Jak EU pomáhá s distribucí vakcín do třetích zemí?


Petr Pospíšil, Euroskop, 6.1.2022

Pandemie covid-19 se během uplynulých dvou let rozšířila na všechny světové kontinenty. Jako jediná cesta, jak pandemii překonat, se jeví očkování. Evropská unie dodávky vakcín do jednotlivých členských zemí koordinuje na centrální úrovni. Unie ovšem mnoho vakcín posílají i do třetích zemí, včetně rozvojového světa. Jakou konkrétní podobu evropská „vakcínová solidarita“ má?

Na začátku prosince 2021 Evropská komise zveřejnila statistické údaje o distribuci vakcín z Evropy do třetích zemí. Evropská unie si klade ambiciózní cíl, aby bylo do poloviny roku 2022 proočkováno 70 procent globální populace.

Evropská unie vakcíny distribuuje prostřednictvím několika různorodých mechanismů a iniciativ. Vakcíny s třetím světem sdílí jednak jednotlivé unijní členské státy bilaterálním způsobem, jednak Evropská unie na centrální úrovni. Spolupráce probíhá i na mezinárodní bázi prostřednictvím globální iniciativy COVAX.

Global Health Summit
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a italský premiér Mario Draghi během globálního summitu věnovaného zdraví v květnu 2021. Zdroj: čtk

Na unijní úrovni dodávky zajišťuje soubor aktérů označovaných pojmem „Tým Evropa“. Tato iniciativy zahrnuje orgány členských zemí Unie i evropské finanční instituce. Tým Evropa se zavázal k tomu, že do poloviny roku 2022 přímo nebo prostřednictvím mechanismu COVAX do třetích zemí poskytne 700 milionů vakcín.

Přes COVAX a bilaterální dodávky se doručilo cca 118 mil. dávek

Jednotlivé členské státy EU již do třetích zemí dodaly (k začátku prosince 2021) celkem 353,4 milionu dávek. Z toho 308,2 milionu dávek bylo alokováno k další redistribuci do mechanismu COVAX. Z tohoto množství bylo skrze mechanismus COVAX již 72,7 milionu doručeno do přijímajících zemí. Dalších 45,2 milionu dávek již do třetích zemí doputovalo prostřednictvích přímých bilaterálních dodávek ze strany členských států.

Podíváme-li se na to, které regiony obdržely nejvíce vakcín z Evropy, seznamu dominuje africký kontinent, do nějž doputovalo jak skrze COVAX, tak bilaterální cestou dohromady 54,8 milionu dávek. Do oblasti Asie a Pacifiku směřovalo 47 milionu dávek, státy spadající do kategorie Jižního sousedství získaly 22,2 milionu vakcín a Latinská Amerika a oblast Karibiku obdržela 9,2 milionu dávek. Země Východního partnerství dostaly od unijních států téměř 5,8 milionu dávek a země západního Balkánu získaly od necelé 4 miliony dávek.

Nejvíce vakcín z Evropy putovalo do Asie

Celkem prostřednictvím všech mechanismů dohromady bylo ze zemí EU do třetích zemí od začátku pandemie do konce listopadu 2021 vyvezeno přes 1,4 miliardy dávek vakcín proti koronaviru. Z toho 613 milionů dávek putovalo do Asie a oblasti Pacifiku, 292 milionů směřovalo do Evropy, 259 milionů do Severní a Jižní Ameriky, 165 milionů do Afriky a 170 milionů na Blízký východ.

Dodávky vakcín do třetích zemí
Dodávky vakcín z EU do jednotlivých třetích zemí od prosince 2020 do konce listopadu 2021 (v milionech dávek). Zdroj: Evropská unie

Z hlediska jednotlivých třetích zemí žebříčku dominuje Japonsko, které dostalo od Evropy 231,3 milionu dávek. Následují Velká Británie (130,9 milionu dávek), Turecko (106,8 milionu dávek), Spojené státy (104,9 milionu) a pětici nejvýznamnějších destinací uzavírá Brazílie (85,6 milionu).

EU pomáhá i finančně a spolupracuje s producenty vakcín

Kromě materiální pomoci v podobě dodávek vakcín Evropská unie pomáhá třetím zemím v boji proti covid-19 i finančně. Tým Evropa shromáždil částku ve výši 46 miliard eur na globální boj proti pandemii, z toho 9.8 miliardy bylo vyhrazeno pro Afriku. Prostředky se využijí pro řešení zdravotní krize, posílení zdravotnictví, vodohospodářství a hygienického systému. Do mechanismu COVAX tým Evropa přispěl částkou ve výši tří miliard eur za účelem zajištění přístupu k vakcínám pro 92 nejchudších světových ekonomik.

Evropské instituce rovněž apelovaly na soukromé subjekty, konkrétně na průmyslové partnery produkující vakcíny v Evropě, aby co nejrychleji zpřístupnily vakcíny i pro mimounijní nízko- a středněpříjmové ekonomiky. Průmysloví partneři se zavázali jim poslat 1,5 miliardy dávek bezplatně (v případě nízkopříjmových zemí) či za zvýhodněnou cenu (v případě středněpříjmových zemí). V neposlední řadě tým Evropa poskytl jednu miliardu eur na navýšení zdravotnických a farmaceutických kapacit přímo v Africe.

Pomoc z EU míří na ohrožené uprchlíky či lidi v zónách konfliktu

Solidarita související s bojem proti koronaviru se do značné míry promítla i do evropské rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Evropa například podporovala spuštění očkování ve 34 afrických zemích. V rámci východoafrického regionu (Etiopie, Keňa, Rwanda, Tanzánie, Uganda) evropští aktéři identifikovali potenciálně zranitelné uprchlíky, kteří očkování dostali jako první.

Dodávky vakcín
Evropská unie pomáhala i s logistickým zajištěním přepravy vakcín. Na snímku velkokapacitní letoun AN-124 využívány k přepravě vakcín v rámci programu NATO SALIS. Zdroj: Ministerstvo obrany

Unie třetím zemím pomáhá i po logistické stránce. Prostřednictvím evropských mechanismů civilní ochrany bylo ke konci listopadu loňského roku doručeno 26 milionů dávek do 37 třetích zemí. Tým Evropa přispívá řesení koronavirové krize v třetích zemích i skrze finanční alokaci ve výši 25 milionů eur do humanitární složky uvnitř mechanismu COVAX. Ta má za účel pomoc těm, kteří jsou opomenuti v národních očkovacích strategiích třetích zemí. Jedná se například o vnitřně přesídlené osoby, obyvatele oblastí, v nichž probíhá ozbrojený konflikt, či lidi žijící v lokalitách ovládaných nestátními aktéry. Unie dodávkami vakcín podpořila například afghánské uprchlíky v Íránu nebo příslušníky rohingské menšiny v Thajsku.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.