Hospodářská soutěž v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře Členské státy mohou podporovat regiony, které se potýkají s transformačními nebo strukturálními problémy Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře Cílem…

Pokračovat ve čteníHospodářská soutěž v dubnu 2021

Informační společnost v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise navrhuje nová pravidla a opatření pro umělou inteligenci Komise pravidla pro umělou intelgenci Komise navrhuje nová pravidla a opatření pro umělou inteligenci Přijetím těchto pravidel chce EU…

Pokračovat ve čteníInformační společnost v dubnu 2021

Institucionální záležitosti v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise chce zlepšovat právní předpisy, Rada schválila dodatečné financování z rozpočtu EU, Tým Evropa navýšil oficiální rozvojovou pomoc, Komise chce využít diverzifikovanou strategii financování, Jednání o nové dohodě…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v dubnu 2021

Dubnový přehled dění v EU

10.05.2021 Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise Výběr bruselského dění v dubnu 2021 očima analytika Ondřeje Krutílka.6. dubna Komise zahájila veřejnou konzultaci k novému úřadu pro “připravenost a…

Pokračovat ve čteníDubnový přehled dění v EU

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Byla představena nová strategie pro lepší využívání digitálních nástrojů na vyšetřování, Nová strategie má předcházet obchodování s lidmi, Komise představila strategii pro dobrovolný návrat, Rada přezkoumala režim sankcí…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2021

Výchova, vzdělání a mládež v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise chce poskytnout další finanční podporu na výzkum koronaviru, Komise vyhlásila 1. výzvy v rámci Evropské rady pro inovace, Rada přijala postoj ke kosmickému programu EU, EU chce…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v dubnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi Krátce… Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity Program založený na…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v dubnu 2021

Zemědělství a rybolov v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Studie Komise se věnovala genomickým technikám Komise se věnovala technikám spojeným s GMO Krátce… Studie Komise se věnovala genomickým technikám Nové genomické techniky mohou podpořit udržitelnost zemědělské produkce…

Pokračovat ve čteníZemědělství a rybolov v dubnu 2021

Vize čtyř zahajovatelů Konference o budoucnosti Evropy

10.05.2021 Euroskop.cz, Fotobanka ČTK „Evropa se nevytvoří najednou.“ V duchu této věty, kterou před 71 lety pronesl Robert Schuman, jeden z průkopníků evropského projektu, se neslo včerejší zahájení Konference o…

Pokračovat ve čteníVize čtyř zahajovatelů Konference o budoucnosti Evropy