Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2021

10.05.2021
Euroskop

Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity

  • Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi

Krátce…

Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity

  • Program založený na dobrovolnictví umožňuje mladým lidem, aby se aktivně angažovali ve společnosti.

  • Evropský sbor solidarity byl zahájen v prosinci 2016 a od října 2018 existuje jako program financovaný EU.

Komise 15. 4. 2021 zveřejnila 1. výzvu k předkládání návrhů v rámci nového Evropského sboru solidarity na období 2021–2027. Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi, kteří si přejí zapojit se do dobrovolnické činnosti v různých oblastech, jako je např. pomoc lidem v nouzi či podpora opatření v oblasti zdraví a životního prostředí, v celé EU i v jiných zemích. Prioritou pro tento rok bude zdraví (více v příspěvku „Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat”, Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018 a v příspěvku „Rada a EP dosáhly dohody o Evropském sboru solidarity”, Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2020). Dobrovolníci budou motivováni k účasti na projektech zaměřených na zdravotní problematiku včetně dopadu pandemie COVID-19 a následné obnovy. Rozpočet, který na období 2021–2027 činí více než 1 mld. €, má umožnit přibližně 275 tis. mladých lidí, aby se podíleli na řešení společenských a humanitárních výzev skrze dobrovolnickou činnost nebo zakládání vlastních solidárních projektů. Na 1. rok činnosti je k dispozici více než 138 mil. €. Od roku 2022 také program mladým lidem umožní zapojit se do dobrovolnických činností humanitární pomoci na celém světě, a přispět tak k řešení humanitárních výzev v bezpečných třetích zemích a podpořit pomoc, kterou zde EU poskytuje. Nový Evropský sbor solidarity podporuje obecné politické priority EU a umožňuje organizacím a mladým lidem, aby se podíleli na jejich prosazování. Důraz je kladen zejména na 4 oblasti: (1) podpora začleňování a rozmanitosti; (2) vytváření „zelenějších“ projektů a podpora environmentálně udržitelného a odpovědného chování mezi účastníky a zúčastněnými organizacemi; (3) podpora digitální transformace prostřednictvím projektů a činností zaměřených na zvýšení digitálních dovedností, posílení digitální gramotnosti a lepší pochopení rizik a příležitostí spojených s digitálními technologiemi; a (4) podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a občanské angažovanosti. Výzvy v rámci nového programu na období 2021–2027 jsou otevřeny v období 15. 4. – 5. 10. 2021. Žádosti o značku kvality pro solidární dobrovolnickou činnost lze předkládat kdykoli. Lhůta pro žádosti o značku kvality pro dobrovolnickou činnost v oblasti humanitární pomoci je 22. 9. 2021.

Akce Předsedáme Evropě, tentokrát v Karlových Varech

Další stanicí série akcí Předsedáme Evropě byly Karlovy Vary. Smetanovy sady na celý den ožily oslavami právě probíhajícího předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Díky příznivému počasí a kulturnímu programu…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.