Vesmírná agentura bude letos v Praze již 10 let

21.01.2022
Euroskop, EUSPA, unsplash

Letos tomu bude již 10 let, co v pražských Holešovicích začala sídlit Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), nyní EUSPA – Agentura Evropské unie pro kosmický program. Než se sídlem agentury stalo srdce Evropy, ucházela se o ni Česká republika v konkurenci s mnoha dalšími členskými státy EU. Díky jejímu umístění se z Prahy stalo centrum evropské satelitní navigace.

Jak to, že je vesmírná agentura v ČR?

Agentura GSA vznikla v roce 2004 a o její získání usilovalo 11 států Evropské unie. Po podání své kandidatury na podzim roku 2006 Česká republika intenzivně jednala o její podpoře s dalšími zeměmi. Tato jednání koordinoval Karel Dobeš, který se později stal vládním zmocněncem pro spolupráci s Agenturou GSA (nyní EUSPA).

EUSPA KK2022

Infografika: Kristina Kollertová, Euroskop.cz

Česká republika uspěla a v roce 2010 Rada EU (tehdy ještě Rada ministrů) dala zelenou přesunutí vesmírné agentury do Prahy. Před deseti lety se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu vesmírné agentury v budově v pražských Holešovicích s prvními 40 zaměstnanci.

Rozšíření agentury v roce 2021

Česká republika prosazovala postupné rozšíření agentury, aby mohla zahrnovat i další programy jako například SST (Space Surveillance and Tracking), jež má za úkol monitorování nebezpečného vesmírného odpadu, satelitní komunikaci GovSatcom, případně program Copernicus, který slouží k pozorování Země.

ČR se proto snažila motivovat ostatní členské státy, aby podpořily navýšení financí pro agenturu GSA a mohlo tak dojít k jejímu rozšíření.

Kosmické technologie, služby a data se staly neodmyslitelnou součástí běžného života a Evropská komise navrhla zvýšit o 30 % finanční prostředky vyčleněné na kosmické aktivity, a to na 16 miliard eur (v období 2021-2027).

V květnu 2021 se Česká republika stala klíčovou zemí ve stále se rozvíjejícím evropském vesmírném výzkumu – z GSA se stala EUSPA, Agentura Evropské unie pro kosmický program. Česká republika tak dostala spoustu nových příležitostí v jednom z nejambicióznějších projektů Evropské unie. Nejen že EUSPA nadále řídí i navigační systémy, mezi její nové úkoly patří řízení provozu kosmických programů EU. Agentura má momentálně něco mezi 200-300 zaměstnanci a v následujících letech se chystá jejich počet zdvojnásobit.

Co je kosmický program EU?

Kosmický program Evropské unie se skládá z projektů Galileo, EGNOS, Copernicus a GOVSATCOM. Jedná se též o první jednotný vesmírný program vytvořený Evropskou unií.

„Účelem evropské politiky pro oblast vesmíru je řešit některé z nejnaléhavějších výzev současnosti (např. boj proti změně klimatu), pomáhat stimulovat technologické inovace a zajišťovat pro společnost sociálně-ekonomické výhody.

Vesmírné technologie, data a služby se staly nepostradatelnou součástí života Evropanů. Spoléháme se na ně při používání mobilních telefonů a systémů navigace v automobilech, sledování satelitní televize nebo při výběru peněz z bankomatu. Družice nám též poskytují bezprostřední informace při katastrofách, jako jsou zemětřesení, lesní požáry či povodně, a umožňují lepší koordinaci zásahových a záchranných jednotek.

Cíle:

  • zvýšit účinnost zemědělství a rybolovu: satelitní aplikace zlepšují mapování orné půdy, která potřebuje zavlažovat, pomáhají při předvídání sklizně a kontrole rybolovu
  • pomoci regionům v přístupu ke znalostem a informacím: družice umožňují komunikaci i v případě, že pozemní řešení jsou omezená
  • zlepšit reakce na krize: satelitní služby pomáhají zkrátit dobu reakce v mimořádných situacích
  • chránit životního prostředí a bojovat proti změně klimatu
  • zvýšit bezpečnost: využívá se určování polohy a komunikace pomocí družic a pozorování Země
  • zlepšit zdravotní stav občanů pomocí lékařské podpory na dálku
  • optimalizovat fungování dopravy: řízení loďstva, sledovatelnost plavidel, prevence srážek, kontrola rychlosti, pomoc při manévrování lodí atp.“

Zdroj: Evropská komise

Galileo

Jedná se o evropský globální družicový navigační system (GNSS – Global Navigation Satellite System), který poskytuje precizní určování polohy a času v odvětvích jako jsou letectví, námořnictví, zemědělství či služby stojící na určení polohy uživatele.

EGNOS

Evropský navigační systém EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay Service – má za úkol zlepšit výkonnost dvou vojenských družicových navigačních systémů, a to amerického GPS a ruského GLONASS. EGNOS se chlubí systémem tak zvaných diferenciálních korekcí, díky nimž je v Evropě možné zpřesnit GPS pod 1,5 metru.

Copernicus

Progam Copernicus je programem EU pro pozorování Země a jeho snímky pořízené satelity pomáhají zlepšovat kvalitu života Evropanů a chránit ekosysém.

GOVSATCOM

GOVSATCOM, neboli European Union Governmental Satellite Communications je program, který byl vyvinutý za účelem poskytování bezpečných a nákladově efektivních informací pro bezpečnostní a záchranné mise a operace Evropské unie.

Vesmírný program Evropské unie je vám blíže, než si myslíte:

97 % traktorů v Evropě využívajá při práci EGNOS

69 % zemědělské techniky využívá při práci Galileo

367 evropských letišť využívá EGNOS pro bezpečnější, ekologičtější a méně hlučná přistání

Více než 2000 životů zachráněno díky Galileo Search and Rescue Service

Při 80 % povodní v Evropě pomáhá Copernicus Emergency Management Service

Denně staženo 16 TB dat ze služby pro pozorování Země Copernicus

72 % firem v Evropě využívá bezplatná data programu Copernicus

Vice než 600 mobilních telefonů využívá služby Galileo

Zdroj: EUSPA

Autor: Euroskop, Kristina Kollertová

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

📈 V oblasti obchodu bylo české předsednictví v Radě EU velmi aktivní. Konkrétní úspěchy, kterých Česká republika v průběhu #CZPRES dosáhla, najdete tady ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/03/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-obchodu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.