Informační společnost v říjnu 2021

10.11.2021
Euroskop

Komise zveřejnila výsledky 6. hodnocení Kodexu chování v boji proti nelegálním nenávistným projevům online, Rada přijala závěry o prozkoumání potenciálu společné kybernetické jednotky, Evropská rada přijala závěry v oblasti digitální transformace a kybernetické bezpečnosti

  • Komise monitoruje, jak IT firmy bojují s online nenávistnými projevy

  • Podle členských států by mohla pomoci kybernetické bezpečnosti společná kybernetická jednotka

  • Evropská rada prosazuje digitální suverenitu EU

Krátce…

Komise zveřejnila výsledky 6. hodnocení Kodexu chování v boji proti nelegálním nenávistným projevům online

  • Výsledky hodnocení zůstávají pozitivní, avšak pokrok se prý zpomalil.

  • V průměru 62,5 % označeného obsahu je smazáno během prvních 24 hodin od upozornění.

Komise 7. 10. 2021 zveřejnila výsledky v pořadí již 6. hodnocení Kodexu chování v boji proti nelegálním nenávistným projevům online. Hodnocení poukazuje smíšené výsledky. Z 81 % upozornění, které měly IT firmy přezkoumat za 24 hod., bylo v průměru 62,5 % označeného obsahu odstraněno. Tyto výsledky jsou nižší ve srovnání s předchozími čísly v letech 2019–2020. Zatímco některé firmy si vedou lépe, výsledky jiných firem poukazují na zhoršení. Stejně jako v předchozích monitorovacích kolech největší slabinou zůstává nedostatečný feedback na upozornění uživatelů. Novinkou pro rok 2021 se stalo poskytování informací ze strany IT firem o opatřeních, které zavedly v boji proti nenávistným projevům, včetně kroků, jež automaticky odhalí takovýto obsah. 6. hodnocení poukazuje následující výsledky: (1) IT firmy přistoupily k 81% označenému obsahu za méně než 24 hod., což je srovnatelně nižší procento oproti průměru 90,4 % v roce 2020, (2) 62,5% obsahu bylo IT firmy odstraněno na podnět uživatelů. Oproti průměru 71 % v letech 2019–2020 se jedná o pokles, (3) míra smazaného obsahu se lišila na základě vážnosti nenávistného obsahu. 69 % obsahu, který obsahoval podněcování vraždy nebo násilí vůči určitým skupinám, bylo smazáno. Dále 55 % obsahu používající hanlivá slova a obrázky mířené na určité skupiny bylo taktéž odstraněno. Naopak předchozí rok 2020 se čísla pohybovaly v průměrů 83,5 % a 57,8 %., (4) IT skupiny dali zpětnou vazbu 60,3 % upozorněním, které jim přišli, což je nižší procento oproti minulému monitoringovému období (67,1 %), (5) během tohoto monitoringového období bylo nejhlavnějším tématem nenávistných projevů sexuální orientace (18,2 %), následováno xenofobií (18 %) a anticikánstvím (12,5 %), (6) poprvé IT firmy podaly detailní informace o opatřeních, které zavedly v boji proti nenávistným projevům mimo monitorovací období, včetně jejich aktivit na automatické zjištění a odstranění obsahu. Komise by nyní měla monitorovat implementaci Kodexu chování a zároveň vyzývá IT firmy, aby se zapojily do dialogu s věrohodnými nahlašovateli a organizacemi občanské společnosti, aby tímto vyplnily mezery v posuzování upozornění, vynaložily dalši kroky a v poslední řadě, aby zlepšily poskytování zpětné vazby uživatelům. Akt o digitálních službách (DSA) by měl navrhovat obsáhlý právní rámec, který má bojovat proti nelegálnímu obsahu spolu s ko-regulativním systémem, který počítá s iniciativy jako je Kodex chování (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020). Komise má v plánu prodiskutovat, jak by Kodex chování mohl lépe fungovat s IT firmami a taktéž, jak by mohl lépe doplňovat nadcházející povinnosti vycházející z rámce návrhu DSA.

Rada přijala závěry o prozkoumání potenciálu společné kybernetické jednotky

  • Rada ve svých závěrech vyzývá EU a členské státy, aby byl rozvíjen rámec EU pro řešení krizí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

  • Rada taktéž zdůrazňuje, že je potřeba zmapovat možné nedostatky a potřeby ve sdílení informací v rámci kybernetických komunit i mezi nimi.

