„Společně pro obnovu“: Od pandemie k nové a odolnější Evropě

18.10.2021
Úřad vlády, Euroskop, foto Evropský výbor regionů

Evropský týden regionů a měst, který proběhl ve dnech 11. – 14. října 2021, je největší každoroční bruselskou akcí věnovanou politice soudržnosti. Stal se jedinečnou komunikační a síťovou platformou, která spojuje regiony a města z celé Evropy, včetně politiků, správců, odborníků a akademiků. Hlavními vystupujícími byli Elisa Ferreira – komisařka pro kohezi a reformy a Apostolos Tzitzikostas z Evropského výboru regionů. Za posledních 18 let tato akce přispěla významně k podpoře učení se politice a výměně osvědčených postupů. Za Českou republiku se letos opět účastnilo značné množství zástupců jak v roli posluchačů, tak i prezentujících.

Kvůli pandemii covidu-19 se akce v loňském roce uskutečnila poprvé v digitální podobě. Přilákala více než 10 000 účastníků online. Na základě tohoto úspěchu se podobný formát uplatnil i v letošním roce.

Letošní rok byl zaměřen na čtyři témata: soudržnost, zelená transformace, digitální transformace, zapojení občanů/Konference o budoucnosti Evropy.


Společně k oživení

Letošní program byl zaměřen na schopnost EU a národních a regionálních vlád podporovat evropské občany a jejich místní komunity praktickými opatřeními a veřejnými politikami zaměřenými na investice do spravedlivější, ekologičtější a digitální budoucnosti či obnovy.

„V kurzu“ byly například nové finanční nástroje EU pro řešení krize, nicméně ústředním bodem akce #EURegionsWeek 2021 byla velmi aktivní platforma pro podporu probíhající diskuse o demokracii a zapojení občanů do budoucnosti Evropy.


Společně jsme silnější

Komisařka Ferreira akcentovala myšlenku, že jedině společně jsme silnější a krize covidu-19 byla a ještě dále bude šokem pro všechny. Koheze nabízí řadu řešení, které EU pomohou tuto pandemii zvládat a do budoucna zcela zvládnout a dále řešit v celém balíku úkolů i témata klimatu a digitalizace.

Nástroj pro oživení a odolnost (RRF) označila jako zásadní pro urychlené řešení současné situace, je tu sumárně více než 600 mld. EUR, prostředky jsou vyřešeny, nyní je třeba realizovat a společně koordinovat jejich využití pro lepší budoucnost Evropy. Zahrnuje plány na investice, které mají své přímé „regionální a místní dopady“, ale na druhé straně i investice na národní úrovni, příkladem může být výstavba moderní železniční sítě.

Nastal čas „klimatické nouze“

Komisařka kladla ve své závěrečné řeči také důraz na plnění cílů daných agendou „Green Deal“. Tuto dohodu vnímá jako svou absolutní prioritu. „Dáváme tímto svůj příspěvek celému světu. Green Deal zajistí v této oblasti velkou změnu,“ vyjádřila se komisařka.

Nejvíce sledovaná témata:

  • dekarbonizace/uhlíková neutralita – nejvíce zemí uvedlo, že zatím dělají malé kroky
  • vzdělávání a obecně úroveň vzdělání v daném členském státě – top téma pro většinu zemí – stále je zde prostor pro zlepšování se, je třeba skutečně urychlit všechny připravené úkoly a procesovat evropské cíle a milníky

Digitální přechod

Jedná se o služby pro lidi. Pandemie covidu-19 zrychlila digitalizaci v řadě oblastí. Na otázku, jak jsou na digitalizaci připravena naše města, bylo odpovědí, že v této době je již městské prostředí skutečně dobře pokryto WIFI připojením či přístupem pro občany, přístup je naopak horší ve venkovských oblastech, kde musí nutně ještě být zapojeny prostředky kohezních prostředků, aby došlo ke zlepšení.

Na základě hlasování připojených účastníků EU Regions Week byla uvedena informace, kdy digitální znalostí a povědomím o digitálním světě má skoro 80 % lidí (dobrá orientace v oblasti ICT). Tento údaj je ale zkreslen tím, že se jednalo o online účastníky, u nichž lze vyšší míru digitálních znalostí očekávat. Dále v rámci hlasování zaznělo, že pro členské státy je stěžejním tématem řešení tématu tzv. e-governance.

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.