Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2021

10.05.2021
Euroskop

Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity

  • Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi

Krátce…

Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity

  • Program založený na dobrovolnictví umožňuje mladým lidem, aby se aktivně angažovali ve společnosti.

  • Evropský sbor solidarity byl zahájen v prosinci 2016 a od října 2018 existuje jako program financovaný EU.

Komise 15. 4. 2021 zveřejnila 1. výzvu k předkládání návrhů v rámci nového Evropského sboru solidarity na období 2021–2027. Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi, kteří si přejí zapojit se do dobrovolnické činnosti v různých oblastech, jako je např. pomoc lidem v nouzi či podpora opatření v oblasti zdraví a životního prostředí, v celé EU i v jiných zemích. Prioritou pro tento rok bude zdraví (více v příspěvku „Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat”, Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018 a v příspěvku „Rada a EP dosáhly dohody o Evropském sboru solidarity”, Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2020). Dobrovolníci budou motivováni k účasti na projektech zaměřených na zdravotní problematiku včetně dopadu pandemie COVID-19 a následné obnovy. Rozpočet, který na období 2021–2027 činí více než 1 mld. €, má umožnit přibližně 275 tis. mladých lidí, aby se podíleli na řešení společenských a humanitárních výzev skrze dobrovolnickou činnost nebo zakládání vlastních solidárních projektů. Na 1. rok činnosti je k dispozici více než 138 mil. €. Od roku 2022 také program mladým lidem umožní zapojit se do dobrovolnických činností humanitární pomoci na celém světě, a přispět tak k řešení humanitárních výzev v bezpečných třetích zemích a podpořit pomoc, kterou zde EU poskytuje. Nový Evropský sbor solidarity podporuje obecné politické priority EU a umožňuje organizacím a mladým lidem, aby se podíleli na jejich prosazování. Důraz je kladen zejména na 4 oblasti: (1) podpora začleňování a rozmanitosti; (2) vytváření „zelenějších“ projektů a podpora environmentálně udržitelného a odpovědného chování mezi účastníky a zúčastněnými organizacemi; (3) podpora digitální transformace prostřednictvím projektů a činností zaměřených na zvýšení digitálních dovedností, posílení digitální gramotnosti a lepší pochopení rizik a příležitostí spojených s digitálními technologiemi; a (4) podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a občanské angažovanosti. Výzvy v rámci nového programu na období 2021–2027 jsou otevřeny v období 15. 4. – 5. 10. 2021. Žádosti o značku kvality pro solidární dobrovolnickou činnost lze předkládat kdykoli. Lhůta pro žádosti o značku kvality pro dobrovolnickou činnost v oblasti humanitární pomoci je 22. 9. 2021.

Zasedání ministrů pro energetiku

V úterý 28. března proběhlo první řádné zasedání Rady TTE ve formátu ministrů pro energetiku během švédského předsednictví. Ministři se shodli na prodloužení nouzového nařízení, které cílí na snížení poptávky po…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.