Daně v červnu 2021

09.07.2021
Euroskop

Instituce se shodly na podávání zpráv o dani z příjmu velkých nadnárodních společností

  • Velké nadnárodní společnosti mají podávat zprávy o dani z příjmu

Krátce…

Instituce se shodly na podávání zpráv o dani z příjmu velkých nadnárodních společností

  • Vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivní daňové plánování ze strany velkých nadnárodních společností podle odhadů připravují země EU o příjmy ve výši přes 50 mld. € ročně.

  • V současné době velké nadnárodní společnosti nemají žádnou povinnost podávat zprávy o tom, kde dosahují zisků a kde v EU platí daně podle jednotlivých zemí.

  • Členské státy mají mít 18 měsíců na provedení směrnice ve vnitrostátních právních předpisech.

Rada a EP 1. 6. 2021 dosáhly předběžné politické dohody ohledně navrhované směrnice z dubna 2016 o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí) (více v příspěvku „Komise se pokusí znovu prosadit společný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)”, Daně v červnu 2015, v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH”, Daně v dubnu 2016 a v příspěvku „EU požaduje větší daňovou transparentnost velkých nadnárodních společností”, Daně v březnu 2021). Dohodnuté znění vyžaduje, aby nadnárodní podniky nebo samostatné podniky s celkovým konsolidovaným příjmem přesahujícím 750 mil. €, s ústředím v EU nebo mimo ni, v každém z posledních 2 po sobě jdoucích účetních období zveřejnily informace o dani z příjmu v každém členském státě, jakož i v každé třetí zemi uvedené v příloze závěrů Rady o unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti nebo uvedené v příloze těchto závěrů Rady 2 po sobě následující roky. Tyto zprávy se podávají prostřednictvím společného formuláře EU a ve strojově čitelných elektronických formátech. Aby se zabránilo nepřiměřené administrativní zátěži pro dotčené společnosti a aby byly zveřejňovány informace jen v rozsahu, který je naprosto nezbytný pro umožnění účinné veřejné kontroly, stanoví směrnice úplný a konečný seznam informací, které mají být uváděny. Zprávy se budou podávat do 12 měsíců od rozvahového dne příslušného účetního období. Směrnice stanovuje podmínky, za kterých může společnost získat odklad povinnosti zveřejnit určité informace, a to na dobu nejvýše 5 let. Stanovuje rovněž, kdo nese skutečnou odpovědnost za zajištění dodržování povinnosti podávat zprávy. Členské státy mají mít 18 měsíců na provedení směrnice ve vnitrostátních právních předpisech. Komise by měla 4 roky po datu provedení směrnice předložit zprávu o jejím uplatňování.

Temešvár: Evropské hlavní město kultury 2023

Titul Evropské hlavní město kultury je každoročně udělován jednomu či více evropským městům, která díky tomu mají unikátní příležitost přiblížit Evropě i světu svoje kulturní dědictví, historii i současnost. V letošním…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️🇪🇺 Titul Evropské hlavní město kultury letos získala tři města: Veszprém v Maďarsku, Temešvár v Rumunsku a Elefsina v Řecku. Všechna tři vám postupně představíme ⤵️

https://euroskop.cz/2023/02/04/temesvar-evropske-hlavni-mesto-kultury-2023/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.