Jaký dopad má pandemie koronaviru na terorismus?


Petr Pospíšil, Euroskop, 19.3.2021

Nedávno jsme si připomněli rok od momentu, kdy se pandemie koronaviru rozšířila z Číny do Evropy. Covid-19 se postupně stal v médiích zcela dominantním tématem. Mimo pozornost zůstává fakt, že informace o covidu z médií poněkud vytlačily obligátní apokalyptické zprávy z let předchozích – totiž ty o terorismu. Byť je skutečností, že od začátku pandemie minimálně na Starém kontinentu evidujeme nižší počet teroristických útoků, teroristické sítě nespí a dochází k nelegálním aktivitám, které by neměly uniknout bezpečnostním složkám ani médiím.

Na téma, jakým způsobem pandemie viru ovlivnila a pozměnila charakter a rozsah aktivit teroristických sítí, se zaměřila Magdalena Markiewiczová ve svém příspěvku pro think-tank GLOBSEC. Hned na úvod varuje před podlehnutím naivním domněnkám, že díky znemožnění osobní rekrutaci a zákazu konání akcí, na nichž by potenciálně mohlo docházet k radikalizaci, činnost teroristů oslabí či vymizí.

Skutečnost je naopak taková, že stejně jako většina populace se musela adaptovat na lockdown a vykonávat svoje každodenní aktivity převážně online, přešly do virtuální sféry i teroristé. Podle autorky jsou v současné době extrémisté na sociálních sítích a obecně v online prostředí nejaktivnější, co kdy byli. To pochopitelně vystavuje zranitelné, zmanipulovatelné části společnosti – představované zejména mladými lidmi, kteří jsou hlavní cílovou skupinou teroristické propagandy – nebývalému riziku.

Teroristé využívají strachu z koronaviru, pocitů nejistoty a odloučení

Podle autorky je zároveň třeba si uvědomit, že společnost svazovaná strachem z koronaviru, pocitem nejistoty i odloučení od ostatních lidí, je nyní vůči teroristickým narativům mnohem zranitelnější než za kdy jindy. O to více jsou zranitelní psychicky nevyrovnaní jedinci, kteří by byli teroristickou propagandou reálně ohrožení i za zcela normální situace. Hrozí tedy, že díky posílené online radikalizaci teroristé zlákají do svých řad nové členy, a tím větší bezpečnostní riziko budou představovat poté, co koronavirová krize a s ní spojená opatření pominou.

Soustředění všech náborových aktivit do online prostředí může pro teroristy přinést větší efektivitu při získávání nových členů, zároveň úsporu nákladů na přesuny z jednoho místa do jiného a v neposlední řadě možnost provádět ilegální činnost skrytějšími způsoby, které jsou obtížněji vysledovatelné. Jedná se tedy o hrozbu, kterou rozhodně nelze podcenit, tím spíše, že pokusy o online radikalizaci mohou v současné době cílit na řádově větší počet uživatelů.

Covid k posílení ideologie zneužívají islamisté i pravicoví extrémisté

Markiewiczová před podceněním situace opakovaně varuje. Pandemie nemoci covid-19 vytlačila terorismus nejen z novinových titulků, ale bohužel i z agendy mezinárodních politických setkání. Teroristé rovněž často dezinterpretují probíhající pandemii za účelem posílení vlastní ideologie a jejích stoupenců.

Radikální džihádisté například opakovaně zveřejnili prohlášení označujicí pandemii koronaviru za boží trest pro ty, kteří nedodržují islámské hodnoty. Významný segment terorismu představují rovněž krajně pravicoví extrémisté, kteří šíří například narativy o tom, že se pandemie rozšířila kvůli globalizovanému světu, otevřeným hranicím a početným menšinám a uprchlíkům žijícím v evropských zemích.

Proti online teroristickým aktivitám postupuje Europol

Teroristické sítě ve svých online aktivitách operují i přeshraničně a před hrozbou varovala i šéfka Europolu, unijního policejního úřadu, Catherine de Bolleová. Uvedla, že Europol za tím účelem spolupracoval i s představiteli Spojených států, Nového Zélandu a jihoamerických zemí, aby tyto mezinárodní extrémistické sítě byly rozkryty. Kromě mezinárodní spolupráce je k úspěšnému postupu proti mezinárodním teroristickým sítím rovněž včasná, pravidelná a podrobná výměna informací a zkušeností. Neméně podstatné je podle autorky optimální nastavení takového rámce regulace, který napomůže účinné ochraně digitální infrastruktury před online teroristickou propagandou.

Je proto zcela namístě, že Europol přistupuje k protiteroristickým opatřením ve virtuálním prostoru s nejvyšší vážností. Jedině spolupráce příslušných protiteroristických orgánů na evropské, národní i regionální úrovni umožní dosáhnout takové míry připravenosti a odolnosti, která neutralizuje výhody přesunu do online prostředí, jichž nyní teroristé využívají.

Článek v originále si můžete přečíst na webu think-tanku GLOBSEC zde.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.