Doprava v říjnu 2021

10.11.2021
Euroskop

EU a Katar uzavřely leteckou dohodu, Rada a EP se dohodly na pravidlech pro najatá nákladní vozidla

  • EU a Katar posílí spolupráci v letecké dopravě díky podepsané dohodě, a to v oblasti hospodářské soutěže a sociální a environmentální ochrany

  • Nákladní vozidla bude možné pronajímat i napříč členskými státy EU

Krátce…

EU a Katar uzavřely leteckou dohodu

  • V roce 2019 bylo mezi EU a Katarem přepraveno 6,3 mil. cestujících.
  • Komplexní letecká dohoda má zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž.

EU a Katar 18. 10. 2021 podepsaly dohodu o letecké dopravě, která pokrývá oblast spravedlivé hospodářské soutěže, ale i sociální a environmentální ochrany. V roce 2019 bylo mezi EU a Katarem přepraveno 6,3 mil. cestujících (15. největší trh mimo EU). Jde o 1. dohodu EU se zemí z Perského zálivu. Součástí dohody je následující: všechny letecké společnosti EU (a opačně) budou moci provozovat přímé lety z jakéhokoli letiště v EU do Kataru. Výjimku pro uplatňování otevřeného přístupu budou mít letiště v Německu, Francii, Itálii, Belgii a Nizozemsku, které budou moci postupně do roku 2024 navyšovat kapacitu. Mají být zajištěny rovné podmínky v hospodářské soutěži a rovněž má dojít k vylepšení příslušných sociálních a pracovněprávních předpisů a politik v souladu s mezinárodními závazky. Strany musí dohodu ještě před formálním vstupem v platnost ratifikovat, platit začíná ovšem dnem podpisu.

Rada a EP se dohodly na pravidlech pro najatá nákladní vozidla

  • Cílem je zjednodušení pravidel pro působení najatých vozidel napříč EU.

  • Vozidlo registrované v jednom členském státě bude možné pronajmout i společností v jiném členském státě.

Zástupci Rady a EP se 26. 10. 2021 dohodli v rámci předběžné dohody na podobě revize směrnice o pravidlech pro používání najatých nákladních vozidel. Cílem revize směrnice je zejména zmírnění podmínek pro najatá nákladní vozidla napříč EU vedoucí k větší flexibilitě jejich užívání. EU od revize očekává i pozitivní dopad na životní prostředí, protože najatá vozidla bývají novější, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí. V současné době směrnice zaručuje silničním dopravcům přístup k najatým vozidlům pouze tehdy, jsou-li registrována v členském státě, v němž má společnost své sídlo. Členské státy budou moci v určité míře omezovat používání vozidel najatých v jiném členském státě jejich vlastními společnostmi. Tato omezení se týkají především podílu najatých vozidel registrovaných v jiném členském státě ve vozovém parku silničního dopravce, jakož i délky doby pronájmu pro vozidlo najaté ze zahraničí (minimální zaručená doba je 2 měsíce). Návrh týkající se najatých vozidel je součástí 1. balíku – Evropa v pohybu – opatření v oblasti mobility, který Komise předložila v květnu 2017 v zájmu čistší, konkurenceschopnější a sociálně spravedlivější dopravy (více v příspěvku „Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů“, Doprava v listopadu 2017, v příspěvku „Rada se shodla na části opatření v prvním balíku v oblasti mobility“, Doprava v prosinci 2018, v příspěvku „Coreper potvrdil předběžnou dohodu o balíku opatření v oblasti mobility“, Doprava v prosinci 2019, v příspěvku „Výbor TRAN přijal balík mobility”, Doprava v lednu 2020 a v příspěvku „Rada se dohodla na pravidlech pro nákladní vozidla”, Doprava v červnu 2021).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.