Komise: Pandemie může zvýšit rozdíly mezi českými regiony


Euroskop, Evropská komise, ČTK, 20. 5. 2020

Členské státy by se měly zaměřit především na investice do zdravotnictví a pomoc zasaženým firmám a zaměstnancům. Vyplývá to z hospodářských doporučení Evropské komise pro státy EU, která pravidelně předkládá v rámci takzvaného „evropského semestru“. Česko podle Komise zvládlo omezit šíření nákazy, kvůli pandemii ale hrozí, že se zvýší rozdíly mezi regiony.

Komise dnes předložila doporučení, v nichž každému členskému státu EU navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky. Doporučení se zaměřují na ty nejnaléhavější výzvy vyvolané pandemií a na oživení udržitelného a sociálně inkluzivního růstu.

„Koronavirus nás zasáhl jako blesk z čistého nebe a v ekonomice Evropské unie zanechal hlubokou stopu. Letošní jarní balíček opatření v rámci semestru byl vhodným způsobem přepracován tak, aby členským státům pomohl z této svízelné situace vymanévrovat. V této bezprostřední fázi se naše pozornost soustředí na investice do veřejného zdraví a na ochranu pracovních míst a podniků,“ prohlásil výkonný místopředseda Komise pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis.
Podotkl však, že jakmile to podmínky dovolí, unijní exekutiva bude od členských států vyžadovat „rovnováhu mezi fiskální udržitelností a podporou investic“.

peníze
Doporučení pro posílení hospodářského růstu, která Komise pravidelně předkládá jednotlivým členským státům, jsou tentokrát výrazně ovlivněna situací vyvolanou koronavirem Covid-19. Zdroj: Pixabay.com

Česko by mělo podpořit digitalizaci či malé a střední podniky

České republice Komise doporučila přijmout veškerá nutná opatření k řešení pandemie, udržení ekonomiky a podpoře oživení. Pokud to hospodářské podmínky dovolí, mělo by se Česko zaměřit na zajištění udržitelnosti státního dluhu a současně zvýšit investice, například do ekologické a digitální transformace. V této souvislosti Komise uvedla vysokokapacitní digitální infrastrukturu nebo čistou energii.

ČR by měla zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví. Dále by mělo podporovat zaměstnanost například rozvojem digitálních dovedností a podpořit malé a střední podniky tím, že jim sníží administrativní zátěž, zlepší elektronizaci veřejné správy nebo bude více využívat finanční nástroje na podporu likvidity.

Pandemie může zvýšit rozdíly mezi českými regiony

V případě Česka komise konstatovala, že současná situace „přináší významné riziko zvýšení regionálních a místních rozdílů“. Jeho důkazem jsou podle Komise viditelně narůstající rozdíly mezi Karlovarským a Ústeckým krajem a dalšími částmi republiky. Hrozící nárůst nezaměstnanosti či příjmové nerovnosti volá podle Komise po „cíleném politickém řešení“.

Evropská komise konstatovala, že Česká republika včasnými opatřeními zvládla omezit šíření koronavirové nákazy, české zdravotnictví ale má do budoucna rezervy.

„Ke zmírnění dopadu nemoci covid-19 bude do budoucna nutné zlepšit pružnost a krizovou připravenost zdravotnického systému,“ doporučila Komise. Česko by podle ní mělo ve všech regionech zlepšit možnosti péče praktických lékařů a specialistů, aby ubylo případů, kdy jsou lidé zbytečně umísťováni do nemocnic.

Komise také doporučila více investovat do vzdělávání a upozornila, že veřejné náklady na jednoho žáka patří v Česku mezi nižší. „Nedostatek kvalifikovaných učitelů ukazuje potřebu zvýšit atraktivitu této profese zvláště pro mladé talentované lidi,“ uvádí dnes zveřejněná zpráva.

Komise tentokrát netlačí na dodržování fiskálních pravidel

Letošní fiskální doporučení pro jednotlivé země se vzhledem k pandemii odchylují se od rozpočtových požadavků, které by se uplatňovaly za normálních okolností. Členské státy by se teď podle Komise měly soustředit především na investice do zdravotnictví a na pomoc zasaženým firmám a zaměstnancům.

Jednotlivá doporučení se týkají zejména oblastí, jako jsou investice do veřejného zdraví a odolnosti zdravotnictví, zachování zaměstnanosti prostřednictvím podpory příjmů dotčených pracovníků, investice do lidí a dovedností, podpora podnikatelského sektoru (zejména malých a středních podniků) a opatření proti agresivnímu daňovému plánování a praní špinavých peněz. V doporučeních Komise také zohledňuje svůj závazek začlenit do evropského semestru cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Doporučení pro jednotlivé státy EU včetně Česka jsou k dispozici zde.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.