Zemědělství a rybolov v dubnu 2021

10.05.2021
Euroskop

Studie Komise se věnovala genomickým technikám

  • Komise se věnovala technikám spojeným s GMO

Krátce…

Studie Komise se věnovala genomickým technikám

  • Nové genomické techniky mohou podpořit udržitelnost zemědělské produkce v souladu s cíli strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

  • Produkty nových genomických technik mají potenciál přispívat k udržitelným potravinovým systémům.

Komise 29. 4. 2021 zveřejnila studii o nových genomických technikách. Studie ukazuje, že nové genomické techniky, což jsou techniky pro změnu genomu organismu, mají potenciál přispět k udržitelnějšímu potravinovému systému v rámci cílů Zelené dohody pro Evropu a strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (více v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena”, Životní prostředí v prosinci 2019, v příspěvku „Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Zemědělství a rybolov v říjnu 2019 a v příspěvku „EU chce zlepšit propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů”, Zemědělství a rybolov v prosinci 2020). Studie zároveň konstatuje, že stávající právní předpisy o GMO přijaté v roce 2001 nejsou pro tyto inovativní technologie vhodné. Komise nyní zahájí rozsáhlý a otevřený konzultační proces s cílem projednat pro tyto biotechnologie návrh nového právního rámce. Nové genomické techniky, které lze definovat jako všechny techniky pro změnu genomu organismu vyvinuté po roce 2001 (kdy byly přijaty právní předpisy EU o GMO), se za poslední 2 desetiletí rychle vyvíjely v mnoha částech světa, přičemž některé aplikace již byly na trhu některých obchodních partnerů EU. Hlavní zjištění studie: (1) Produkty nových genomických technik mají potenciál přispívat k udržitelným potravinovým systémům, jejichž rostliny jsou odolnější vůči nemocem, podmínkám životního prostředí a účinkům změny klimatu. Kromě toho mohou mít tyto produkty vyšší výživové vlastnosti, jako je zdravější obsah mastných kyselin, a sníženou potřebu zemědělských vstupů, jako jsou pesticidy. (2) Nové genomické techniky mohou přispět k dosažení cílů EU v oblasti inovací a udržitelnosti potravinových systémů, jakož i konkurenceschopnějšího hospodářství, a tím mít přínos pro mnoho odvětví společnosti. (3) Studie zároveň analyzovala obavy spojené s produkty nových genomických technik a jejich současnými a budoucími aplikacemi. Obavy se týkaly možného dopadu na bezpečnost a životní prostředí, například na biologickou rozmanitost, koexistenci s ekologickým zemědělstvím a zemědělstvím bez geneticky modifikovaných organismů, jakož i označování. (4) Nové genomické techniky představují pestrou paletu technik a jejich prostřednictvím lze dosáhnout různých výsledků, přičemž některé rostlinné produkty vyráběné pomocí těchto technik jsou pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí stejně bezpečné jako běžně pěstované rostliny. (5) Studie dospěla k závěru, že existují silné náznaky, že stávající právní předpisy týkající se GMO z roku 2001 nelze použít pro některé nové genomické techniky a jejich produkty a že je třeba je přizpůsobit vědeckému a technickému pokroku.

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.