Životní prostředí v říjnu 2021

10.11.2021
Euroskop

EU se zúčastní summitu COP26 v Glasgow, Rada schválila revizi Aarhuského nařízení, EU se chce více angažovat na Arktidě

  • EU se připravuje na summit COP26 v Glasgow

  • Rada se chce připojit k provádění Aarhuské úmluvy
  • EU přijala strategii pro Arktidu

Krátce…

EU se zúčastní summitu COP26 v Glasgow

  • Rada přijala mandát pro zastupování EU.

  • Komise bude mít za úkol prosadit silnou globální reakci na řešení klimatické krize.

Rada 6. 10. 2021 stanovila postoj EU pro konferenci OSN o změně klimatu (COP26) konané od 31. 10. 2021 v Glasgow. Cílem zasedání COP26 je spojit země v zájmu urychlení opatření směřujících k dosažení cílů Pařížské dohody. EU chce prosazovat mimořádný důraz na posílení globální reakce na řešení klimatické krize a akcentovat řádnou a spravedlivou klimatickou transformaci. EU a její členské státy jsou největším světovým poskytovatelem finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu a podporuje mobilizaci mezinárodních finančních prostředků v této oblasti. V souvislosti s tím Rada 29. 10. 2021 schválila výši prostředků na financování opatření v oblasti klimatu na pomoc rozvojovým zemím. Rada uvádí, že za účelem dosažení konsensu v Glasgow upřednostňuje pro vnitrostátně stanovené příspěvky všech smluvních stran společný 5letý časový rámec, který bude EU od roku 2031 provádět pouze v případě, že by k tomu byly všechny smluvní strany vyzvány. Dne 5. 10. 2021 byly přijaty Radou mandáty pro vyjednavače týkající se konkrétních postojů k finančním otázkám. Komise se summitu zúčastní ve dnech 1.–12. 11. 2021.

Rada schválila revizi Aarhuského nařízení

  • Rada schválila podobu revize Aarhuského nařízení, které má provádět Aarhuskou úmluvu o ochraně práv v otázkách životního prostředí.

  • Cílem Aarhuské úmluvy je zaručit 3 důležité aspekty správy záležitostí týkajících se životního prostředí: přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Rada 6. 10. 2021 schválila návrh revize Aarhuského nařízení na základě dohody s EP v červenci 2021 (více v příspěvku „EP a Rada se dohodly na právní ochraně v záležitostech životního prostředí”, Životní prostředí v červenci 2021). Aarhuské nařízení stanoví, jak má EU a její členské státy provádět mezinárodní Aarhuskou úmluvu, jejímž cílem je zaručit přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Cílem návrhu je zajistit, aby EU plně dodržovala tuto úmluvu týkající se práva veřejnosti přezkoumávat správní akty. Jedná se o nelegislativní akty přijaté orgánem nebo institucí EU, které mají právní a vnější účinky a obsahují ustanovení, jež vzhledem ke svým účinkům mohou být v rozporu s právními předpisy v oblasti životního prostředí.

EU se chce více angažovat na Arktidě

  • Arktida představuje pro EU strategické území s ohledem na změny klimatu, suroviny a geostrategický vliv.

  • EU chce dále přispět k mezinárodní spolupráci s cílem zachovat bezpečnost a stabilitu Arktidy.

Komise 13. 10. 2021 předložila sdělení obsahující koncepci větší angažovanosti EU na Arktidě jakožto pro EU oblasti se strategickém významu s ohledem na změny klimatu, suroviny a geostrategický vliv. Cílem je zřídit v Grónsku kancelář Evropské komise. Komise vyzývá s ohledem na konferenci o změně klimatu (COP26) k tomu, aby v Arktidě nedocházelo k těžbě ropy, uhlí a zemního plynu. EU si dle Komise uvědomuje svoji zodpovědnost, protože EU má na Arktidu významný dopad vzhledem ke své environmentální stopě, kterou její činnost zanechává, a poptávce po zdrojích a produktech. Oteplování Arktidy má obrovský dopad na zbytek světa, a proto jsou urychlená opatření v oblasti klimatu jsou dle Komise nutná. EU chce dále přispět k mezinárodní spolupráci s cílem zachovat bezpečnost a stabilitu Arktidy, opatření k řešení ekologických, sociálních, hospodářských a politických dopadů změny klimatu a zhoršování životního prostředí a podporovat komplexní, inkluzivní a udržitelný rozvoj arktických oblastí. Finanční podpora Arktidě je (a bude) poskytována prostřednictvím programů politiky soudržnosti (a do budoucna i z nového Fondu pro spravedlivou transformaci) ze Severního Švédska a severovýchodního Finska, programu InvestEU, Horizont Evropa, kosmických programů, CEF apod. Toto sdělení nahrazuje společné sdělení „Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu“ z dubna 2016.

Temešvár: Evropské hlavní město kultury 2023

Titul Evropské hlavní město kultury je každoročně udělován jednomu či více evropským městům, která díky tomu mají unikátní příležitost přiblížit Evropě i světu svoje kulturní dědictví, historii i současnost. V letošním…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️🇪🇺 Titul Evropské hlavní město kultury letos získala tři města: Veszprém v Maďarsku, Temešvár v Rumunsku a Elefsina v Řecku. Všechna tři vám postupně představíme ⤵️

https://euroskop.cz/2023/02/04/temesvar-evropske-hlavni-mesto-kultury-2023/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.