Čtvrtý panel Konference o budoucnosti Evropy

01.11.2021
KOBE

Ve dnech 15.-17. října se ve Štrasburku uskutečnila první schůze čtvrtého panelu, která se věnovala tématům EU ve světě a Migrace.

Účastníci nejdříve debatovali o tom, co pro ně EU znamená v jejich každodenních životech a jaké mají vize ohledně jejího vývoje a budoucnosti do roku 2050. Následně došlo k výběru prioritních témat v rámci zaměření tohoto panelu. Výsledkem první schůze tedy bylo přijetí pěti pracovních oblastí. Těmi jsou Soběstačnost a Stabilita; EU jako mezinárodní partner; Silná EU v mírumilovném světě; Migrace z lidské perspektivy a Odpovědnost a Solidarita napříč EU.

Soběstačnost a Stabilita zahrnuje problematiku autonomie EU a jejích hranic. Jedná se především o strategickou autonomii EU ohledně produkce důležitého zboží a služeb. Důraz je dále kladen na snížení závislosti na zdrojích ze třetích zemí – především v oblasti fosilních paliv či technologií. Co se týče hranic, je klíčovou otázkou především bezpečnost a ochrana proti ilegální migraci nebo role Frontexu na vnějších hranicích.

EU jako mezinárodní partner se zabývá především obchodními vztahy v etické perspektivě a zohledňováním lidských práv. Dále pak mezinárodní klimatickou iniciativou a rolí EU jako lídra v boji proti globálnímu oteplování. Nedílnou součástí této oblasti je též propagace evropských hodnot. Silná EU v mírumilovném světě pak zahrnuje bezpečnost, obranu nebo rozšiřování. V této sekci rovněž vyvstává otázka, zda je možná společná vojenská síla na evropské úrovni. Zahrnuta je taktéž například problematika veta pro nové členy v rámci rozšiřování.

Migrace z lidské perspektivy se dále zaměřuje na příčiny migrace, dodržování lidských práv a jednotných humanitárních standardů ohledně opatření týkajících se migrantů. Zabývá se taktéž problematikou integrace. Odpovědnost a Solidarita napříč EU nakonec zahrnuje především distribuci migrace či společný přístup k azylové politice. Důraz je kladen na zlepšení spolupráce mezi členskými státy a standardizace procedur ohledně poskytování azylu.

Výše zmíněné pracovní oblasti a témata budou následně adresována na dalších setkáních v rámci čtvrtého panelu. Nejbližší následující se uskuteční ve dnech 26.-28. listopadu, tentokrát online.

Autor: Marie Šmídová

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Těsně před začátkem období letních prázdnin a dovolených v nabídce…

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. V nabídce tentokrát převažují akce o širším kontextu dění na…

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. V nabídce tentokrát převažují konference a debaty konané před blížícím…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.