Rada 19. 10. 2021 přijala závěry, v nichž vyzývá EU a členské státy, aby dále rozvíjely rámec EU pro řešení krizí v oblasti kybernetické bezpečnosti, mimo jiné prozkoumáním potenciálu společné kybernetické jednotky. Rada ve svých závěrech zdůrazňuje, že je třeba konsolidovat stávající sítě a provést mapování možných nedostatků a potřeb ve sdílení informací v rámci kybernetických komunit i mezi nimi. To by následně mělo vést k dohodě o možných hlavních cílech a prioritách případné společné kybernetické jednotky. Rada má zásadní úlohu při tvorbě politik a koordinační funkci, pokud jde o další rozvoj rámce EU pro řešení krizí v oblasti kybernetické bezpečnosti, a plánuje sledovat pokrok a poskytovat pokyny pro doplnění tohoto rámce. Rada rovněž zdůrazňuje, že je třeba zavést odpovídající pracovní metody a řízení, které umožní účast všech členských států na jednáních, rozvoji a účinných rozhodovacích procesech. Případná společná kybernetická jednotka by musela respektovat pravomoci, mandáty a právní pravomoci svých případných budoucích účastníků a jakákoliv účast členských států by byla dobrovolná. Rada vyzývá k dalšímu zamyšlení nad jednotlivými prvky doporučení o vybudování společné kybernetické jednotky, mimo jiné s ohledem na myšlenku týmů pro rychlou reakci EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a na plán reakce EU na kybernetické bezpečnostní incidenty a krize. V červnu 2021 představila Komise doporučení o vybudování společné kybernetické jednotky pro řešení rostoucího počtu závažných kybernetických incidentů, které mají dopad na veřejné služby, podniky a občany v celé EU. Podle tohoto doporučení by společná kybernetická jednotka fungovala jako platforma, která by propojovala zdroje a odborné znalosti různých kybernetických komunit v EU a jejich členských států s cílem účinně předcházet hromadným kybernetickým incidentům, odrazovat od nich a reagovat na ně (více v příspěvku „Komise navrhuje zřízení Společné kybernetické jednotky”, Informační společnost v červnu 2021).

Evropská rada přijala závěry v oblasti digitální transformace a kybernetické bezpečnosti

  • Vedoucí představitelé jednali o digitální transformaci EU a o jejím významu pro hospodářský růst, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost.

  • Taktéž Evropská rada vyzvala k projednání návrhu Komise, jímž se má provádět Digitální kompas 2030, jež stanovuje konkrétní digitální cíle pro následující desetiletí.

  • V oblasti kybernetické bezpečnosti se Evropská rada zabývala výrazným nárůstem nepřátelských činností v kyberprostoru, jejichž cílem je oslabit demokratické hodnoty EU.

Evropská rada 22. 10. 2021 přijala závěry ze summitu konaného 21.–22. 10. 2021. Vedoucí představitelé EU jednali o digitální transformaci EU a o jejím významu pro hospodářský růst, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost. Zdůraznili, že je třeba sebeurčeným a otevřeným způsobem posílit digitální suverenitu EU, a zdůraznili nezbytnost inkluzivních a udržitelných digitálních politik, zejména pokud jde o digitální dovednosti a vzdělávání. Evropská rada vyzvala k rychlému projednání návrhu Komise týkajícího se politického programu „Cesta k digitální dekádě“, jímž se má provádět Digitální kompas 2030 a stanovit konkrétní digitální cíle pro následující desetiletí (více v příspěvku „Komise představila cíle digitální transformace do roku 2030”, Informační společnost v březnu 2021). Evropská rada rovněž posoudila pokrok v souvislosti s řadou klíčových legislativních návrhů a vyzvala Radu a EP , aby co nejdříve dosáhly dohody o nařízení o roamingu, aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích (více v příspěvku „Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu”, Informační společnost v únoru 2021). Vedoucí představitelé EU rovněž zdůraznili, že je třeba urychleně pokročit v iniciativách týkajících se: (1) plánu pro vytvoření specifických odvětvových datových prostorů, (2) regulačního rámce pro umělou inteligenci příznivého pro inovace, (3) evropského rámce digitální identity a (4) evropského mikročipového ekosystému (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020, v příspěvku „Komise navrhuje nová pravidla a opatření pro umělou inteligenci”, Informační společnost v dubnu 2021 a v příspěvku „Komise navrhuje digitální identitu”, Informační společnost v červnu 2021). Evropská rada se taktéž zabývala výrazným nárůstem nepřátelských činností v kyberprostoru, jejichž cílem je oslabit demokratické hodnoty EU a bezpečnost jejích společností, a opětovně zdůraznila závazek EU podporovat otevřený, svobodný, stabilní a bezpečný kyberprostor (více v příspěvku “(více v příspěvku „Komise novými návrhy reaguje na čím dál častější kybernetické útoky“, Informační společnost v září 2017, v příspěvku „EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost”, Informační společnost v prosinci 2020 a v příspěvku „Rada a EP se dohodly na pravidlech pro bezpečnější online prostředí v EU”, Informační společnost v prosinci 2020). Evropská rada také vyzvala, aby se pokročilo v práci související s návrhem revidované směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů, s navrhovanou směrnicí o odolnosti kritických subjektů a se souborem nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky a aby byl dále rozvíjen rámec EU pro řešení kybernetických bezpečnostních krizí (více v příspěvku „V EU začal platit akt o kybernetické bezpečnosti”, Informační společnost v červnu 2019).

Budoucnost české infrastruktury

Do sektoru dopravy každoročně z Evropské unie proudí velké obnosy peněz. Jen na současné období je tato částka pro Českou republiky stanovena na 100 miliard Kč. Naše země se pyšní

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Jak je na tom česká krajina? Jaké výzvy před námi stojí v oblasti její ochrany? A jaké konkrétní projekty se realizují proto, abychom byli schopni čelit změně klimatu? Přečtěte si reportáž z předposlední debaty k #CZPRES organizované Eurocentrem Olomouc ⤵️ https://euroskop.cz/2022/05/15/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-ochrana-lesu-vod-a-tradicni-ceske-krajiny/1

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.