Doprava v únoru 2021

10.03.2021
Euroskop

Rada schválila předpisy týkající se letištních časů a platnosti dokladů

  • Rada přijala dočasná pravidla, která mají pomoci dopravě zasažené pandemii

Krátce…

Rada schválila předpisy týkající se letištních časů a platnosti dokladů

  • Letecké společnosti budou mít nyní možnost vrátit 50 % letištních časů z přidělené série před začátkem letní sezóny roku 2021.

  • Platnost osvědčení, licencí a povolení, jejichž datum konce platnosti spadá do období 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021, může být prodloužena o 10 měsíců.

Rada 15. 2. 2021 přijala 2 soubory dočasných pravidel s cílem podpořit odvětví dopravy, na které silně dopadá koronavirová pandemie. (1) Úleva z požadavků na využívání letištních časů má poskytnout leteckým společnostem ochranu a předejít škodám na životním prostředí, které by mohly být způsobeny prázdnými lety provozovanými pouze ve snaze o zachování letištních časů na příští rok. Podle obecných požadavků EU na používání letištních časů jsou letecké společnosti povinny využít alespoň 80 % svých letištních časů pro vzlety a přistání, aby jim tyto časy byly ponechány i v následujícím roce. Letecké společnosti budou mít nyní možnost vrátit 50 % letištních časů z přidělené série před začátkem letní sezóny roku 2021; současně však budou muset využít alespoň 50 % zbývajících letištních časů, budou-li si je chtít uchovat. Komisi bude svěřena pravomoc přijímat na akty v přenesené pravomoci na 1 rok za účelem pokrytí následujících 2 plánovacích období. Těmito akty může Komise změnit minimální míru využití na hodnotu mezi 30 % a 70 %, a flexibilně tak reagovat na měnící se úroveň letového provozu. Možnost vrátit 50 % celé jedné série letištních časů platí pouze pro léto 2021. Nicméně všechny letištní časy, které budou chtít letecké společnosti vrátit, protože nemají v úmyslu je využít, musejí být vráceny nejpozději 3 týdny před plánovaným letem, aby se nevyužité kapacity mohly ujmout jiné letecké společnosti. Pravidlo 3 týdnů zůstane v platnosti i v případě prodloužení opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Pravidla týkající se vracení letištních časů jsou jedním z opatření na oživení odvětví letecké dopravy a podporu hospodářské soutěže obsažených v nařízení. Urychlené přijetí nařízení poskytuje odvětví stabilní právní rámec pro plánování provozu v nadcházejících sezónách. Nová pravidla mají být zavedena v předstihu před začátkem letní sezóny roku 2021. Úleva z požadavků na využívání letištních časů přichází v návaznosti na všeobecnou výjimku z povinnosti využívat letištní časy, která byla uplatňována v létě 2020 a v zimní sezóně 2020–2021 (více v příspěvku „EU přijala na pomoc leteckým společnostem výjimku z povinnosti využívat letištní časy”, Doprava v březnu 2020, v příspěvku „Rada přijala podpůrná opatření pro leteckou a železniční dopravu”, Doprava v květnu 2020 a v příspěvku „EU chce zamezit prázdným letům”, Doprava v lednu 2021). (2) Zachování možnosti dočasného prodloužení platnosti řidičských průkazů, technických prohlídek a jiných konkrétních licencí, osvědčení a povolení pomůže provozovatelům dopravy i občanům, kteří kvůli omezením v souvislosti s pandemií COVID-19 nemohou dostát některým správním požadavkům. Obnovená pravidla pro prodloužení platnosti dokladů se i nadále týkají silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy i námořní bezpečnosti. Platnost osvědčení, licencí a povolení, jejichž datum konce platnosti spadá do období 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021, může být prodloužena o 10 měsíců, pokud členský stát, v němž mají být doklady obnoveny, čelí omezením v důsledku pandemie COVID-19. Členské státy, jež prodloužení platnosti nepotřebují využít, mohou rozhodnout, že obnovená pravidla nebudou uplatňovat. Budou však muset akceptovat osvědčení, licence a povolení, jejich platnost byla prodloužena v jiných členských státech. Tím se zajistí hladké fungování vnitřního trhu a pokračování přeshraničních činností. Rada a EP se dohodly, že použijí zrychlený postup, a úzce spolupracovaly na dosažení obecné shody, jež umožnila urychlené přijetí obou předpisů. EP hlasoval 10. 2. 2021.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
16 h
Euroskop.cz

Věda, výzkum a inovace jsou klíčovými tématy pro Jihomoravský kraj. Zásadními jsou v tomto směru vysoké školy i výzkumná centra. Počet firem realizující vlastní výzkum a vývoj řadí Jihomoravský kraj do popředí v rámci celé České republiky. Jaké jsou výzvy v této oblasti, kterým čelí výzkumníci Jihomoravského kraje/ČR? Jaká je naše pozice ve srovnání s ostatními členy EU? Jaké budou priority v této oblasti během předsednictví České republiky v radě EU? Právě o tom a o dalších otázkách spojených s výzkumem, vývojem a inovacemi budou dnes diskutovat naši hosté z akademické sféry i praxe! ... Zobrazit víceZobrazit méně

Jak je na tom česká krajina? Jaké výzvy před námi stojí v oblasti její ochrany? A jaké konkrétní projekty se realizují proto, abychom byli schopni čelit změně klimatu? Přečtěte si reportáž z předposlední debaty k #CZPRES organizované Eurocentrem Olomouc ⤵️ https://euroskop.cz/2022/05/15/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-ochrana-lesu-vod-a-tradicni-ceske-krajiny/1

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.