Informační společnost v září 2021

10.10.2021
Euroskop

Komise vyzývá 19 členských států, aby provedly právní předpisy EU v oblasti digitálních technologií a médií

  • Komise řeší neplnění právních podpisů EU v oblasti digitálních technologií a médií ve většině členských států

Krátce…

Komise vyzývá 19 členských států, aby provedly právní předpisy EU v oblasti digitálních technologií a médií

  • Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti s 19 členskými státy, pokud neimplementují do svého vnitrostátního práva právní předpisy EU v oblasti digitálních technologií a médií.

  • 2 nové soubory pravidel, které mají být zavedeny do vnitrostátního práva bez delší prodlevy, jsou směrnice o audiovizuálních mediálních službách a evropský kodex pro elektronické komunikace.

Komise 23. 9. 2021 podnikla právní kroky proti 19 členským státům, které dosud nerealizovaly přínosy právních předpisů EU v digitální oblasti týkající se audiovizuálních médií a telekomunikací. Žádá, aby tyto členské státy ve svém vnitrostátním právu bez dalšího prodlení provedly 2 nové soubory pravidel – směrnici o audiovizuálních mediálních službách a evropský kodex pro elektronické komunikace – a Komisi o tom informovaly. Obě směrnice mají zásadní význam pro digitální transformaci EU. Byly společně schváleny všemi členskými státy a měly být provedeny do konce roku 2020 (více v příspěvku „Rada schválila pravidla pro odvětví telekomunikací v éře 5G”, Informační společnost v červnu 2018 a v příspěvku „Komise podnikla další kroky pro podporu evropských audiovizuálních děl”, Vnitřní trh v červenci 2020). Pro spotřebitele by měla být přínosem zejména silnější ochrana díky pravidlům, která zajišťují srozumitelnost smluvních informací, kvalitu služeb a snazší změny poskytovatele mezi sítěmi, což povede ke spravedlivějším maloobchodním cenám. Operátoři a poskytovatelé mohou využít pravidel pro investice, jako jsou pravidla podporující společné investice do sítí s velmi vysokou kapacitou a velkoobchodních sítí, nebo regulační a investiční předvídatelnost, též u postupů přidělování rádiového spektra. Lhůta pro provedení směrnice o audiovizuálních mediálních službách uplynula v září 2020. V listopadu 2020 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti proti 23 členským státům, které neoznámily úplné provedení revidované směrnice (více v příspěvku „23 státům nesplnilo své povinnosti týkající se směrnice o audiovizuálním obsahu”, Spravedlnost, svoboda a bezpečí v listopadu 2020). 15 členských států mezitím oznámilo prováděcí opatření, která označily za úplná, a další 3 členské státy zaslaly částečné oznámení. Komise v návaznosti na to zasílá odůvodněné stanovisko ČR, Estonsku, Irsku, Španělsku, Chorvatsku, Itálii, Kypru, Slovinsku a Slovensku. Lhůta pro provedení evropského kodexu pro elektronické komunikace ve vnitrostátních právních předpisech uplynula v v březnu 2020. V únoru 2021 Komise zaslala 24 členským státům výzvu (více v příspěvku „Většina členských států nesplnila své povinnosti týkající se telekomunikací”, Spravedlnost, svoboda a bezpečí v únoru 2021). Do konce srpna oznámily úplné provedení pouze Bulharsko a Dánsko (doplnily tak Řecko, Maďarsko a Finsko, které kodex provedly již dříve). V nedávné době oznámily úplné provedení rovněž Belgie a Německo, jejichž oznámení se nyní posuzují. ČR během léta 2021 a nyní také Francie oznámily řadu opatření, která mají směrnici částečně provést ve vnitrostátním právu, a tato oznámení se také posuzují. Komise v této souvislosti zasílá Estonsku, Španělsku, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Švédsku odůvodněné stanovisko, v němž je žádá, aby přijaly a oznámily příslušná opatření. Uvedené členské státy v obouch případech mají 2 měsíce na to, aby situaci napravily a přijaly k těmto právním předpisům EU vnitrostátní prováděcí opatření. V opačném případě může Komise rozhodnout, že dotyčnou věc předloží SD EU.

Budoucnost české infrastruktury

Do sektoru dopravy každoročně z Evropské unie proudí velké obnosy peněz. Jen na současné období je tato částka pro Českou republiky stanovena na 100 miliard Kč. Naše země se pyšní

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Jak je na tom česká krajina? Jaké výzvy před námi stojí v oblasti její ochrany? A jaké konkrétní projekty se realizují proto, abychom byli schopni čelit změně klimatu? Přečtěte si reportáž z předposlední debaty k #CZPRES organizované Eurocentrem Olomouc ⤵️ https://euroskop.cz/2022/05/15/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-ochrana-lesu-vod-a-tradicni-ceske-krajiny/1

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.