Gruzie, Moldavsko a Ukrajina deklarovaly evropské směřování


Petr Pospíšil, Euroskop, 28.7.2021

V pondělí 19. července se v gruzínském městě Batumi uskutečnila konference, během které nejvyšší představitelé tří zemí východního partnerství – Gruzie, Moldavska a Ukrajiny – vydaly prohlášení potvrzující jejich zájem pokračovat v přibližování svých zemí k evropské sedmadvacítce. Summitu se zúčastnili gruzínská prezidentka Salome Zourabišviliová, moldavská prezidentka Maia Sanduová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Batumi nechyběl ani předseda Evropské rady Charles Michel.

Gruzie, Moldavsko a Ukrajina patří v rámci šestice zemí východního rozšíření k těm, které jsou o svém přibližování k Unii přesvědčenější. V deklaraci vyjádřili vůli posílit spolupráci mezi sebou, aby se „evropská budoucnost“ těchto tří zemí nesla v duchu míru, demokracie a prosperity. Všechny země v textu rovněž deklarovaly svoje odhodlání prosazovat evropské hodnoty, jako jsou respekt k lidským právům a vládě práva.

Země plánují pokračovat v provádění reforem, v posilování demokratických institucí a v přibližování svých právních rámců unijnímu acquis. Lídři všech tří zemí ovšem v Batumi zároveň zřetelně deklarovali svůj zájem o to, aby jejich členství v Unii dostalo jasnější kontury. Připomněli článek 49 Smlouvy o EU, podle něhož se evropské státy respektující evropské hodnoty a zavázané k jejich prosazování mohou ucházet o členství v EU. To by podle Zourabišviliové, Sanduové i Zelenského posílilo proevropské reformní úsilí ve všech zemích.

Země budou naplňovat závazky z asociačních dohod

Státníci v prohlášení rovněž zmínili, že všechny tři země průběžně naplňují požadavky předestřené asociačními dohodami mezi EU a Gruzií, Moldavskem resp. Ukrajinou. Tyto dohody o přidružení počítají s jejich postupným začleňováním do unijního vnitřního trhu v oblastech, neboť toto začleňování s sebou přináší kromě ekonomické prosperity rovněž přibližování standardů a regulatorních rámců, což je předpoklad úspěšného a všestranně výhodného vnitřního trhu. Prohlášení lídrů tří zemí z regionu Černého moře ovšem zároveň konstatuje, že asociační dohody by měly zůstat flexibilními nástroji, schopnými adaptace na měnící se situaci.

Tbilisi, Kišiněv i Kyjev se deklarovaly přetrvávající odhodlání rozvíjet činnosti i politický dialog v oblastech, kde mají s Unií společné zájmy. Obzvláště vyjádřily vůli pokročit v sektorové ekonomické integraci v segmentech dopravy, energetiky, digitální transformace, zelené ekonomiky, spravedlnosti a vnitra, strategické komunikace a zdravotnictví.

Státy vyhlíží strategickou agendu i investice

Všechny dotčené státy prostřednictvím svých nejvyšších ústavních činitelů daly najevo, že budou s ostatními členy východního partnerství i Evropskou unií spolupracovat při tvorbě strategické agendy na nadcházející roky, zajišťující efektivní politický rámec způsobilý naplnit potřeby, ambice a cíle těchto zemí a usnadnit jejich evropskou integraci. Státníci vítají unijní návrh investičního plánu pro země východního partnerství a očekávají, že summit východního partnerství, plánovaný na prosinec letošního roku, by mohl poskytnout nový impuls pro tuto iniciativu.

Summit Batumi
Prezidenti Maia Sanduová (Moldavsko), Salome Zourabišviliová (Gruzie) a Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) při podpisu společné deklarace tří zemí východního partnerství v gruzínském Batumi. V pozadí stálý předseda Evropské rady Charles Michel. Zdroj: Rada EU

Prezidenti, kteří se v Batumi setkali, jsou přesvědčeni, že pro úspěšně prováděné, ambiciózní a komplexní reformy je nutná rovněž patřičná institucionální a finanční podpora, aby byla například zaručena kvalitní implementace nově zřízeného nástroje evropského rozpočtového nástroje NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument).

Kromě Evropské unie deklarovali lídři tří zemí ochotu spolupracovat i s různorodými regionálními iniciativami (např. Three Seas Initiative) za účelem rozvoje vzájemně se doplňujících schopností a know-how ohledně aspektů jako konektivita, zelená a digitální tranzice či oběhové hospodářství.

Bezpečnost je v regionu velké téma, odolnost je prioritou

Velký význam má pro Gruzii, Moldavsko i Ukrajinu bezpečnost. Jmenovaná trojice má silný zájem rozvíjet svoji odolnost tak, aby dokázala lépe reagovat na hrozbě pro regionální i evropskou bezpečnost. Za tím účelem hodlají tyto státy rozvíjet spolupráci s Unií například na poli boje proti hybridním hrozbám, posilování kybernetické odolnosti či postupu proti dezinformacím. Konkrétně tato spolupráce může mít podobu kooperace s příslušnými unijními agenturami či zapojení zemí východního partnerství do operací unijní bezpečnostní a obranné politiky.

Speciální důraz představitelé zúčastněných států kladou na zajištění bezpečnosti a stability černomořského regionu. V této oblast dochází k ohrožení mezinárodního práva, nezávislosti, suverenity a územní celistvosti zemí. Lídři konkrétně uvedli, že oceňují podporu Evropské unie vůči Rusku, důsledky jehož asertivního jednání jsou pozorovatelné na Ukrajině, v Gruzii i v Moldavsku. Pozitivně vnímají sankce, zavedené Unií vůči Rusku v reakci na pokračující úsilí Kremlu o narušování teritoriální integrity těchto zemí. Tyto pokusy jsou podle deklarace vážnou hrozbou pro celý region i pro Evropu, a proto tyto tři země východního partnerství do budoucna přivítají případně i výraznější angažmá Unie ve snahách o nalezení mírového řešení zaručujícího respekt k principům mezinárodního práva.

Cíl Gruzie, Moldavska i Ukrajiny? Členství v EU

Na závěr všechny země jasně formulovaly svoje nepochybné odhodlání prohlubovat svoje evropské směřování. „Přistoupení do Evropské unie je cílem, který naše tři státy spojuje,“ zní závěr textu, ve kterém se dále uvádí: „Naše země nemají žádnou jinou alternativu než evropskou integraci a žádná třetí strana nemůže ovlivnit naše suverénní rozhodnutí.“

Hodnocení dosavadní cesty, kterou Gruzie, Moldavsko a Ukrajina mají za sebou, zní pozitivně: „V našich vztazích s Evropskou unií jsme doposud učinili významný pokrok,“ uzavírá deklarace. Státníci věří, že společně s obyvateli svých zemí sdílí odhodlání rozvíjet spolupráci směřující k uznání takové evropské perspektivy pro Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu, která otevře dveře budoucímu plnohodnotnému členství všech tří států v EU.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.