Doprava v listopadu 2020

10.12.2020
Euroskop

Rok 2021 má být rokem železnic

  • EU podporuje železniční dopravu

Krátce…

Rok 2021 má být rokem železnic

  • Vyjednavači Rady a EP dosáhli předběžné dohody o vyhlášení roku 2021 Evropským rokem železnice.

  • Cílem roku železnice je podpořit dané odvětví a motivovat více turistů, podnikatelů a výrobců k tomu, aby pro své potřeby zvolili přepravu vlakem.

Rada 12. 11. 2020 uzavřela neformální dohodu s EP týkající se roku železnic. Komise v březnu 2020 navrhla vyhlásit rok 2021 Evropským rokem železnic (více v příspěvku „Rok 2021 bude rokem železnic”, Doprava v březnu 2020). Na dopravu připadá ¼ skleníkových plynů vyprodukovaných v EU a emise z dopravy se stále zvyšují. Pokud má být naplněn cíl v podobě dosažení klimatické neutrality do roku 2050, jak je stanoven v Zelené dohodě pro Evropu a jak byl potvrzen Evropskou radou, musí být emise z dopravy sníženy o 90 %. Železniční doprava je ekologická, pohodlná a bezpečná a bude hrát klíčovou úlohu v rámci úsilí EU o dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Během celého tohoto roku bude v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu probíhat řada akcí a dalších iniciativ zaměřených na zvýšení podílu osob a zboží přepravovaných po železnici. Rok železnice bude propagovat železnice jako udržitelný, inovativní a bezpečný druh dopravy, který je schopen zaručit základní služby i při neočekávaných krizích. Dokladem toho je strategická úloha, kterou železnice sehrála při zachování klíčových dopravních spojení během pandemie COVID-19, a to jak pro přepravu osob, tak i základního zboží. Mezi další cíle této iniciativy bude patřit zvyšování povědomí o přeshraničním evropském rozměru železniční dopravy a zvyšování jejího přínosu pro hospodářství, průmysl a společnost EU. Komise bude požádána, aby zvážila zahájení 2 studií proveditelnosti. Jedna se bude týkat vytvoření evropské značky na podporu zboží přepravovaného po železnici a druhá se bude zabývat myšlenkou zavedení indexu železniční propojenosti, jenž by byl obdobou indexu, který již existuje pro leteckou dopravu. Komise má do konce března 2021 o svých plánech informovat Radu a EP. Předběžná dohoda podléhá schválení Radou.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
18 h
Euroskop.cz

Věda, výzkum a inovace jsou klíčovými tématy pro Jihomoravský kraj. Zásadními jsou v tomto směru vysoké školy i výzkumná centra. Počet firem realizující vlastní výzkum a vývoj řadí Jihomoravský kraj do popředí v rámci celé České republiky. Jaké jsou výzvy v této oblasti, kterým čelí výzkumníci Jihomoravského kraje/ČR? Jaká je naše pozice ve srovnání s ostatními členy EU? Jaké budou priority v této oblasti během předsednictví České republiky v radě EU? Právě o tom a o dalších otázkách spojených s výzkumem, vývojem a inovacemi budou dnes diskutovat naši hosté z akademické sféry i praxe! ... Zobrazit víceZobrazit méně

Jak je na tom česká krajina? Jaké výzvy před námi stojí v oblasti její ochrany? A jaké konkrétní projekty se realizují proto, abychom byli schopni čelit změně klimatu? Přečtěte si reportáž z předposlední debaty k #CZPRES organizované Eurocentrem Olomouc ⤵️ https://euroskop.cz/2022/05/15/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-ochrana-lesu-vod-a-tradicni-ceske-krajiny/1

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.