Veřejné zdraví v březnu 2022

Rada odsouhlasila zahájení jednání o mezinárodní protipandemické smlouvě

  • Komise získala zmocnění k jednání o mezinárodní protipandemické smlouvě včetně směrnic pro jednání

Rada odsouhlasila zahájení jednání o mezinárodní protipandemické smlouvě

  • Rada přijala rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání o mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně. 
  • Rozhodnutí rovněž otevírá cestu jednáním o doplňujících změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů.
  • Tímto rozhodnutím se Komise zmocňuje, aby v záležitostech spadajících do pravomoci EU jednala o mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně.
  •  K rozhodnutí jsou připojeny směrnice pro jednání, v nichž jsou nastíněny cíle a zásady dohody.

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/451 ze dne 3. března 2022 o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie o mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně, jakož i o doplňujících změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) (KOM(2022)451)

Pozadí

V prosinci 2021 se WHO dohodli na zahájení procesu, v jehož rámci bude vypracována a dojednána úmluva, dohoda nebo jiný mezinárodní nástroj podle Ústavy WHO s cílem posílit předcházení pandemiím a připravenost a reakci na ně. Návrh mezinárodní smlouvy o boji proti pandemiím poprvé představil předseda Evropské rady Charles Michel na pařížském mírovém fóru v listopadu 2020. Výzvu k uzavření mezinárodní smlouvy o boji proti pandemiím vyzdvihli také vedoucí představitelé skupiny G7 v prohlášení z února 2021. Na zasedání Evropské rady v únoru 2021 zdůraznili lídři EU zásadní význam mnohostranné spolupráce na celosvětové úrovni v zájmu řešení dnešních i budoucích zdravotních hrozeb a dohodli se, že budou v rámci WHO pracovat na mezinárodní smlouvě o boji proti pandemiím a prosazovat celosvětovou zdravotní bezpečnost (více v příspěvku „Evropská rada jednala o onemocnění COVID-19 a o otázkách zdraví”, Veřejné zdraví v únoru 2021).

Klíčové a sporné body

Rozhodnutí o zmocnění Komise k zahájení jednání o mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně otevírá cestu jednáním o doplňujících změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů. Tímto rozhodnutím se Komise zmocňuje, aby v záležitostech spadajících do pravomoci EU jednala o mezinárodní dohodě o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na ně. K rozhodnutí jsou připojeny směrnice pro jednání, v nichž jsou nastíněny cíle a zásady dohody. Směrnice pro jednání je možné v případě potřeby přezkoumat a dále upřesnit v závislosti na vývoji jednání.

Předpokládaný další vývoj

V návaznosti na rozhodnutí Světového zdravotnického shromáždění (WHA) z prosince 2021 se uskutečnilo 24. 2. 2022 1. zasedání mezivládního vyjednávacího výboru, na němž byly dohodnuty způsoby práce a příslušné lhůty. Tento výbor se má znovu sejít v srpnu 2022, aby projednal pokrok ve věci pracovního návrhu. Poté by měl předložit zprávu o pokroku na 76. zasedání WHA, které by se mělo uskutečnit v roce 2023, přičemž cílem bude přijmout uvedený nástroj nejpozději v roce 2024.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.