Komise představila pracovní program pro rok 2022

20.10.2021
Euroskop

Komise ve středu schválila svůj pracovní program na rok 2022. Program zahrnuje 42 nových politických iniciativ, které se dotýkají všech šesti hlavních cílů politických směrů předsedkyně Ursuly von der Leyenové, a navazuje na její projev o stavu Unie v roce 2021. Odráží také zkušenosti získané z krize způsobené pandemií a zvláštní pozornost věnuje mladé generaci – rok 2022 navrhuje vyhlásit Evropským rokem mládeže.

„Uplynulý rok nám ukázal, co všechno dokážeme zvládnout a co všechno můžeme udělat pro evropské občany, jestliže postupujeme společně. V nadcházejícím roce proto musíme pokračovat ve stejném duchu a mimo jiné uvést do praxe politiky směřující ke klimatické neutralitě Evropy do roku 2050, utvářet digitální budoucnost, posilovat své jedinečné sociálně tržní hospodářství a bránit své hodnoty a zájmy jak doma, tak v zahraničí,“ řekla k pracovnímu programu předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

Komise nyní zahájí jednání s Parlamentem a Radou, aby společně sestavily seznam legislativních priorit, u nichž se rozhodly urychleně přijmout opatření. V zájmu snižování zátěže spojené s politickými cíli EU hodlá Komise v rámci tohoto pracovního programu plně uplatňovat zásadu „jeden přijmout – jeden zrušit“. To znamená, že jakmile zavede nové povinnosti, omezí povinnosti spojené s již existující evropskou legislativou v téže oblasti.

„Pomocí kombinace dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU, z nichž máme k dispozici dohromady 2,018 bilionu eur, budeme moci vytvořit lepší a modernější Evropu,“ řekla k programu na rok 2022 předsedkyně Komise.

Zelená dohoda pro Evropu

Komise plánuje pokračovat v uskutečňování záměru učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent na světě. Kromě balíčku „Fit for 55“, který letos představila coby součást Zelené dohody pro Evropu, navrhne právní rámec pro certifikaci pohlcování uhlíku.

Dále pak Komise podnikne další kroky směrem k mobilitě s nulovými emisemi, například přezkum emisních norem CO2 pro těžká nákladní vozidla, naváže na akční plán pro nulové znečištění s cílem zlepšit kvalitu vody a ovzduší, stanoví nová pravidla udržitelného používání pesticidů a posílí právo na opravu výrobků namísto jejich výměny, čímž posune na další stupeň oběhové hospodářství.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v plánu pro nadcházející rok představila 42 nových politických iniciativ. Zdroj: Evropská komise

Digitální Evropa do roku 2030

Dále Komise naváže na svůj program digitální dekády tak, aby digitální transformace EU proběhla do roku 2030. Vzhledem k tomu, že velmi důležitou roli hraje jednotný trh, rozhodla se Komise přehodnotit politiku hospodářské soutěže a navrhla nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu, aby zabránila jeho narušení v budoucnu.

V rámci řešení naléhavého problému s dodávkami polovodičů pro digitální řešení přijme evropský akt o čipech, který má podpořit vznik moderního ekosystému a nových trhů pro průlomové evropské technologie.

Dále Komise navrhne evropský akt o kybernetické odolnosti, který stanoví společné standardy kybernetické bezpečnosti, a zahájí výstavbu kosmického globálního zabezpečeného komunikačního systému EU. Ten nabídne členským státům další širokopásmové připojení v celé EU a zabezpečenou nezávislou komunikaci. Důležitou pozici budou zaujímat také opatření k rozšíření výuky digitálních dovedností ve školách a ve vysokoškolském vzdělávání.

Ekonomické priority

Další prioritou Komise pro příští rok je „hospodářství ve prospěch občanů“. S tímto cílem chce stavět na Akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv a plánuje předložit iniciativu o adekvátním minimálním příjmu. Komise představí také návrhy ohledně okamžitých plateb. Jakmile bude nalezeno globální řešení reformy mezinárodního rámce daně z příjmů právnických osob, zajistí Komise, aby byla urychleně a jednotně zavedena v celé EU.

V oblasti zahraničních vztahů Komise v průběhu příštího roku představí novou strategii nazvanou Globální brána, jejímž smyslem je vytvářet po celém světě partnerství v oblasti konektivity a podpořit tak obchod a investice. Do konce letošního roku bude představeno nové společné prohlášení EU a NATO a Komise se bude snažit zrychlit práci na vytvoření skutečné evropské obranné unie.

V souvislosti s celosvětovou transformací energetiky a snahou o zdravější oceány bude předložena nová strategie pro mezinárodní angažovanost v oblasti energetiky a akční plán zaměřený na mezinárodní správu oceánů.

Příští rok bude Evropským rokem mládeže

Ve snaze zajistit, aby mladí lidé mohli utvářet budoucnost, navrhla Komise vyhlásit rok 2022 Evropským rokem mládeže. Spolu s tím plánuje spustit iniciativu ALMA (z anglického Aim, Learn, Master, Achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost, dosáhnout cíle), která má znevýhodněným mladým Evropanům, kteří nemají zaměstnání ani se momentálně nevzdělávají nebo neabsolvují odbornou přípravu, pomoci získat s potřebnou sociální podporou pracovní zkušenost v zahraničí.

Dále Komise představí evropskou strategii pro vysoké školy a navrhne způsoby hlubší a udržitelnější nadnárodní spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání. Na základě zkušeností s pandemií přednese evropskou strategii v oblasti péče, jejímž cílem je komplexním způsobem zlepšit péči – od péče o děti až po dlouhodobou péči.

V zájmu upevňování Evropské zdravotní unie Komise navrhne nový rámec pro farmaceutické odvětví EU, který by měl zajistit přístup k cenově dostupným vysoce kvalitním léčivým přípravkům, a přezkum legislativy týkající se léčivých přípravků pro děti a na vzácná onemocnění. Na základě doporučení o screeningu nádorových onemocnění podpoří rozsáhlejší screening a včasné diagnostikování rakoviny, které může zachránit život.

Komise také plánuje další kroky k zajištění svobody médií a plurality prostřednictvím Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků a plánuje se dále věnovat otázce dodržování právního státu.

V rámci intenzívnějšího boje proti přeshraniční trestné činnosti bude důležitým bodem programu i nadále společný právní rámec pro efektivní předávání trestních řízení mezi členskými státy. Rovněž bude dál pracovat na koncepci nového interinstitucionálního etického orgánu EU. Komise dále navrhne opatření ke zlepšení uznávání rodičovství mezi zeměmi EU. V neposlední řadě bude předložena iniciativa týkající se odlivu mozků a zmírňování problémů souvisejících s vylidňováním, která nabídne možná řešení.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.