EU a vakcíny proti covidu-19

22.04.2021
Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Rychlý vývoj vakcín proti covidu-19 přinesl naději na ukončení pandemie a návrat k normálnímu životu. Očkovacích látek ale bohužel na trhu není tolik, kolik by bylo potřeba. Distribuce vakcín a očkování proti covidu-19 proto v Evropě vyvolaly mnoho otázek. Přečtěte si náš přehled, v kterém se dozvíte vše podstatné o politikách Evropské unie v oblasti zajišťování a distribuce vakcín proti covidu-19 a o „vakcínové diplomacii“ na globálním hřišti.

Kolik má EU objednáno vakcín proti covid-19?

Prostřednictvím dosud dojednaných společných nákupů by EU měla mít k dispozici na příští měsíce a roky celkem 2,825 miliardy vakcín od 8 různých společností. Mimo společnosti Pfizer, která dodává ze všech nejvíce, jsou to dohody EU se společnostmi Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (všechny již podmíněně schváleny k použití na trhu EU) a CureVac a Sanofi, které zatím schváleny nejsou. EU dále jedná se společnostmi Novavax a Valneva, které své vakcíny zatím testují. K 19. dubnu 2021 bylo do EU dodáno přes 140 milionů dávek vakcín a využito k očkování téměř 110 milionů z nich.

Export vakcín mimo EU

Rychlý vývoj vakcín proti covidu-19, který v některých případech trval méně než rok, je velkým úspěchem vědy a výzkumu. Po schválení očkovacích látek regulátory ovšem výrobci stáli před obdobně náročným úkolem – jak zajistit masovou produkci vakcín a jak dostát všem smluvím závazkům, které s odběrateli uzavřeli. Bohužel se tento proces neobešel bez komplikací.

Výzkumnice
Výzkumnice s nádobkou vakcíny proti covidu-19. Zdroj: Evropská komise

Očkovacích látek na trhu není tolik, kolik by bylo potřeba. Někteří výrobci přitom nedodrželi smlouvy, které s Evropskou komisí uzavřeli, a dodávají do zemí EU výrazně méně vakcín, než bylo objednáno. Současně však ty samé farmaceutické společnosti z evropských továren vyvážejí vakcíny mimo EU. Proto se rozhodla Evropská komise počátkem roku zavést transparentního režim pro vývoz vakcín vyrobených v EU.

Tento nástroj umožňuje orgánům členského státu, na jehož území je vakcína produkována, odmítnout udělit exportní licenci na konkrétní dodávku vakcín. Předpokladem k udělení exportní licence je, že objem vakcín určený k vývozu nepředstavuje riziko pro plnění smluvních závazků uzavřených mezi EU a producenty vakcín. O tom, zda je licence udělena nebo neudělena, rozhodují členské státy po konzultaci s Evropskou komisí. Skutečnost, že vývozce žádost o vývoz vůbec nepředloží, nebo bude obsahovat neúplné údaje, může vést k zamítnutí vývozu.

Přesto není pravdou, že by EU vývoz vakcín ze svého území zakázala. Naopak je EU v případě vakcín nadále jediným z hlavních producentů OECD, který umožňuje jejich vývoz do řady třetích zemí a neaplikuje tak plošný zákaz exportu. Hlavním cílem nástroje je, aby orgány EU měly přehled o tom, kteří výrobci vakcíny vyvážejí, a mohly tyto informace využít při kontrole plnění nasmlouvaných závazků a rovněž jako vyjednávací páku na ty třetí země, které samy své vývozy blokují.

Primárně transparenční charakter nástroje dokládá také široká výjimka z aplikace nařízení, která se kromě řady třetích zemí (některé země západního Balkánu, Východního partnerství a Jižního sousedství) aplikuje rovněž dle principu mezinárodní solidarity (vyjmuty jsou nízko a středně příjmové země, vývozy pro humanitární účely či zboží zakoupené/dodané skrze UNICEF nebo COVAX).

K 19. dubnu 2021 bylo administrováno celkem 703 žádostí, z nichž 699 jich bylo vyřízeno kladně, a 3 jsou dosud procesovány. Z toho také plyne, že do dnešního dne došlo pouze jedinkrát k zamítnutí vývozu. Konkrétně se jednalo o vývoz vakcíny Vaxzervia, přičemž povolení neudělila Itálie.

Vakcínová diplomacie

Státy, které jsou schopny vakcínu vyrobit, ji nyní v důsledku jejich globálního nedostatku mohou používat k prosazování svého vlivu. V tomto kontextu se v Evropě mluví nejvíce o Rusku a Číně. Evropská služba pro vnější činnost se proto rozhodla zmapovat tyto aktivity.

Rusko má dle Evropské služby pro vnější činnost nyní uzavřenou dohodu se 34 státy a také s Africkou unií (55 států) na celkovou dodávku cca 700 milionů vakcín. Ukázalo se ovšem, že Rusko doposud dokázalo reálně distribuovat pouhých 6 miliónů z těchto nasmlouvaných vakcín. Pokud jde o vakcíny darem, Rusko dosud rozeslalo pouze 112 tisíc dávek své vakcíny Sputnik do osmi zemí.

Pokud jde o Čínu, ta podepsala dohodu s 36 státy na dodávku 700 miliónů kusů vakcín a prozatím se jí podařilo distribuovat 40 miliónů z tohoto množství a dalších 9 miliónů zaslala darem.

Trochu překvapivě oba tyto státy trumfuje Indie, která již distribuovala 65 miliónů svých vakcín z nasmlouvaných 350 miliónů. Indie zároveň darovala 11 miliónů očkovacích látek.

Pro porovnání uveďme, že od 31. ledna, kdy EU začala autorizovat export vakcín, bylo z EU prozatím distribuováno přes 136 miliónů vakcín do celkem 43 zemí.

Autor: Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.