Vnitřní trh v lednu 2022

Komise a EUIPO spustily nový fond EU pro MSP

EU spouští nový fond pro MSP, který má přímo podporovat např. jejich výdaje na ochranu duševního vlastnictví

Krátce…

Komise a EUIPO spustily nový fond EU pro MSP

Komise a Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) spustily nový fond EU pro MSP.Fond by měl mít k dispozici rozpočet 47 mil. € na ochranu duševního vlastnictví MSP v EU, na jejich oživení po pandemii COVID-19 a ekologickou a digitální transformaci.Úřad EUIPO by měl fond pro MSP spravovat prostřednictvím výzev k předkládání návrhů.

Komise a Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) 10. 1. 2022 spustily nový fond EU pro MSP. Fond by měl být k dispozici rozpočet 47 mil. € na ochranu duševního vlastnictví MSP v EU na jejich oživení po pandemii COVID-19 a ekologickou a digitální transformaci. Fond by měl nabízet poukázky pro MSP se sídlem v EU, jež jim mají pomoci chránit jejich práva duševního vlastnictví. Jedná se o 2. fond EU pro MSP, jehož cílem je podporovat tyto podniky během oživení po pandemii COVID-19 a zelené a digitální transformace v příštích 3 letech (2022–2024). EU chce zvýšit odolnost MSP, aby se mohly vyrovnat se současnými potížemi způsobenými krizí COVID-19, a pomoci jim při přechodu na ekologické a digitální technologie. V listopadu 2020 zveřejnila Komise akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU. Mezi prioritami akčního plánu se Komise zavázala k podpoře účinného využívání a zavádění nástrojů duševního vlastnictví, zejména MSP. Komise konkrétně nabídla finanční podporu MSP, jež byly zasaženy koronavirovou krizí. Chce jim pomoci spravovat jejich portfolia duševního vlastnictví a přejít směrem k ekologickým a digitálním technologiím (více v příspěvku „Komise přijala Akční plán pro duševní vlastnictví”, Vnitřní trh v listopadu 2020). V roce 2021 spustila Komise společně s úřadem EUIPO 1. fond EU pro MSP, který nabízí služby k úhradě nákladů na IP Scan a nákladů na zápis národní ochranné známky či průmyslového vzoru. Z rozpočtu v celkové výši 6,8 mil. €  čerpalo témě 13 tis. podniků ze všech 27 členských států. V 1. roce původního fondu pro MSP bylo poskytnuto cca 28 tis. služeb. Fond EU pro MSP by měl poskytovat podporu na: (1) proplacení 90 % poplatků účtovaných členskými státy za diagnostické služby v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), jež provádí široké posouzení potřeb žádajícího MSP v oblasti duševního vlastnictví s přihlédnutím k inovačnímu potenciálu jeho nehmotných aktiv, (2) proplacení 75 % poplatků účtovaných úřady pro duševní vlastnictví (včetně vnitrostátních úřadů pro duševní vlastnictví, úřadu EU pro duševní vlastnictví a Úřadu pro duševní vlastnictví Beneluxu) za zápis ochranných známek a průmyslových vzorů, (3) proplacení 50 % poplatků účtovaných Světovou organizací pro duševní vlastnictví za získání ochrany v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů, (4) proplacení 50 % poplatků účtovaných vnitrostátními patentovými úřady za zápis patentů v roce 2022, (5) od roku 2023 by mohly být pokryty další služby, např. částečná náhrada nákladů výzkumu v oblasti nových patentů, žádost o patentovou přihlášku či soukromé poradenství v oblasti duševního vlastnictví, jež si účtují právní zástupci v oblasti duševního vlastnictví (za registraci patentů, licenční smlouvy, ocenění duševního vlastnictví, náklady na alternativní řešení sporů atd.). MSP potřebují flexibilní soubor nástrojů v oblasti duševního vlastnictví a rychlé financování na ochranu svých inovací. Nový fond EU pro MSP se proto poprvé vztahuje i na patenty. Finanční příspěvek Komise ve výši 2 mil. €  by měl být celý určen na služby v souvislosti s patenty. MSP by například mohl požádat o proplacení registračního poplatku za patentování svého vynálezu v členském státě. Úřad EUIPO by měl fond pro MSP spravovat prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. V zájmu zajištění spravedlivého a rovného zacházení s potenciálními příjemci a zajištění účinného řízení akce bude žádost o granty otevřena po celé období 2022–2024. Žádosti by měly posuzovány a hodnoceny podle pořadí, v němž byly podány. MSP, jež nemají v oblasti duševního vlastnictví žádné zkušenosti, by měly nejprve požádat o službu IP Scan a až poté o další služby. Během Evropských dnů průmyslu (8.–11. 2. 2022) by měl být fondu pro MSP věnováno zvláštní zasedání, v jehož rámci se tyto podniky budou moci dotazovat odborníků, kteří fond spravují, a obdržet praktický návod, jak požádat o různé služby. Toto zvláštní zasedání je plánováno na 11. 2. 2022. 

Temešvár: Evropské hlavní město kultury 2023

Titul Evropské hlavní město kultury je každoročně udělován jednomu či více evropským městům, která díky tomu mají unikátní příležitost přiblížit Evropě i světu svoje kulturní dědictví, historii i současnost. V letošním…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️🇪🇺 Titul Evropské hlavní město kultury letos získala tři města: Veszprém v Maďarsku, Temešvár v Rumunsku a Elefsina v Řecku. Všechna tři vám postupně představíme ⤵️

https://euroskop.cz/2023/02/04/temesvar-evropske-hlavni-mesto-kultury-2023/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.