Informační společnost v říjnu 2020

10.11.2020
Euroskop

Komise propojuje první vlnu národních aplikací

  • Národní aplikace se mají propojovat

Krátce…

Komise propojuje první vlnu národních aplikací

  • Komise umožnila bezpečnou vzájemnou interakci těchto aplikací.

  • Brána propojuje aplikace v celé EU.

  • Tímto způsobem lze zaslat kontaktům varování i během cesty do zahraničí nebo po ní.

Komise 19. 10. 2020 informovala, že po úspěšné pilotní fázi propojila první vlnu národních aplikací, konkrétně německou Corona-Warn-App, irskou COVID tracker a italskou immuni. Dohromady si tyto aplikace stáhlo přibližně 30 mil. lidí, což odpovídá 2/3 z celkového počtu stažení v EU. Aby bylo možné plně využít potenciál mobilních aplikací pro vysledování kontaktů a varování, zřídila Komise na výzvu členských států celounijní systém k zajištění interoperability – tzv. bránu. V boji proti koronaviru se většina členských států rozhodla zavést aplikaci pro vysledování kontaktů a varování. Služba brány umožní interoperabilitu celkem 20 aplikací založených na decentralizovaných systémech. Na bránu mohou být napojeny na základě protokolu, který předpokládá několik testů a kontrol, přičemž ke každé aplikaci musí být vydána aktualizace. Druhá skupina aplikací by se měla připojit později. A ve třetí fázi se očekává připojení české aplikace eRouška, dánské smitte stop, lotyšské Apturi COVID a španělské Radar Covid a další aplikace mají být k systému připojeny v listopadu 2020. Brána zajišťuje fungování aplikací přes hranice. Stačí tedy, aby si uživatelé nainstalovali jen jednu aplikaci, a v případě, že cestují do jiné zúčastněné evropské země, budou stále moci využívat vysledování kontaktů a přijímat upozornění, ať už jsou doma nebo v zahraničí. Server brány omezuje množství vyměňovaných dat na minimum. Díky tomu bude efektivně přijímat a předávat náhodné identifikátory mezi vnitrostátními aplikacemi. Brána nebude zpracovávat žádné jiné informace než náhodné klíče generované aplikacemi. Informace jsou pseudonymizovány, šifrovány, omezeny na nezbytné minimum a uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k vysledování šíření nákazy. Brána neumožňuje identifikaci jednotlivých osob, ani sledování polohy nebo pohybu zařízení. Zřízení brány navazuje na dohodu členských států o technických specifikacích s cílem zajistit bezpečnou výměnu informací mezi backendovými servery národních aplikací pro vysledování kontaktů a varování, které využívají decentralizovanou architekturu. Systém vyvinuly společnosti T-Systems a SAP a má být provozován v datovém centru Komise v Lucemburku.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.