Národní konvent o EU diskutoval o udržitelné mobilitě

19.10.2021
Úřad vlády, Euroskop

V pátek 15. října se v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil další kulatý stůl Národního konventu o EU, tentokrát na téma: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, společně s odborovými svazy a zástupci evropských institucí. Odborným garantem byl Institut pro evropskou politiku (EUROPEUM).

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) Jakými kroky lze podpořit nízkouhlíkovou transformaci v oblasti meziměstské a městské hromadné dopravy? (2) Měla by ČR podpořit návrh stanovující konec prodeje vozidel spalující fosilní paliva? (3) Jaké kroky je potřeba učinit směrem k vybudování adekvátní infrastruktury pro alternativní paliva pro osobní automobily v ČR?

Kulatý stůl již tradičně zahájila státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková, která zdůraznila, že návrh, týkající se mobility, zásadně ovlivňuje průmysl a energetiku, které tvoří velkou část české ekonomiky. Akci moderoval Zdeněk Beránek, ředitel Institutu pro evropskou politiku (EUROPEUM).

Role hromadné dopravy

Po představení pokladového materiálu Michalem Hrubým se slova ujal Oldřich Macák z Ministerstva průmyslu a obchodu. Macák podtrhnul, že Česká republika dlouhodobě podporuje integrovaný přístup. Například jde o podporu výrobců vozidel, zlepšování infrastruktury a snižování průměrného stáří vozového parku. První stanovisko uzavřel Luděk Sosna z Ministerstva dopravy. „Podpora veřejné hromadné dopravy je nejúčinnějším způsobem ke snížení emisí skleníkových plynů a k dosažení energetických úspor v osobní dopravě,“ dodal.

Druhé, a zároveň poslední, stanovisko představila Lucie Krčmářová ze Sdružení automobilového průmyslu, která zmínila, že hlavní dekarbonizační úsilí je zapotřebí soustředit na individuální osobní a nákladní dopravu. V případě prostředků hromadné přepravy osob tak bude beneficientem zejména lokální prostředí.

Balíček Fit for 55

V následné diskuzi účastníci shrnuli klíčové body k tématu Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“. Mezi tyto body patří například využití a rozšíření alternativních paliv či navýšení počtu pracovních míst (nejen) v automobilovém průmyslu. Účastníci se dále shodli na nutnosti podpory veřejné hromadné dopravy.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@konventeu), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (@narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, která budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autor: Kristýna Bartáková, Národní konvent o EU

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.