Soudní dvůr EU rozhodl v kauze Vysočina Wind, částečně zrušil směrnici

26.01.2022
Euroskop.cz, ČTK

Soudní dvůr EU částečně zrušil směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a to v rozsahu, v němž tato směrnice ukládá výrobcům fotovoltaických panelů povinnost financovat náklady spojené s nakládáním s odpadem z těchto panelů, pokud byly uvedeny na trh před vstupem směrnice v platnost. Verdikt souvisí s žalobou společnosti Vysočina Wind proti České republice, oznámil včera soud.

Vysočina Wind je česká obchodní společnost, která provozuje solární elektrárnu vybavenou fotovoltaickými panely uvedenými na trh po 13. srpnu 2005. Firma se v souladu s povinností stanovenou českým zákonem o odpadech podílela na financování nákladů spojených s nakládáním s odpadem z fotovoltaických panelů, a z tohoto titulu uhradila v letech 2015 a 2016 příspěvky.

Firma se nicméně domnívala, že povinnost hradit tyto příspěvky je důsledkem nesprávného provedení směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012, a proto podala proti České republice žalobu na náhradu škody.

V řízení o této žalobě Vysočina Wind tvrdila, že ustanovení zákona o odpadech, podle kterého musejí příspěvky hradit uživatelé fotovoltaických panelů, je v rozporu s jedním z článků směrnice, podle kterého mají povinnost financovat náklady spojené s nakládáním s odpadem z fotovoltaických panelů uvedených na trh po 13. srpnu 2005 výrobci, a nikoli uživatelé elektrických a elektronických zařízení.

Soudní dvůr nyní rozhodl, že tento článek je neplatný v rozsahu, v němž povinnost financovat náklady spojené s nakládáním s odpadem z fotovoltaických panelů uvedených na trh v době mezi 13. srpnem 2005 a 13. srpnem 2012 ukládá výrobcům. Výrobci fotovoltaických panelů podle soudu nemohli při navrhování panelů předvídat, že budou následně povinni zajistit financování nákladů spojených s nakládáním s odpadem.

Autor: Euroskop.cz

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.