Hospodářská soutěž v březnu 2022

Komise přijala dočasný krizový rámec v souvislosti s Ukrajinou

  • Po finanční krizi a pandemii opět Komise přijímá dočasný krizový rámec na podporu zasažených podniků

Krátce…

Komise přijala dočasný krizový rámec v souvislosti s Ukrajinou

  • Členské státy mají získat více flexibility pro podporu podniků postižených ruskou agresí na Ukrajině.
  • Komise umožňuje v rámci tohoto rámce 3 druhy podpory.

Komise 23. 3. 2022 přijala dočasný krizový rámec pro státní podporu, který má umožnit členským státům flexibilitu při poskytování podpory hospodářství v důsledku ruské agrese na Ukrajině. Jedná se o 3 druhy podpory: (1) Omezené částky podpory: členské státy mohou poskytnout postiženým podnikům v oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury 35 tis. € a podnikům v ostatních odvětvích 400 tis. €, a to i formou přímého grantu; (2) Podpora likvidity ve formě státních záruk a subvencovaných úvěrů; a (3) Podpora na vyrovnání vysokých cen energie: státy mohou částečně kompenzovat společnostem (zejména intenzivním uživatelům energie, u nichž energetické produkty činí min. 3 % hodnoty produkce), dodatečné náklady vzniklé v důsledku výjimečného zvýšení cen plynu a elektřiny, a to do 30 % způsobilých nákladů a až do maximální výše 2 mil. €. V případě provozních ztrát mohou být tyto limity za stanovených podmínek překročeny u energeticky náročných odvětví a specifických odvětvích, jako je jako je výroba hliníku a jiných kovů, skleněných vláken atd. Instrument má platit do 31. 12. 2022 s možností prodloužení či úpravy. Dříve byl tento instrument využit v souvislosti s finanční krizí a pandemií koronaviru (více v příspěvku „Komise vydala balík opatření proti COVID-19”, Veřejné zdraví v březnu 2020, v příspěvku „Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření“, Hospodářská soutěž v dubnu 2020 a v příspěvku „Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory”, Hospodářská soutěž v říjnu 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.