Energie v červnu 2020

10.07.2020
Euroskop

Rada reagovala na pandemii COVID-19 v odvětví energetiky

  • EU hodnotila dopad koronaviru na odvětví energetiky

Krátce…

Rada reagovala na pandemii COVID-19 v odvětví energetiky

  • Rada požaduje předložení akčního plánu a postupu týkajícího se vodíku.

  • Dle je Rady je zapotřebí motivovat k dalším investicím v oblasti dekarbonizace.

Rada 25. 6. 2020 přijala závěry o reakci na pandemii COVID-19 v odvětví energetiky EU. Rada zdůraznila zásadní úlohu odvětví energetiky při hospodářském oživení EU a konstatovala, že evropské hospodářství musí být „ekologičtější, oběhovější a digitálnější a zároveň si musí zachovat globální konkurenceschopnost“. Nezbytná transformace hospodářství se zaměřením na udržitelný růst a klimatickou neutralitu, opírající se o Zelenou dohodu pro Evropu, je podle Rady příležitostí ke stimulaci ekonomik členských států. Může vést k postupnému omezení spotřeby fosilních paliv a k dalšímu prosazování vedoucího postavení EU v nákladově efektivním vývoji a zavádění bezpečných a udržitelných nízkouhlíkových technologií při současném respektování práva členských států zvolit si svoji skladbu zdrojů energie a příslušné technologie. Rada uznala, že jsou zapotřebí iniciativy na podporu kvalitního plánu oživení, který povede k cenově dostupné, bezpečné, konkurenceschopné, zabezpečené a udržitelné energetické soustavě. Považuje za důležité zefektivnit pravidla státní podpory v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky s cílem usnadnit podporu pro investice potřebné k transformaci energetiky. Dle Rady je zapotřebí dále motivovat k dalším investicím v oblasti dekarbonizace, mimo jiné i prostřednictvím zlepšení trhu EU s uhlíkem a vytvoření mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, a to způsobem slučitelným s pravidly WTO. Rada ve svých závěrech vyzvala Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy pokračovala v přípravě iniciativ plánovaných v rámci Zelené dohody pro Evropu a jejího investičního plánu, jako jsou „renovační vlna“, strategie EU týkající se integrace energetických soustav, strategie pro energii z obnovitelných zdrojů na moři, přezkum nařízení o hlavních směrech pro transevropské energetické sítě (TEN-E) (č. 347/2013) a mechanismus pro financování energie z obnovitelných zdrojů. Vedle toho Rada vyzvala Komisi, aby předložila akční plán a postup ohledně vodíku s důrazem na obnovitelný vodík a na jeho přínos k transformaci energetiky.

Temešvár: Evropské hlavní město kultury 2023

Titul Evropské hlavní město kultury je každoročně udělován jednomu či více evropským městům, která díky tomu mají unikátní příležitost přiblížit Evropě i světu svoje kulturní dědictví, historii i současnost. V letošním…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️🇪🇺 Titul Evropské hlavní město kultury letos získala tři města: Veszprém v Maďarsku, Temešvár v Rumunsku a Elefsina v Řecku. Všechna tři vám postupně představíme ⤵️

https://euroskop.cz/2023/02/04/temesvar-evropske-hlavni-mesto-kultury-2023/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.