Unijní instituce hledají odborníky v oblasti boje proti podvodům

18.10.2021

Máte praxi jako vyšetřovatel, příslušník policie nebo jiný odborník v donucovacím orgánu, v soudnictví nebo veřejné správě členského státu? Prováděli jste vyšetřování v rámci vyšetřovací části mezivládní organizace, nadnárodní korporaci či nebo instituce EU? Chtěli byste zahájit mezinárodní kariéru v multikulturním a různorodém týmu? Instituce EU hledají odborníky v oblasti boje proti podvodům.

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD7 resp. AD9 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.300 euro resp. od cca 8.000 euro).

Obory, v nichž je vyhlašováno výběrové řízení – lze se přihlásit jen na jeden z nich a jen do jedné platové třídy:

· obor 1 – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti výdajů EU a boje proti korupci (AD7 – vyšetřovatelé, AD9 – odborníci)
· obor 2 – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků (AD7 – vyšetřovatelé, AD9 – odborníci)

Přihlásit se lze do 9. listopadu 2021 (do 12,00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady, více ve Vyhlášení výběrového řízení v příloze II):

Boj proti podvodům v oblasti výdajů EU, boj proti korupci:
AD7
· provádění vyšetřování podle nařízení EP a Rady č. 883/2013 v oblasti výdajů EU a boje proti korupci,
· příprava a vedení výslechů svědků, dotčených osob, informátorů a oznamovatelů,
· provádění inspekce v prostorách institucí a jiných subjektů EU,
AD9 (navíc ještě)
· analýza informací a vypracovávání dokumentů týkajících se vyšetřování,
· organizování a vedení schůzek s orgány členských států a třetích zemí týkající se vyšetřování a operací v oblasti výdajů EU a boje proti korupci,

Boj proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků:
AD7
· provádění vyšetřování podle nařízení EP a Rady č. 883/2013 v oblasti celních a obchodních podvodů a podvodů týkajících se tabáku a padělků,
· příprava a vedení výslechů svědků, dotčených osob, informátorů a oznamovatelů,
· provádění inspekcí týkající se tradičních vlastních zdrojů
AD9 (navíc ještě)
· analýza informací a vypracovávání dokumentů týkajících se vyšetřování,
· organizování a vedení schůzek s orgány členských států a třetích zemí týkající se vyšetřování a operací v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků,
· koordinace vyšetřování, která provádějí orgány členských států a poskytování odborné podpory těmto orgánům.

Kvalifikační požadavky:
AD7
· dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 let),
· min. 6letá předchozí odborná praxe jako vyšetřovatel, příslušník policie, celní úředník nebo jiný odborník provádějící vyšetřování podvodů či nesrovnalostí, které poškozují finanční zájmy členského státu či EU
nebo
· dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let)
· min. 7letá předchozí odborná praxe (viz výše),
AD9
· dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 let),
· min. 10letá předchozí odborná praxe jako vyšetřovatel, příslušník policie, celní úředník nebo jiný odborník provádějící vyšetřování podvodů či nesrovnalostí, které poškozují finanční zájmy členského státu či EU,
· z toho alespoň 3 roky odborné praxe v oblasti provádění složitých vyšetřování (např. přeshraniční vyšetřování, vyšetřování s více pachateli, složitý modus operandi, vyšetřování v mezinárodním prostředí, velmi citlivá vyšetřování),
nebo
· dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let),
· min. 11letá předchozí odborná praxe (viz výše),
· z toho alespoň 3 roky odborné praxe (viz výše).

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU
– jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
– jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).

Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha II uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU zde.
Více informací a přihlášky na odkazu zde.
Pokyny pro podávání přihlášek zde.
Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.
Více o typech míst v institucích EU zde.
Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.