Radu pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 6. a 7. prosince 2021

06.12.2021
Úřad vlády

Dnes v Bruselu začíná řádné zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO).

První den je na programu agenda zaměstnanosti a sociální politiky, v rámci které bude projednáván obecný přístup k směrnici o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, obecný přístup k směrnici o závazných opatřeních v oblasti transparentnosti odměňování a zpráva o pokroku v rámci směrnice o rovném zacházení. Politická rozprava se zaměří na Evropský semestr 2022 a strategii pro rovnost mužů a žen. Schvalovat se budou závěry o udržitelné práci v průběhu celého života a závěry o dopadu umělé inteligence na genderovou rovnost na trhu práce. Delegaci ČR povede paní náměstkyně Štěpánková (MPSV).

Druhý den je na programu agenda zdraví, v rámci které se bude diskutovat o nařízení Rady o rámci opatření pro zajištění dodávek lékařských protiopatření pro krizové situace a covid-19 – současná a budoucí reakce na pandemii. Schvalovány budou závěry o posílení evropské zdravotní unie. Evropská komise podá informaci o farmaceutické strategii pro Evropu a dalších nadcházejících iniciativách a společně se slovinským předsednictvím o Evropském plánu boje proti rakovině. Francouzská delegace představí pracovní program nastupujícího francouzského předsednictví. Delegaci ČR povede pan náměstek Policar (MZd).

Autor: Matúš Žiga

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.