11. kapitola seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech: Proslov Angely Merkelové k příležitosti německého předsednictví v Radě EU

23.07.2021
text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

Německá kancléřka Angela Merkelová svůj proslov pronesla 8. července 2020 ve chvíli, kdy Německo přebíralo předsednictví v Radě EU po Chorvatsku. Jelikož bylo Německo první zemí, která se ujala této úlohy v době pandemie covid-19, očekávalo se od něj, že představí svou vizi na zvládnutí této bezprecedentní situace. Než předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová předala slovo kancléřce, vyjádřila jí svou důvěru, že se i navzdory nepříznivé době povede předsednictví příštích šest měsíců Unii správným směrem.

Angela Merkelová

Angela Merkelová: nejvlivnější evropský leader, tak pojmenoval profesor Matt Qvortrup svou biografii o německé kancléřce. Tímto označením její pozici v Evropské unii rozhodně nezveličil. Angela Merkelová úřaduje ve své funkci již 15 let. A nejen proto, že vede zemi s nejsilnější ekonomikou v Evropě, má její slovo na půdě EU velkou váhu. Mnozí evropští představitelé nezakrývali úlevu, že právě tato politička přebírá v složité situaci předsednictví v Radě EU.

Společné zvládnutí pandemie

„Všichni jsme si vědomi, že moje dnešní návštěva se odehrává na pozadí největší zkoušky, jakou Evropská unie zažila. Celosvětová pandemie covid-19 měla vážný a nemilosrdný dopad i na lidi v Evropě. Jen v Evropě si vyžádala více než 100 000 životů. Mnoho lidí se kvůli přísným karanténním pravidlům nemohlo v posledních hodinách ani rozloučit se svými blízkými. Tento smutek pro zesnulé, bolest zanechanou nemožnými rozloučeními, nikdy nezapomeneme, bez ohledu na to, jak tvrdě se snažíme začít znovu, bez ohledu na to, jak oddaní jsme hospodářskému oživení.“

Proslov Angely Merkelové k příležitosti německého předsednictví v Radě EU

Po událostech letošního roku budou součástí budoucnosti Evropské unie také následky, které způsobila pandemie covid-19. Ať už se jedná o kolektivní trauma nebo o ekonomické škody, o koronavirové krizi se povedou debaty ještě roky po jejím zažehnání. Dá se předpokládat též větší pozornost věnovaná zdravotnictví a možná hlubší integrace ve zdravotnickou unii.

Poté, co Angela Merkelová projevila soucit s lidmi, které pandemie postihla, věnovala se ve svém projevu ekonomickým dopadům. Zdůraznila, jak důležitá je plošná ekonomická pomoc všem členským státům, která by měla sedmadvacítku více sblížit. Změny nastanou i ve fungování Evropské unie, státy budou moci využít společných výhodných půjček, které jim EU zprostředkuje.

V létě se Evropská rada dohodla na sedmiletém rozpočtu i krizovém fondu. Na začátku listopadu je schválil také Evropský parlament, prosadil si ale více prostředků na výzkum, zdravotnictví a studentské výměny, než členské státy původně navrhly.

Angela Merkelová (1954)

Angela Merkelová
  • má po matce německé a po otci polské kořeny

  • její otec byl luteránský pastor a matka učitelka latiny a angličtiny

  • vystudovala fyziku na Univerzitě v Lipsku

  • v roce 1978 odmítla spolupráci s tajnou službou NDR

  • v roce 1986 získala doktorát z fyziky

  • do roku 1990 pracovala v Akademii věd NDR v oboru kvantové chemie

  • v roce 2002 byla zvolena předsedkyní spolkové frakce CDU/CSU, kancléřkou se stala v roce 2005

Foto: zdroj Fotobanka ČTK

Do budoucnosti s hodnotami, na kterých Evropa stojí

„Všechny evropské země mají různé kolektivní vzpomínky na své vlastní historické otřesy, na různé bitvy za svobodu a právní stát. A přesto nás spojuje právě tento úspěch v oblasti základních lidských práv v Evropě. Když mluvím za sebe, jako za někoho, kdo žil 35 let v systému, který upíral svým občanům svobodu, bylo rozhodnutí o omezení těchto práv během pandemie nesmírně těžké přijmout.“

Proslov Angely Merkelové k příležitosti německého předsednictví v Radě EU

Angela Merkelová ve svém proslovu připomněla, jak vysokou hodnotu mají pro evropské občany základní lidská práva. Sdílela se všemi, jak těžké pro ni bylo smířit se s dočasnými omezeními a tím se přiblížila lidem. Zdůraznila nicméně jejich nutnost pro dobro společnosti, na druhou stranu ale upozornila, že pandemie nesmí být nikdy použita jako záminka k podkopávání demokratických principů.

Co se týče kancléřčiny vize budoucnosti Evropy, nemůže se kontinent obejít bez společných hodnot a svobod. Věří, že jako z každé krize vyjdou unijní státy spojenější a dohromady silnější. Evropa bude muset po zažehnání koronavirové krize hledat inovativní řešení na změnu klimatu a digitální transformaci, a co víc, má být v těchto oblastech leaderem a nést tak svou zodpovědnost ve světě. Aby tak Evropa učinila, je podle ní důležitá vzájemná podpora a komunitární soudržnost.

Angela Merkelová vidí budoucnost Evropské unie v lidských právech a občanských svobodách, v nedotknutelnosti lidské důstojnosti, ve volném rozvoji osobního, politického a sociálního bytí jednotlivce, v ochraně před diskriminací a pohrdáním a v rovnosti – nejen teoretické, ale i rovnoprávní. Tento eticko-politický základ, na kterém je Evropa postavena, chce podporovata udržovat pro další generace.

Ethos, Logos, Pathos proslovu Angely Merkelové k příležitosti německého předsednictví v Radě EU

Ethos – Angela Merkelová je německou kancléřkou

LogosMerkelová ve svém proslovu reaguje na pandemii
covid-19 a zahrnuje její následky do své vize budoucnosti Evropy

Pathossoucit, který německá kancléřka vyjadřuje lidem zasaženým koronavirovou krizí

Transformace společnosti navzdory pandemii

„Hlavní prioritou německého předsednictví je vidět, jak se Evropa vymanila z krize jednotně a silněji. Nechceme však jen krátkodobě stabilizovat Evropu. To by bylo příliš málo. Chceme Evropu, která dává důvod k naději. Chceme Evropu, která se odvážně a s jistotou vypořádá s úkoly, které má k dispozici. Chceme Evropu, která je schopná vyrovnat se s budoucností a která si ve světě drží svůj vlastní inovativní a udržitelný způsob života. Chceme nový začátek pro Evropu.“

Proslov Angely Merkelové k příležitosti německého předsednictví v Radě EU

Angela Merkelová se ve svém proslovu a výhledu do budoucnosti Evropy nesoustředila pouze na koronavirovou krizi a její dopady. Jako prioritu svého předsednictví stanovila také změnu klimatu. Podpořila klimatický program Ursuly von der Leyenové a ambici, aby Evropa hrála v ochraně klimatu průkopnickou roli. Proto je podle ní nutné začít dnes, navzdory složité situaci způsobené pandemií.

Chce naplnit tyto plány zejména přechodem na uhlíkově neutrální ekonomiku. Společnosti se zelenou ekonomikou by chtěla dosáhnout především pomocí inovativních firem. Na takovémto principu fungující ekonomika by tak chránila a posilovala klíčové životní zdroje a konkurenceschopnost Evropy pro budoucí generace.

Další výzvou příštích několik let bude digitální transformace, která bude, stejně jako změna klimatu, znamenat udržitelnou změnu způsobu života a podnikání. Podle Merkelové je důležité, aby strach lidí z neznámého nezabrzdil obě tyto změny. Obě tyto transformace považuje za nezbytné.

Chcete-li si přečíst proslov Angely Merkelové k příležitosti německého předsednictví v Radě EU, můžete ho najít v anglickém jazyce na tomto odkazu.

Autor: text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU