Spotřebitelé v červnu 2021

09.07.2021
Euroskop

Komise navrhla revizi pravidel spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků

  • EU reviduje práva spotřebitelů

Komise navrhla revizi pravidel spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků

  • Digitální svět zásadně změnil povahu nakupování, služeb nebo finančních trhů.

  • Digitalizace, kterou pandemie urychlila, vedla k prudkému růstu v nakupování on-line.

  • Nové návrhy mají pomáhat spotřebitelům vyhýbat se rizikům spojeným s úvěry a zpřísňovat pravidla pro bezpečnost výrobků.

  • Nově např. informace týkající se úvěrů musí být prezentovány jasným způsobem a přizpůsobeny digitálním zařízením tak, aby spotřebitelé rozuměli podmínkám, které podepisují.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a zrušují směrnice Rady 87/357 / EHS a směrnice 2001/95 / ES Evropského parlamentu a Rady (KOM(2021) 346)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech (KOM(2021) 347)

Pozadí

Prodej on-line v posledních 20 letech neustále rostl a v roce 2020 nakupovalo 71 % spotřebitelů on-line a často tímto způsobem pořizovalo nové technologické produkty.

Směrnice č. 1025/2012 o obecné bezpečnosti výrobků, která je v platnosti od roku 2001, zajišťuje, aby na jednotném trhu EU byly prodávány pouze bezpečné výrobky. Na trhu EU se však nadále pohybuje příliš mnoho nebezpečných výrobků, což vytváří nerovné podmínky pro podniky a významné náklady pro společnost a spotřebitele. Pravidla proto musí být aktualizována tak, aby řešila výzvy spojené s novými technologiemi a prodejem on-line.

Směrnice 48/2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru vytvořila na úrovni EU harmonizovaný rámec pro spotřebitelské úvěry a poskytla evropským spotřebitelům pevný rámec pro spravedlivý přístup k úvěrům. Od jejího vstupu v platnost v roce 2008 však digitalizace zásadně změnila rozhodovací proces spotřebitelů i jejich zvyklosti obecně.

Klíčové a sporní body

Návrh aktualizuje jak stávající směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, tak pravidla EU týkající se spotřebitelských úvěrů, jejichž cílem je chránit spotřebitele. Oba návrhy jsou součástí nového programu pro spotřebitele, jehož cílem je aktualizovat celkový strategický rámec spotřebitelské politiky EU.

Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků se má zabývat riziky spojenými s novými technologickými produkty, jako jsou rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, a s on-line nakupováním zavedením pravidel bezpečnosti výrobků pro on-line tržiště. Má zajistit, aby všechny výrobky, které se dostanou ke spotřebitelům v EU, ať už prostřednictvím internetových tržišť nebo z místních kamenných obchodů, byly bezpečné bez ohledu na to, zda pocházejí z EU nebo ze zemí mimo EU. Nové nařízení má zajistit, aby tržiště plnila své povinnosti a neohrožovala spotřebitele nebezpečnými výrobky.

Revize směrnice o spotřebitelském úvěru stanoví, že informace týkající se úvěrů musí být prezentovány jasným způsobem a přizpůsobeny digitálním zařízením tak, aby spotřebitelé rozuměli podmínkám, které podepisují. Směrnice má zlepšit pravidla, podle nichž se posuzuje úvěruschopnost, tj. zda bude spotřebitel schopen úvěr splácet či nikoli. Cílem je předcházet nadměrnému zadlužení. Návrh má od členských států požadovat, aby podporovaly finanční vzdělávání a zajistily dostupnost dluhového poradenství pro spotřebitele.

Předpokládaný další vývoj

Návrhy Komise nyní projedná Rada a EP.

Odkazy

Týden v EU od 21. do 27. listopadu

Úvodník Bek ladí Evropu Evropský semestr Návrh tržního korekčního mechanismu pro zemní plyn Zasedání Rady pro zemědělství Zasedání Rady pro energetiku Zasedání Rady pro obchod Plenární zasedání Schválené rámcové pozice…

Snížení rizika katastrof

Rada dnes schválila závěry požadující proaktivní a předvídavou reakci na krizi . Degradace životního prostředí a změna klimatu, ruská útočná válka proti Ukrajině a pandemie COVID-19, to vše prokázalo propojený a systémový…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Úřad vlády se letos poprvé zapojil do Světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday Česko. Uspořádal zaměstnaneckou sbírku oblečení pro Oděvní banka a její výtěžek předala vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková zástupcům Klub svobodných matek.

Sbírka ve Strakově akademii probíhala celý týden od pondělí 21. listopadu do pondělí 28. listopadu a zaměstnanci Úřadu vlády věnovali zhruba 500 kg oblečení, které už sami či v rámci rodiny neunosí, ale pomůže někomu dalšímu.

💬„Zejména v poslední dny bylo na sbírkovém místě hodně rušno, protože lidé donášeli oblečení na poslední chvíli. Jsem moc ráda, že naše výzva pomoci ošacením Klubu svobodných matek vyvolala tak pozitivní reakci a že se do sbírky zapojilo hodně zaměstnanců Úřadu vlády i s jejich rodinami,“ uvedla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.

Celkem třiatřicet pytlů oblečení, nejvíce dámského a dětského, si ve Strakově akademii na Giving Tuesday převzala projektová manažerka Klubu svobodných matek Andrea Kaňáková. Sesbírané množství pomůže zhruba stovce neúplných rodin.
... Zobrazit víceZobrazit méně

Úřad vlády uspořádal sbírku pro Oděvní banku u příležitosti @GivingTuesdayCZ.
„Jsem moc ráda, že naše výzva pomoci ošacením Klubu svobodných matek vyvolala tak pozitivní reakci a že se do sbírky zapojilo hodně zaměstnanců i s rodinami,“ uvedla @J_Havelkova.https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/urad-vlady-usporadal-zamestnaneckou-sbirku-obleceni-pro-odevni-banku-u-prilezitosti-giving-tuesday-201264/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.