Rok 2022 jako Evropský rok mládeže

18.10.2021
Komise, Euroskop

Komise přijala 14. října formální návrh na vyhlášení roku 2022 Evropským rokem mládeže.

Ve svém projevu předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové padl návrh na vyhlášení roku 20200 Evropským rokem mládeže, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je například pandemie covidu-19, kdy mladým lidem byla sebrána možnost rozvíjet se a místo toho museli většinu svých aktivit přesunout do online prostředí. Evropa ale zároveň potřebuje silnou vizi do budoucna, což spočívá především na mladých lidech. Budoucnost podle mladých musí být digitálnější, ekologičtější, inkluzivnější a především by měla nabídnout více příležitostí právě pro mladé.

Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem si klade za svůj cíl především podpořit mladou generaci, kterou pandemie zasáhla. Podle Komise je potřeba dát této generaci znovu naději a důvěru v budoucnost. Splnění tohoto cíle závisí i na úspěšnosti digitalizace a ekologické transformace EU. Dalším cílem Komise je povzbudit mladé lidi, zejména pak ty s omezenými příležitostmi a ze znevýhodněných prostředí, venkovských oblastí či ze zranitelných skupin. Jedná se o důležitou podporu této skupiny obyvatel EU, aby se stali aktivními občany a sami aktéry pozitivních změn. Komise ve spolupráci se Parlamentem a členskými státy bude propagovat příležitosti, které nabízí jednotlivé politiky EU mladým lidem. Evropský rok mládeže má být spojen s iniciativou NextGenerationEU a jejím prováděním a také by se měl inspirovat akcemi a výzvami, které přináší Konference o budoucnosti Evropy.

V nadcházejících dnech má být spuštěn průzkum na Evropském portálu pro mládež, ve kterém mohou zainteresované strany předložit svůj program a nápady, podle kterých Komise bude organizovat akce a činnosti na evropské a vnitrostátní úrovni. Činnosti budou zohledňovat priority týkající se mladé generace; rovnost, inkluze, udržitelnost, duševní zdraví, kvalitní zaměstnání apod. Podle Komise by si jednotlivé členské státy měly vybrat národního koordinátora, který bude mít na starost organizaci účasti státu na Evropském roce mládeže. Akce by měla být zahájena v lednu.

Autor: David Březina, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.