Jaké dezinformace o koronaviru se šířily v České republice?


Petr Pospíšil, Euroskop, 12.9.2020

Pandemie nemoci covid-19 nepředstavuje výzvu pouze z čistě zdravotního či epidemiologického hlediska, nýbrž i z perspektivy bezpečnostní. Mnozí aktéři viděli v pandemii vhodnou živnou půdu pro dezinformace, jejichž prostřednictvím mohli využít strachu obyvatel a podlomit důvěru v liberálně-demokratické systémy evropských zemí. Na fenomén tzv. infodemie – dezinformací v sousivlosti s koronavirem – se ve své studii zaměřil think-tank Prague Security Studies Institute (PSSI).

PSSI realizovalo výzkum 2634 článků publikovaných na osmi známých tuzemských dezinformačních webech, přičemž zkoumané články byly publikovány v měsících březnu až květnu letošního roku. Na konci března podle výzkumu zájem o informace o koronaviru vrcholil, pozvolna opadat začal o měsíc později v souvislosti s postupným rozvolňováním vládních opatření. Navzdory tomu ovšem podíl textů věnujících se koronaviru na u poloviny zkoumaných webů přesahuje 60 procent.

Autoři výzkumu klasifikují články dezinformačních webů, věnující se pandemii koronaviru, do tří kategorií. První z nich obsahuje články popisující vývoj situace a opatření v Česku i zahraničí. Druhá kategorie zahrnuje texty hodnotící reakci jednotlivých zemí na pandemii, v nichž se lze často setkat s tendenčním způsobem hodnocení. Třetí kategorii představují texty odvíjející se okolo konspiračních teorií.

Dezinformátoři kritizovali EU, USA i slovenskou vládu

Ve zkoumaných textech autoři často identifikovali kritiku Evropské unie, jež byla dezinformátory vykreslována jako „zbytečná instituce“. V souvislosti s EU dezinformační weby rovněž často operovaly s domnělým ovládáním této mezinárodní organizace ze strany Německa. Objektem negativního hodnocení dezinformátorů byly rovněž Spojené státy americké, zejména kvůli obviňování Číny ze zatajování informací. Za překvapivé zjištění autoři studie považují častý výskyt kritického hodnocení slovenské vlády a jejího premiéra Igora Matoviče. Naopak vyzdvihovány za svůj přístup k boji proti pandemii covid-19 byly Rusko a Čína, a to zejména v souvislosti s dodávkami zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek do evropských zemí.

Konspirační teorie autoři výzkumu rozpoznali v 6 procent z celkového zkoumaného obsahu. Nejčastěji se vyskytovala konspirační teorie o Billu Gatesovi, který má údajně využít pandemie k zisku z prodeje vakcín. Některé texty jdou v konspiracích ještě dále a tvrdí, že kromě finančního obohacení má být součástí plánu rovněž očipování obyvatel. Konspirátoři operovali rovněž s teorií o úmyslném vytvoření viru ve Spojených státech, aby jím jakožto biologickou zbraní mohla být ochromena Čína. V neposlední řadě se vyskytla i konspirační teorie o vytvoření viru za cílem legitimizace opatření k záchraně globalizovaného ekonomického uspořádání.

Celá studie think-tanku PSSI spolu se shrnutím hlavních zjištění je k dispozici na této webové stránce.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU