6. kapitola seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech: Proslov Emmanuela Macrona s názvem Iniciativa pro Evropu

18.06.2021
text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop

Francouzský prezident Emmanuel Macron otevírá sérii současných projevů seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech, nejen kvůli významnosti své řeči. V prostorách prestižní francouzské univerzity Sorbonna v září roku 2017 mluvil o budoucím směru kontinentu hodinu a čtyřicet minut a sklidil za svou řeč od přítomných studentů a obecenstva několikaminutový potlesk ve stoje.

Emmanuel Macron

Svůj proslov přednesl 26. září 2017, jen pár měsíců po svém zvolení. V té době se unijní národní leadeři už obraceli spíše směrem ke svým občanům a zády k evropskému společenství. Emmanuel Macron si dovolil tímto proslovem obhájit význam evropské integrace. Pozorně sledovaným proslovem tak na sebe symbolicky vzal roli leadra, a také reformátora Evropské unie.

Nejmladší francouzský vůdce od Napoleona a prezident s přezdívkou Jupiter (nejvyšší z římských bohů) chtěl svým projevem znovu oživit téma Evropské unie ve veřejné debatě. Představil svou vizi budoucnosti EU, která spočívala v hlubší integraci, ježby spěla k asertivní a několikarychlostní Evropě.

Macronův projev byl výjimečný tím, že neobsahoval jen symbolickéfráze a věty. Měl v sobě také výzvu k akci a jasný plán, jak společných cílů dosáhnout. Na tuto řeč se i dnes často odkazuje jako na „Macronův projev na Sorbonně“. Nejen to z něj dělá významný projev, který si své místo v seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech nepochybně zaslouží.

Síla je v symbolech

„Sorbonna dnes žije díky ideji, že její profesoři a studenti představují vědomosti: idea, jejíž vitalita přežila již osm století. Evropa je také idea. Myšlenka podporovaná po mnoho staletí průkopníky, optimisty, vizionáři a vždy je na nás, abychom si ji přivlastnili za svoji. Nejlepší nápady, ty, které nás pohánějí vpřed a které zlepšují životy lidí, jsou vždy křehké. A Evropa bude žít pouze prostřednictvím ideji, kterou o ni máme.“

Proslov Emmanuela Macrona s názvem Iniciativa pro Evropu

Macronova slova nebyla mířena pouze na ostatní leadery členských zemí, ale také na občany Evropské unie. Francouzský prezident započal svůj projev o Evropě těmito platonickými myšlenkami, aby všem připomněl, že pokud si EU chtějí její občané udržet, musí se o ni starat. A pokud chtějí, aby byla lepší, je to pouze na nich, aby ji takovou vytvořili.

Proč by měli lidé Macrona poslouchat a bránit a chránit EU? Francouzský prezident poznamenal, že díky jakémusi evropskému kolektivnímu vědomí, mělo by být pro Evropany přirozené a žádoucí postavit se za evropský projekt. Naši předci totiž viděli Evropu zemřít, a pak z prachu vynořit fénixe, který znovu přinesl na kontinent mír, spolupráci a solidaritu.

Proto Emmanuel Macron vyjádřil vůli postavit se současným výzvám, kterým Evropská unie čelí, společně, aniž by členské státy zapomněly na minulost. Zejména protože minulost se opakuje. Dnes bojuje vnitřek kontinentu s nacionalismem, identitářstvím, protekcionismem a izolacionistickým suverenismem. Tyto fenomény při svém šíření zneužívají strach, s čímž se Evropa rozhodně nepotýká poprvé.

Emmanuel Macron (1977)

Emmanuel Macron
  • narodil se v Amiens doktorce a profesoru neurologie

  • studoval na univerzitě Paris X Nanterre, Sciences Po a byl vyškolen na práci ve státní službě na École nationale d’administration

  • v roce 2008 zaujal místo ve společnosti Rothschild & Cie Banque jako investiční bankéř

  • v roce 2010 byl povýšen na výkonného ředitele

  • o dva roky později se stal náměstkem generálního tajemníka Élysée, o další dva byl jmenován ministrem hospodářství a průmyslu

  • v roce 2016 založil nezávislou politickou stranu En Marche!

  • v roce 2017 se stal francouzským prezidentem

Foto: zdroj Fotobanka ČTK

Kolektivní bezpečnost, ale bez závislosti na jiných

„Jak jsem vždy činil před Francouzi, chtěl bych dnes s rozhodným přesvědčením říct: dnešní Evropa je příliš slabá, příliš pomalá, příliš neefektivní, ale sama Evropa nám může umožnit působit ve světě tváří v tvář velkým současným výzvám… V konfrontaci s každou z těchto výzev nyní musíme podniknout konkrétní kroky. Prvním klíčem, základem jakékoliv politické komunity, je bezpečnost.“

Proslov Emmanuela Macrona s názvem Iniciativa pro Evropu

Bezpečnosti v cílech pro Evropu Macron určil největší důležitost. Co se týče bezpečnostních hrozeb, jako nejvýznamější vyhodnotil postupné oddalování Spojených států a terorismus. Při řešení prvního problému Macron požadoval, aby se Evropa stala v oblasti obrany nezávislou na USA. Druhý problém chtěl řešit bojem proti financování terorismu a proti teroristické propagandě online. S tím souvisí také posílení kybernetické bezpečnosti.

Byla to právě tato řeč, kdy francouzský prezident navrhl vytvořit Evropskou intervenční iniciativu, která má podporovat společnou obranu a rozvíjet jednotnou strategickou kulturu mezi státy. O jejím vzniku a činnostech jsme vás už informovali na našem webu.

Tuto strategickou kulturu chtěl Macron rozvíjet také ve zpravodajských službách, v právních otázkách při řešení organizovaného zločinu a terorismu, ale také při řešení přírodních katastrof vyvolaných změnou klimatu. Konkrétně Macron zdůraznil důležitost Evropské akademie zpravodajských služeb a požadoval vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce pro organizovaný zločin a terorismus a evropské síly civilní ochrany.

Migrační politika efektivní, ale lidská

„Druhým klíčem je zajištění naší suverenity na evropské úrovni, kontrola našich hranic a zachování našich hodnot. Migrační krize ve skutečnosti není krizí, ale dlouhodobou výzvou. Vyplynula z globalizace a z nerovností, které jen prohloubila. Evropa není ostrov. Jsme zde a náš osud je spjat s osudem Středního východu a Afriky. Tváří v tvář musíme této výzvě čelit znovu na evropské úrovni.“

Proslov Emmanuela Macrona s názvem Iniciativa pro Evropu

Emmanuel Macron se vyslovil pro ochranu a kontrolu hranic a přijímání těch, kteří mají nárok na azyl. Ty chce skutečně integrovat. Zároveň podporuje rychlé navrácení těch, kteří nemají nárok na takovou právní ochranu. V proslovu sdílel svou vizi migrační politiky, která by byla jak efektivní, tak lidská. S tím souvisí i pomoc unijním partnerům, kteří na hranicích Evropské unie nezvládají nápor přicházejících imigrantů.

Opět chtěl postupovat společně a zdůraznit důležitost unijní instituce jako evropský azylový úřad, který má za úkol urychlit a harmonizovat postupy. Dále navrhoval vznik evropské pohraniční policejní síly, která by zajistila důslednou správu hranic v celé Evropě a návrat těch, kteří nemohou zůstat. V neposlední řadě navrhnul solidárně financovaný rozsáhlý program školení a integrace uprchlíků

Ethos, Logos, Pathos projevu Emmanuela Macrona s názvem Iniciativa pro Evropu

EthosEmmanuel Macron je francouzským prezidentem

Logosodpověď na kolektivní hrozby, kterým čelí EU v podobě konkrétních kroků nebo institucí

Pathosvyužívání symbolů a idejí jako metafor k podstatě Evropské unie a způsobu, jakým EU vnímat

Macron ukázal konzistentnost i splněné sliby

Ať už se jedná o zelenou nebo digitální transformaci, daň z finančních transakcí nebo rozpočtu eurozóny, Macron ve svých vizích počítá s podporou z Německa, konkrétně odAngely Merkelové (jejíž proslov o budoucnosti Evropy pro vás analyzujeme v dalším díle seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech). Německá kancléřka většinu francouzských návrhů podporuje. Francouzsko-německý tandem tak pokračuje v tradičním partnerství v rámci Evropské unie.

Při provádění bilance tři roky po Macronovým projevu, nutno poznamenat, že například jeho plán na společnou strategickou kulturu se z části uskutečnil, z části nikoliv. Francii se podařilo sestavit koalici deseti států (pouze těch přizvaných, což koreluje s Macronovou preferencí vícerychlostní Evropy). Nahrává mu také současná Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyenovou, podle které NATO už dlouho není primárním politickým rámcem EU.

Samostatnost v rámci obrany je nepochybně na místě vzhledem k nejistotě ohledně budoucích postojů Spojených států. Zároveň ale Evropské unii chyběla přímá vojenská hrozba, kvůli které by státy mohly partnerství využít v praxi. Co se týče zmíněných institucí, které Macron ve svém projevu navrhoval, všechny jsou dnes do jisté míry zrealizované. Výjimku zde tvoří evropská pohraniční policejní síla. Ochrana vnějších hranic je stále v rukou Evropské pohraniční a pobřežní stráže Frontex. Co se týče evropského programu vzdělávánía integrace uprchlíků, Evropská unie o této problematice letos zveřejnila studii a dále se tímto tématem zabývá.

Celý proslov Emmanuela Macrona s názvem Iniciativa pro Evropu si můžete v anglickém jazyce přečíst na tomto odkazu.

Autor: text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU