Debata o balíčku Fit for 55

23.07.2021
Euroskop, Úřad vlády

Ve středu 14. července schválila Komise balíček právních předpisů s názvem „Fit for 55“. Jde o sadu 13 legislativních návrhů, které mají EU přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí skleníkových plynů až o 55 %. Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu tento balíček právních předpisů představil výkonný místopředseda Komise odpovědný za Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans.

Doprovodné foto: European Union, 2021. Source: EC – Audiovisual Service

Komise chce svých cílů docílit několika způsoby, částečně revizi současné legislativy, ale i přijetím nových směrnic. Součástí revidované legislativy má být např. stávající systém emisního obchodování (EU ETS), směrnice o obnovitelných zdrojích energie (EED), anebo směrnice o zdanění energie. Dále pak počítá EK s přijetím nových opatření, jako je např. akční plán pro lesnictví, návrh týkající se udržitelných pohonných hmot v letecké dopravě (ReFuelEU Aviation) anebo zřízení nového mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM).

Balíček opatření „Fit for 55“ je základní pilíř unijních opatření v oblasti klimatu a tvoří základ tzv. Zelené dohody pro Evropu, která si klade za cíl učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. Závazek EU snížit do roku 2030 své čisté emise nejméně o 55 % byl oznámen i OSN jako příspěvek EU k plnění cílů Pařížské dohody. Schválení tohoto balíčku bude mít široké dopady na všechny evropské regiony, podniky i občany. Cílem balíčku je snížit emise z průmyslu, budov, dopravy a využívání půdy a uvést zásadu „znečišťovatel platí“ do praxe.

To se nejvíc promítne přes revizi stávajícího systému emisního obchodování, jehož cílem bude rozšíření obchodování s emisemi na budovy a silniční dopravu. Komise si uvědomuje velikosti této změny, která je v návrhu kompenzování zvýšením objemu Inovačního fondu a Modernizačního fondu. Jelikož schválení balíčku bude mít dopady i na domácnosti, jedince a malé podniky, navrhuje Komise vytvoření nového Sociálního fondu pro klimatická opatření s cílem poskytnout členským státům vyčleněné finanční prostředky na pomoc občanům s investicemi do energetické účinnosti, nových systémů vytápění a chlazení a čistší mobility. Sociální fond pro změnu klimatu by byl financován z rozpočtu EU s použitím částky odpovídající 25 % očekávaných příjmů z obchodování s emisemi z paliv používaných v budovách a v silniční dopravě.

Po představení dlouho očekávaného balíčku právních předpisů „Fit for 55“, Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise odpovědný za Zelenou dohodu pro Evropu, přijel v pátek 16. Července 2021 na dvoudenní návštěvu ČR. Byla to jeho první návštěva členské země EU po představení nového balíčku právních opatření. Jako důvod své cesty Timmermans uvedl, že i ČR se viditelně potýká s následky klimatických změn a nepředvídatelného počasí, tak jak tomu bylo nedávno na jižní Moravě.

Během své cesty jednal s předsedou vlády ČR Andrejem Babišem. Dále se sešel s primátorem hl. m. Prahy Zdeňkem Hřibem, který mu představil pražský klimatický plán. S místopředsedou vlády ČR, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a s ministrem pro životní prostředí Richardem Brabcem jel vlakem do Ostravy, kde se společně zúčastnili kulatého stolu s hejtmany Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje a se zástupci podniků, odborů i regionálních inovačních center.

Autor: Jacob Janek, Úřad vlády

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V EU dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/11/v-evropske-unii-zacal-v-plnem-rozsahu-platit-zakaz-dovozu-ruskeho-uhli/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.