Předsednické trio: tři státy, jeden program, osmnáct měsíců

Role rotujícího šestiměsíčního předsednictví v Radě EU spočívá především v organizaci, řízení a posouvání agendy v Radě. Klíčovým aspektem je schopnost předsednického státu koordinovat se nejen s ostatními unijními institucemi, ale i se dvěma členskými státy, s nimiž tvoří tzv. předsednické trio. Toto partnerství bude Česká republika již podruhé tvořit s Francií a Švédskem.

Myšlenka dlouhodobého předsednictví byla poprvé vznesena již v 70. letech minulého století na půdě tehdejšího Evropského společenství. Právně založeného mechanismu posílené spolupráce mezi předsednictvími Rady se ale Evropská unie dočkala až v roce 2007 podpisem Lisabonské smlouvy. Vznikl tak institut dlouhodobé spolupráce, širší veřejnosti známý jako „trio“.

Koncept tria byl představen jako řešení nedostatečné koordinace a efektivity práce evropských mechanismů – problému, který byl stále častěji skloňován v souvislosti s historicky největším rozšířením EU v roce 2004. Spolupráce v rámci tria měla zároveň v tomto kontextu umožnit sdílet zkušenosti a zajistit soudržnost na dlouhodobější bázi novým členským státům, které tehdy trpěly nedostatkem administrativních kapacit a zkušeností.

Institut tria, v současné podobě, je rámcem pro těsnější a organizovanější spolupráci tří po sobě jdoucích předsednictví. Tato spolupráce je v praxi ztělesněna osmnáctiměsíčním programem Rady, známým také jako „trio program“. Předsednická trojice v něm vymezuje dlouhodobé cíle a stanovuje témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu jejich působení. Program současného tria, které je tvořeno uplynulým německým a portugalským, a aktuálním slovinským předsednictvím, si můžete přečíst zde.

Francie, Česká republika a Švédsko podruhé

Práce tria na osmnáctiměsíčním programu je jednou z mnoha rovin obsahových příprav českého předsednictví v Radě EU. Cílem je nejen již zmíněná obsahová návaznost, ale i určení programového rámce a agendy působení Rady EU v době předsednictví zemí tria. Při samotných přípravách se státy přitom tradičně opírají jak o aktuálně projednávané otázky na půdě EU, tak i o hlavní prioritní oblasti jednotlivých členů tria. Díky tomu jsou respektovány jak nadnárodní, tak národní zájmy všech partnerů.

Česká republika se již podruhé připravuje na předsednické partnerství s Francií a Švédskem. Neformální diskuze s cílem připravit půdu pro vyjednávání o oficiálním programu předsednického tria se zapojením Stálého zastoupení ČR při EU začaly již v roce 2019. Práce na společném programu však oficiálně odstartovaly dle domluvy zasláním prvního návrhu z pera francouzských partnerů až o rok a půl později. V průběhu dubna a května tohoto roku byl první návrh připomínkován resorty a zároveň i v rámci partnerů tria. Výsledkem byl kompromisní vstup tria, který byl odeslán Generálnímu sekretariátu Rady v červnu 2021.

O měsíc později doručil Generální sekretariát Rady první oficiální návrh trio programu do rukou předsednických zemí. Vycházel ze zmiňovaného společného vstupu tria a v následujících měsících bude i nadále předmětem připomínkování a jednání na úrovni resortů i Stálého zastoupení ČR při EU. Finální návrh FR-CZ-SE trio programu bude následně předložen Radě pro obecné záležitosti, která jej musí schválit nejméně jeden měsíc před zahájením francouzského předsednictví na přelomu roku.

Trio se od té doby po dobu 18 měsíců bude při výkonu svých předsednických křesel pohybovat v mantinelech a s cíli, které si státy v průběhu pečlivých jednání k trio programu stanovily a které odrážejí společné i jejich národní zájmy.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.