Rada schválila rychlé uvolnění prostředků na soudržnost na pomoc uprchlíkům

Rada EU 16. března schválila finanční pomoc, původně určenou na politiku soudružnosti, která bude nyní použita na pomoc lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině.

Uvedeným návrhem týkajícím se Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE) jsou pozměněny dva legislativní akty s cílem stanovit výjimečné a cílené změny celkového právního rámce na období 2014–2020, jímž se řídí evropské strukturální a investiční fondy a Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Zavádí rovněž větší flexibilitu při přerozdělování finančních prostředků a o jeden rozpočtový rok prodlužuje 100% financování z rozpočtu EU na programy soudržnosti, což je opatření, které bylo původně zavedeno v roce 2020 s cílem přispět k oživení po pandemii covidu-19. To znamená, že členské státy budou moci urychlit využití všech nerozplánovaných finančních prostředků z období 2014–2020. Kromě toho mohou v rámci REACT-EU – jednoho z největších programů veřejných investic EU po pandemii – využít tranši v objemu 10 miliard eur na rok 2022.

Návrh obsahuje mimo jiné tyto hlavní prvky:

  • větší flexibilitu pro převod zdrojů mezi programy v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu pro řešení migrační výzvy způsobené vojenskou agresí Ruska,
  • novou flexibilitu při změnách programů v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD),
  • datum zahájení provádění nových opatření způsobilých pro financování v rámci CARE je stanoveno na 24. února 2022, tj. datum ruské invaze,
  • prodloužení 100% financování z rozpočtu EU na rozpočtové období 2021–2022. Aby byly dodrženy stropy plateb v letech 2022 a 2023, budou celkové dodatečné platby omezeny na 5 miliard eur v roce 2022 a 1 miliardu eur v roce 2023.

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU