Joint Cyber Unit: Průlomová kybernetická jednotka Evropské unie


Petr Pospíšil, Euroskop, 1.7.2021

Kybernetická oblast nabývá na významu a prostupuje mnoha oblastmi a politikami Evropské unie. Digitalizace představuje jednu z klíčových priorit Unie na počátku probíhajícího sedmiletého programovacího období EU. Odolnost vůči kybernetickým hrozbám je stále zásadnější pro zajištění naší bezpečnosti, což lze doložit narůstající četností kybernetických útoků. Vědoma si těchto skutečností, představila minulý týden Komise plány na založení společné kybernetické jednotky (Joint Cyber Unit).

Větší výskyt kybernetických útoků proti státním institucím, nemocnicím, firmám i jednotlivcům je jedním z hlavních impulzů k této unijní iniciativě. Evropané se ve stále větší míře potýkají s různorodými typy kybernetických útoků, zahrnujícími například tzv. ransomware.

JCU propojí a zkoordinuje všechny aktéry na poli kyberbezpečnosti

Společná kybernetická jednotka představuje novou platformu, která si klade za cíl zejména propojení všech existujících iniciativ a entit zapojených na evropské úrovni do kybernetické bezpečnosti. Pokusí se tedy posílit potenciál a dopad činnosti existujících institucí vytvořením společné, zastřešující koordinační platformy, jež shromáždí odborníky z různých sektorů.

Ústřední cíl činnosti kybernetické jednotky JCU bude představovat prevence kybernetických útoků, odstrašení kybernetických útočníků a případná reakce na kyberútoky. Jednotka by měla mimo jiné umožnit koordinaci reakce na kybernetické útoky mezi jednotlivými členskými státy i unijní úrovní.

Hlavní činnost: Koordinace reakce, situační povědomí, připravenost

Dílčí cíl rovněž bude zlepšení situačního povědomí na poli kybernetické bezpečnosti a lepší komunikace o kybernetických hrozbách směrem k veřejnosti. V neposlední řadě je hlavním cílem iniciativy i zkvalitnění připravenosti na kybernetické hrozby.

Schinas-Breton JCU
Eurokomisaři Margaritis Schinas a Thierry Breton při představení plánu na založení společné kybernetické jednotky Joint Cyber Unit. Zdroj: Evropská komise

Jaké konkrétní, hmatatelné kroky za tím účelem platforma JCU podnikne? Navrhovatelé počítají s tím, že jednotka bude plnit celou plejádu různorodých funkcí. V jejím rámci vznikne inventář operačních a technických schopností EU. Budou vytvářeny situační zprávy o kybernetické bezpečnosti. V rámci činnosti platformy dojde rovněž ke vzniku unijního plánu reakce na kyberbezpečnostní incidenty a krize.

Významný krok: Vznik kybernetických týmů rychlé reakce

Významným počinem má být rovněž zřízení kyberbezpečnostních týmů rychlé reakce. Platforma rovněž umožní sdílení informací a uzavírání dohod o operační spolupráci se společnostmi soukromého sektoru.

Kybernetická jednotka bude mít svoji fyzickou i virtuální formu. V rámci fyzické dimenze dojde k vytvoření prostor umožňujících v případě potřeby setkávání kybernetických expertů za účelem naplňování cílů jednotky. Virtuální dimenze počítá s online platformou pro spolupráci a sdílení informací.

Jednotka vznikne na konci roku 2022

A kdy bude celá iniciativa převedena do praxe? Komise zatím zveřejnila plány na založení společné kybernetické jednotky, k němuž by mělo dojít na konci příštího roku. Během letoška má proběhnout analýza dostupných operačních kapacit. Do poloviny příštího roku členské státy předloží svoje národní plány reakce na kybernetické incidenty a hrozby. Komise ve spolupráci s vysokým představitelem připraví zprávu o rolích jednotlivých aktérů v rámci JCU. Do konce roku 2022 dojde ke spuštění jednotky a vytvoření týmů rychlé reakce. Do poloviny roku 2023 pak bude její funkčnost posílena zapojením představitelů soukromého sektoru.

Více informací o společné kybernetické jednotce JCU je k dispozici na stránkách Komise či v přiloženém factsheetu.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. V nabídce tentokrát převažují akce o energetice a Zelené dohodě

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Programové menu tento týden zahrnuje akce o životním prostředí, výzkumu

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.