Vnitřní trh v lednu 2022

Komise a EUIPO spustily nový fond EU pro MSP

EU spouští nový fond pro MSP, který má přímo podporovat např. jejich výdaje na ochranu duševního vlastnictví

Krátce…

Komise a EUIPO spustily nový fond EU pro MSP

Komise a Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) spustily nový fond EU pro MSP.Fond by měl mít k dispozici rozpočet 47 mil. € na ochranu duševního vlastnictví MSP v EU, na jejich oživení po pandemii COVID-19 a ekologickou a digitální transformaci.Úřad EUIPO by měl fond pro MSP spravovat prostřednictvím výzev k předkládání návrhů.

Komise a Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) 10. 1. 2022 spustily nový fond EU pro MSP. Fond by měl být k dispozici rozpočet 47 mil. € na ochranu duševního vlastnictví MSP v EU na jejich oživení po pandemii COVID-19 a ekologickou a digitální transformaci. Fond by měl nabízet poukázky pro MSP se sídlem v EU, jež jim mají pomoci chránit jejich práva duševního vlastnictví. Jedná se o 2. fond EU pro MSP, jehož cílem je podporovat tyto podniky během oživení po pandemii COVID-19 a zelené a digitální transformace v příštích 3 letech (2022–2024). EU chce zvýšit odolnost MSP, aby se mohly vyrovnat se současnými potížemi způsobenými krizí COVID-19, a pomoci jim při přechodu na ekologické a digitální technologie. V listopadu 2020 zveřejnila Komise akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU. Mezi prioritami akčního plánu se Komise zavázala k podpoře účinného využívání a zavádění nástrojů duševního vlastnictví, zejména MSP. Komise konkrétně nabídla finanční podporu MSP, jež byly zasaženy koronavirovou krizí. Chce jim pomoci spravovat jejich portfolia duševního vlastnictví a přejít směrem k ekologickým a digitálním technologiím (více v příspěvku „Komise přijala Akční plán pro duševní vlastnictví”, Vnitřní trh v listopadu 2020). V roce 2021 spustila Komise společně s úřadem EUIPO 1. fond EU pro MSP, který nabízí služby k úhradě nákladů na IP Scan a nákladů na zápis národní ochranné známky či průmyslového vzoru. Z rozpočtu v celkové výši 6,8 mil. €  čerpalo témě 13 tis. podniků ze všech 27 členských států. V 1. roce původního fondu pro MSP bylo poskytnuto cca 28 tis. služeb. Fond EU pro MSP by měl poskytovat podporu na: (1) proplacení 90 % poplatků účtovaných členskými státy za diagnostické služby v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), jež provádí široké posouzení potřeb žádajícího MSP v oblasti duševního vlastnictví s přihlédnutím k inovačnímu potenciálu jeho nehmotných aktiv, (2) proplacení 75 % poplatků účtovaných úřady pro duševní vlastnictví (včetně vnitrostátních úřadů pro duševní vlastnictví, úřadu EU pro duševní vlastnictví a Úřadu pro duševní vlastnictví Beneluxu) za zápis ochranných známek a průmyslových vzorů, (3) proplacení 50 % poplatků účtovaných Světovou organizací pro duševní vlastnictví za získání ochrany v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů, (4) proplacení 50 % poplatků účtovaných vnitrostátními patentovými úřady za zápis patentů v roce 2022, (5) od roku 2023 by mohly být pokryty další služby, např. částečná náhrada nákladů výzkumu v oblasti nových patentů, žádost o patentovou přihlášku či soukromé poradenství v oblasti duševního vlastnictví, jež si účtují právní zástupci v oblasti duševního vlastnictví (za registraci patentů, licenční smlouvy, ocenění duševního vlastnictví, náklady na alternativní řešení sporů atd.). MSP potřebují flexibilní soubor nástrojů v oblasti duševního vlastnictví a rychlé financování na ochranu svých inovací. Nový fond EU pro MSP se proto poprvé vztahuje i na patenty. Finanční příspěvek Komise ve výši 2 mil. €  by měl být celý určen na služby v souvislosti s patenty. MSP by například mohl požádat o proplacení registračního poplatku za patentování svého vynálezu v členském státě. Úřad EUIPO by měl fond pro MSP spravovat prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. V zájmu zajištění spravedlivého a rovného zacházení s potenciálními příjemci a zajištění účinného řízení akce bude žádost o granty otevřena po celé období 2022–2024. Žádosti by měly posuzovány a hodnoceny podle pořadí, v němž byly podány. MSP, jež nemají v oblasti duševního vlastnictví žádné zkušenosti, by měly nejprve požádat o službu IP Scan a až poté o další služby. Během Evropských dnů průmyslu (8.–11. 2. 2022) by měl být fondu pro MSP věnováno zvláštní zasedání, v jehož rámci se tyto podniky budou moci dotazovat odborníků, kteří fond spravují, a obdržet praktický návod, jak požádat o různé služby. Toto zvláštní zasedání je plánováno na 11. 2. 2022. 

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.