Evropská hlavní města kultury 2022: Esch, Kaunas, Novi Sad


Petr Pospíšil, Euroskop, Evropská komise, 21.1.2022

Tradice propůjčování titulu „Evropské hlavní město kultury“ se za mnoho let své existence etablovala. Každý rok se dvě až tři města z členských resp. kandidátských zemí Unie mohou pyšnit tímto označením. Evropská hlavní města kultury během roku, kdy se na ně soustředí pozornost turistů a milovníků kultury ze zbytku Evropy, mají unikátní příležitost sebe, ale i region a zemi, ve které se nachází, ukázat zahraničním návštěvníkům v tom nejlepším světle.

„Iniciativa Evropských hlavních měst kultury ilustruje význam kultury v prosazování hodnoty, na kterých je Evropská unie vystavěna: rozmanitost, solidarita, respekt, tolerance a otevřenost,“ uvedla komisařka Mariya Gabrielová, jež zodpovídá za oblast inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže.

Evropské hlavní město kultury
Evropské hlavní město kultury. Zdroj: Creative Europe

Iniciativa vznikla v roce 1985 a stála za ní řecká ministryně kultury Melina Mercouriová. Města z celé Evropy se uchází o titul Evropského hlavního města kultury a v přihlášce nastiňují, jaký kulturní program by uspořádaly, pokud by jim byl titul udělen. Při procesu výběru se bere v potaz, zda navržený kulturní program dostatečně zdůrazňuje evropský rozměr, jak prosazuje aktivní zapojení svých obyvatel, místních komunit a aktérů, a v neposlední řadě do jaké míry by udělení titulu napomohlo dlouhodobému rozvoji města a okolí.

V letošním roce se titulem Evropského hlavního města kultury honosí tři města: městečko Esch-sur-Alzette v Lucembursku, druhé největší litevské město Kaunas a město Novi Sad, centrum srbského regionu Vojvodina. Přinášíme vám jejich stručné medailonky.

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette. Zdroj: Rada EU

Město Esch-sur-Alzette má lehce přes 36 tisíc obyvatel a navzdory tomuto relativně malému počtu obyvatel představuje druhé největší město Lucemburského velkovévodství. Město, nazývané zkráceně „Esch“ plánuje slavnostně zahájit svoje roční období v roli Evropského hlavního města kultury ve dnech 22.-26. února.

Během roku 2022 v rámci kulturních akcí spojených s titulem hlavního města kultury Esch připomene a oslaví historii celého přeshraničního regionu nacházejícího se v srdci Beneluxu a západní Evropy. Oslavy a akce ve městě Esch představí celý příběh vývoje města, jež se transformovalo z průmyslové éry spojené s ocelárenským průmyslem do současné doby znalostní ekonomiky a které svůj budoucí potenciál spatřuje v digitální revoluci.

Esch plánuje společně s obyvateli i návštěvníky diskutovat o stěžejních společenských tématech, jako jsou identita v digitální éře, udržitelný rozvoj a nové perspektivy pro Evropu. Sloganem města Esch jakožto Evropského hlavního města kultury je sousloví „REMIX Culture“ („Remixuj kulturu“). V rámci tohoto zastřešujícího motta se Esch bude soustředit na čtyři podoblasti: „REMIX Europe“ („remixuj Evropu“), „REMIX Art“ („remixuj umění“), „REMIX Nature“ („remixuj přírodu“) a „REMIX Yourself“ („remixuj sám sebe“).

Kaunas

Kaunas
Kaunas. Zdroj: Rada EU

Litevské město Kaunas je s necelými 300 tisíci obyvatel druhým největším městem Litvy. Kaunas oficiálně zahájí svoje roční „kralování“ v roli Evropského hlavního města kultury v sobotu 22. ledna letošního roku. Město se prestižního titulu ujme se sloganem „Z dočasného současným hlavním městem“ (anglicky „From temporary to Contemporary Capital“).

Pobaltští autoři tohoto motta tím odkazují na skutečnost, že v meziválečném období byl Kaunas hlavním městem Litvy, zatímco od pádu sovětského bloku a znovuobnovení litevské samostatnosti je litevskou metropolí Vilnius. Druhá část sloganu – „Contemporary Capital“ (v překladu „soudobé, moderní hlavní město“) evokuje ambici, že Kaunas chce být vnímán jako dynamické, inovativní město, které pulzuje životem.

Této ambici odpovídá i program akcí, které se v Kaunasu v letošním roce uskuteční. Událostí bude celkem okolo jedné tisícovky včetně 40 festivalů, 60 výstav, více než 250 scénických vystoupení a více než 250 koncertů. Program oslav zahrne rovněž 600 projektů, do nichž se zapojí více než 80 organizací a 4000 tvůrců.

Novi Sad

Novi Sad
Novi Sad. Zdroj: Rada EU

Novi Sad je metropolí srbského regionu Vojvodina. Jedná se o první srbské město, kterému byl udělen titul Evropské hlavní město kultury. Heslo pro letošní rok oslav zní „Pro nové mosty“ („For New Bridges“). Tím se přeneseně myslí snaha blíže propojit kulturní společenství města a širšího regionu s Evropskou unií i se zbytkem západního Balkánu.

Slavnostní zahájení roku, po který se může Novi Sad titulem Evropského hlavního města kultury honosit, proběhlo ve městě na Dunaji 13. ledna letošního roku – tedy v první den roku podle Juliánského kalendáře. Kulturní program, který Novi Sad připravuje, je rozdělen do čtyř pilířů označených jako „svoboda“, „duha“, „naděje“ a „láska“.

A co konkrétně programové menu servírované v Novém Sadu bude obsahovat? Počítá se s 1500 kulturními akcemi, na kterých vystoupí okolo čtyř tisíc místních, srbských i mezinárodních umělců. Události se zaměří na témata, jako jsou migrace, mír, multikulturalismus či role žen v umění.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️ V Brně začalo modelové zasedání institucí EU ➡️ Celkem 50 středoškolských studentů z ČR a Slovenska čeká čtyřdenní program skládající se ze simulace legislativního procesu EU a diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi 🇪🇺

https://euroskop.cz/2023/01/26/v-brne-zacalo-modelove-zasedani-instituci-eu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.