Výchova, vzdělání a mládež v dubnu 2020

09.05.2020
Euroskop

EU zahájila nový pilotní projekt v hodnotě 50 mil. € zaměřený na rozvoj dovedností a vzdělání

  • EU chce usnadnit přístup k financování v rámci vzdělávání

Krátce…

EU zahájila nový pilotní projekt v hodnotě 50 mil. € zaměřený na rozvoj dovedností a vzdělání

  • Záruka pro dovednosti a vzdělávání má ve své pilotní fázi mobilizovat investice do rozvoje dovedností a vzdělávání ve výši 200 mil. €.

  • Spuštěná pilotní záruka pro dovednosti a vzdělávání může nabídnout studentům a podnikům nové možnosti podpory růstu a řešit problémy spojené s digitální transformací a přechodem na bezuhlíkové hospodářství.

EIF a Komise 22. 4. 2020 spustily nový záruční mechanismus, jehož účelem je usnadnit přístup k financování jednotlivcům a organizacím, které chtějí investovat do dovedností a vzdělávání. Pilotní projekt v hodnotě 50 mil. € je určen na financování vzdělávání studentů, dospělých a podniků investujících do prohlubování dovedností svých zaměstnanců a organizací zajišťujících vzdělávání a odbornou přípravu. Pilotní záruka pro dovednosti a vzdělávání je nová iniciativa pro financování dluhu, jež by měla stimulovat investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností. Měla by částečně přispět k tomu, aby se zvýšila zaměstnanost, a je součástí reakcí na měnící se potřeby evropské ekonomiky. Tato iniciativa je důležitá zejména v situaci koronavirové pandemie. V pilotní fázi má být v rámci záruky pro dovednosti a vzdělávání poskytnuta záruka EU ve výši 50 mil. € financovaná z EFSI, což má přispět k financování půjček na projekty v oblasti zlepšování dovedností a vzdělávání. Cílem je mobilizovat financování v celkové výši 200 mil. €. Finanční instituce nebo poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy se mohou přihlásit jako finanční zprostředkovatelé a zapojit se do projektu prostřednictvím otevřené výzvy k vyjádření zájmu. Výběr finančních zprostředkovatelů provádí EIF. EIF má poskytnout vybraným finančním zprostředkovatelům bezplatnou záruku na první ztrátu do určité výše (nebo protizáruku). Díky tomu mají moci vzniknout nová portfolia dluhového financování pro studenty a podniky. Způsobilí studenti a podniky mají získat prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů, jako jsou finanční instituce, univerzity a střediska odborné přípravy, přístup k různým typům financování (např. půjčky, odklad plateb, půjčky vázané na příjem apod.) garantovaným EU. Díky záruce se pak mohou cíloví příjemci dostat k financování snadněji a za lepších podmínek než doposud. Pilotní fáze této iniciativy má proběhnout v roce 2020, přičemž by se po roce 2020 měla stát jedním z hlavních evropských finančních nástrojů v příštím víceletém finančním rámci EU (2021–2027). V rámci propagace pilotní fáze poskytne podporu v oblasti budování kapacit také Evropské centrum pro investiční poradenství. Cílem pilotní záruky pro dovednosti a vzdělávání je podpora těchto příjemců: (1) Jednotlivci (studenti a posluchači), kteří chtějí pokračovat ve studiu a zlepšování svých dovedností prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy, celoživotního učení a dalších forem vzdělávání, včetně digitálních. Pilotní záruka pro dovednosti a vzdělávání podpoří také mobilitu studentů a posluchačů, kteří se účastní vzdělávacího programu v jiném členském státě, než ve kterém mají trvalý pobyt; (2) Evropské podniky, které investují do zlepšování souboru dovedností a využívání dovedností svých zaměstnanců, a podílejí se tak na transformaci dovedností nebo ji usnadňují. To má přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a produktivity a zachování pracovních míst; (3) Evropské organizace, které jsou aktivní v oblasti rozvoje dovedností, odborného vzdělávání, vzdělávání a sociálního začlenění, případně vyvíjejí projekty v oblasti vzdělávání. Jejich cílem je významně zlepšit prostředí nabídky vzdělávání, služeb souvisejících s odbornou přípravou a dovednostmi, včetně jejich digitálních forem. Do této kategorie spadají také mateřské školy, jesle, zařízení předškolní péče a podobné subjekty.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V EU dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/11/v-evropske-unii-zacal-v-plnem-rozsahu-platit-zakaz-dovozu-ruskeho-uhli/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.