Vedoucí představitelé EU jednali o klimatu

30.06.2021
Rada EU

Lídři EU vyzvali na zasedání Evropské rady Komisi, aby předložila legislativní balíček „Fit for 55“ dohromady s posouzením environmentálního, hospodářského a sociálního dopadu na úrovni členských států.

Vedoucí představitelé všeobecně uvítali nedávnou dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem ohledně návrhu evropského právního rámce pro klima a zároveň uvítali obnovení závazku ze strany USA ohledně plnění cílů Pařížské dohody. Reagují tak na akutní globální výzvu ohledně klimatu. Projevy změn klimatu může vnímat dnes už kdokoliv, ať už povětrnostními jevy, extrémními požáry, povodněmi apod. Nárůst globální teploty má bezesporu silný dopad na ekosystémy a úbytek biologické rozmanitosti, což s sebou nese obrovské náklady pro ekonomiku EU.

EU se rozhodla reagovat na změnu klimatu s cílem snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % do roku 2030. K tomuto cíli přijala EU právní předpisy v celé řadě oblastí politiky. Zároveň jednotlivé členské státy stanovily pro klíčová odvětví hospodářství závazné emisní cíle. Takové cíle si vyžádají transformaci průmyslu, zároveň však slibují tvorbu pracovních míst, udržitelný hospodářský růst a dlouhodobou konkurenceschopnost hospodářství EU skrze zelené technologie.

Z dlouhodobého hlediska reaguje EU plánem na klimaticky neutrální Evropu do roku 2050. To v podstatě znamená drastické snížení emise skleníkových plynů a nahradit fosilní paliva. Pro tuhle změnu je nutné zavést podpůrný rámec, aby byl přechod úspěšný a nákladově zvládnutelný. Co se týče spravedlivého přechodu na klimaticky neutrální Evropu, byl zaveden mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má za úkol pomoci regionům, kterých se transformace dotkne nejvíce.

Autor: David Březina

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. V nabídce tentokrát převažují akce o energetice a Zelené dohodě

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Programové menu tento týden zahrnuje akce o životním prostředí, výzkumu

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.