Nový protiteroristický koordinátor EU

06.10.2021
Rada

Ilkka Salmi byl v červenci 2021 jmenován protiteroristickým koordinátorem EU na pětileté funkční období. Svou činnost zahájil dne 1. října 2021.

Po sérii teroristických útoků v EU a zejména pak po útoku v Madridu v roce 2004 byla na místě debata o boji proti terorismu v EU. Společné prohlášení lídrů EU o boji proti terorismu na sebe dále nenechalo dlouho čekat a kromě bezpečnostních opatření vznikla již výše uvedená funkce protiteroristického koordinátora EU. Protiteroristický koordinátor je tak odpovědný například za předkládání politických doporučení a navrhování prioritních oblastí pro činnost Radě, koordinaci boje proti terorismu v EU, monitoring provádění strategie EU pro boj proti terorismu, zajištění aktivní úlohy EU, komunikace se třetími zeměmi a vedení přehledu o všech příslušných nástrojích EU.

Pan Salmi od prvního října zastává důležitou roli při prosazování priorit EU v oblasti boje proti terorismu, tak jak se na nich dohodli ministři vnitra členských států EU v listopadu 2020. Mezi jeho hlavní úkoly nyní patří informovat Radu o relevantních otázkách a o návrzích týkajících se budoucí činnosti boje proti terorismu. Dále je aktuální setkávání se zástupci třetích zemí a mezinárodních organizací a soukromého sektoru.

Zdroj: Rada

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.