Vnější obchodní vztahy v únoru 2021

10.03.2021
Euroskop

Komise představila plány nové obchodní politiky

 • Chystají se změny v obchodní politice

Komise představila plány nové obchodní politiky

 • Základem je jednak snaha EU přispět k hospodářskému oživení podporou zelené a digitální transformace.

 • Strategie obsahuje opatření, která se zaměřují na vytvoření přísnějších pravidel globálního obchodu a podporu hospodářského oživení EU.

 • Transatlantické vztahy jsou největším a hospodářsky nejvýznamnějším partnerstvím na světě.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika (KOM(2021)66)

 • Komise 18. 2. 2021 představila strategii pro obchodní politiku. Cílem nové strategie je dosáhnout nového konsensu ohledně obchodní politiky založené na otevřenosti, udržitelnosti a asertivitě. Strategie má posilovat postavení EU jako globálního zastánce otevřeného a na pravidlech založeného obchodu.

Pozadí

EU potřebuje novou obchodní strategii k řešení výzev, které před ní stojí: hospodářské oživení, změna klimatu a zhoršování stavu životního prostředí, rostoucí mezinárodní napětí, rostoucí tendence unilateralismu a jeho důsledky pro mnohostranné instituce.

Nová strategie staví na rozsáhlých a inkluzivních veřejných konzultacích, při nichž bylo shromážděno více než 400 příspěvků od nejrůznějších zainteresovaných subjektů. Proběhla i řada veřejných akcí v téměř všech členských státech. Vše probíhalo v úzké spolupráci s EP, vládami EU, podniky, občanskou společností a veřejností.

Klíčové a sporné body

Obchodní politika EU se musí zaměřit na 3 hlavní cíle:

 1. podpora oživení a zásadní transformace ekonomiky EU v souladu s jejími zelenými a digitálními cíli;
 2. formování globálních pravidel pro udržitelnější a spravedlivější globalizaci;
 3. posílení schopnosti EU prosazovat své zájmy a vymáhat svá práva, a to i samostatně, je-li to nutné.

V zájmu dosažení těchto cílů bude Komise usilovat o:

 1. reformu WTO;
 2. podporu zelené transformace a odpovědných a udržitelných hodnotových řetězců;
 3. podporu digitální transformace a obchodu se službami;
 4. posílení regulačního vliv EU;
 5. upevnění partnerství EU se sousedními zeměmi, zeměmi procesu rozšíření a Afrikou;
 6. ráznější přístup EU k provádění a prosazování obchodních dohod a zajišťování rovných podmínek pro podniky v EU.

U každé z těchto oblastí strategie stanoví řadu hlavních opatření, která je třeba provést během funkčního období této Komise (úplný seznam je na konci textu).

EU plánuje zintenzivnit spolupráci s Afrikou a sousedními zeměmi, včetně zemí procesu rozšíření, a upevnit svá partnerství s klíčovými růstovými regiony zejména v Latinské Americe, Asii a Tichomoří. Rovněž usilujeme o úzkou spolupráci s novou vládou USA s cílem prosazovat naše společné zájmy, mezi něž patří i reforma WTO. Nová vláda USA dává příležitost společně pracovat na reformě WTO, mimo jiné posílením její schopnosti řešit narušení hospodářské soutěže a přispívat k udržitelnému rozvoji (více v příspěvku „Komise navrhla spolupráci s USA”, Vnější obchodní vztahy). Budování spravedlivějších a na pravidlech založených hospodářských vztahů s Čínou je prioritou. Sdělení představuje způsoby, jak řešit složité otázky týkající se jednání s Čínou a zajistit, aby EU měla účinné politické nástroje k prosazování svých práv (více v příspěvku „Nová dohoda mezi EU a Čínou byla uzavřena”, Vnější obchodní vztahy).

Nová strategie EU vytyčuje následující plán reformy WTO:

 • přijmout první soubor reforem WTO zaměřených na udržitelný rozvoj a úsilí o začlenění otázek udržitelnosti do činnosti této organizace,
 • posílit pravidla WTO proti negativním vedlejším účinkům státních zásahů do ekonomik členských států,
 • zjednodušit sjednávání nových dohod o otázkách důležitých pro velké dílčí skupiny členů WTO,
 • nalézt trvalé řešení současné patové situace v souvislosti se systémem WTO pro závazné řešení sporů,
 • zefektivnit postupy, jakými WTO monitoruje obchodní politiky svých členů:
  • zvýšením transparentnosti obchodních praktik členů a
  • zlepšením způsobů práce výborů WTO.

Předpokládaný další vývoj

Komise bude dál pokračovat v podpoře obchodní politiky a se spoluprací s globálními obchodními partnery.

Odkazy

Týden v EU od 21. do 27. listopadu

Úvodník Bek ladí Evropu Evropský semestr Návrh tržního korekčního mechanismu pro zemní plyn Zasedání Rady pro zemědělství Zasedání Rady pro energetiku Zasedání Rady pro obchod Plenární zasedání Schválené rámcové pozice…

Snížení rizika katastrof

Rada dnes schválila závěry požadující proaktivní a předvídavou reakci na krizi . Degradace životního prostředí a změna klimatu, ruská útočná válka proti Ukrajině a pandemie COVID-19, to vše prokázalo propojený a systémový…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Úřad vlády se letos poprvé zapojil do Světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday Česko. Uspořádal zaměstnaneckou sbírku oblečení pro Oděvní banka a její výtěžek předala vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková zástupcům Klub svobodných matek.

Sbírka ve Strakově akademii probíhala celý týden od pondělí 21. listopadu do pondělí 28. listopadu a zaměstnanci Úřadu vlády věnovali zhruba 500 kg oblečení, které už sami či v rámci rodiny neunosí, ale pomůže někomu dalšímu.

💬„Zejména v poslední dny bylo na sbírkovém místě hodně rušno, protože lidé donášeli oblečení na poslední chvíli. Jsem moc ráda, že naše výzva pomoci ošacením Klubu svobodných matek vyvolala tak pozitivní reakci a že se do sbírky zapojilo hodně zaměstnanců Úřadu vlády i s jejich rodinami,“ uvedla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.

Celkem třiatřicet pytlů oblečení, nejvíce dámského a dětského, si ve Strakově akademii na Giving Tuesday převzala projektová manažerka Klubu svobodných matek Andrea Kaňáková. Sesbírané množství pomůže zhruba stovce neúplných rodin.
... Zobrazit víceZobrazit méně

Úřad vlády uspořádal sbírku pro Oděvní banku u příležitosti @GivingTuesdayCZ.
„Jsem moc ráda, že naše výzva pomoci ošacením Klubu svobodných matek vyvolala tak pozitivní reakci a že se do sbírky zapojilo hodně zaměstnanců i s rodinami,“ uvedla @J_Havelkova.https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/urad-vlady-usporadal-zamestnaneckou-sbirku-obleceni-pro-odevni-banku-u-prilezitosti-giving-tuesday-201264/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.