Vnější obchodní vztahy v dubnu 2020

09.05.2020
Euroskop

Rada se dohodla na postoji ohledně přepracovaného nařízení o prosazování pravidel, Rada schválila mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení pro řešení obchodních sporů

  • EU prosazuje změnu nařízení o uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

  • Rada schválila nová pravidla při řešení obchodních sporů

Krátce…

Rada se dohodla na postoji ohledně přepracovaného nařízení o prosazování pravidel

  • EU chce chránit obchodní zájmy a prosazovat svoje práva, a to i použitím sankcí.

  • Předložený návrh má bránit společnosti, pracovníky a spotřebitele v případech, kdy partneři EU přestanou dodržovat pravidla.

Coreper 8. 4. 2020 schválil postoj Rady ke změně nařízení o uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ze strany EU. Postoj Rady k návrhu nařízení EU o prosazování pravidel je základem pro jednání předsednictví s EP (více v příspěvku „Nový návrh má chránit obchodní zájmy EU i v případě blokování WTO“, Vnitřní trh v prosinci 2019). Stávající nařízení č. 654/2014 o prosazování pravidel platí od roku 2014 a poskytuje společný legislativní rámec pro prosazování práv EU vyplývajících z mezinárodních obchodních dohod. Díky těmto pravidlům mohla Komise poté, co obdržela od WTO povolení, zavést protiopatření po dokončení řízení o řešení sporů. Vzhledem k současnému ochromení Odvolacího orgánu WTO bylo třeba stávající pravidla aktualizovat tak, aby Komise mohla přijímat opatření v situaci, kdy jsou řízení o řešení sporů zablokována. Hlavním cílem navrhované změny je vyřešit situace, kdy poté, co se EU podaří dosáhnout příznivého rozhodnutí skupiny odborníků pro řešení sporů WTO, se proces zablokuje, protože se druhá strana odvolá proti zprávě skupiny odborníků WTO a nesouhlasí s prozatímním řešením odvolání pomocí rozhodčího řízení podle čl. 25 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů WTO. V takových případech zavádějí nová pravidla možnost uložení sankcí, jako jsou cla, množstevní omezení dovozu nebo vývozu zboží a opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek. Komise má mít rovněž právo přijmout protiopatření v případech, kdy obchodní partner dvoustranné nebo regionální obchodní dohody uloží nezákonná obchodní opatření a následně bude proces řešení sporů stanovený v této dohodě blokovat. Postoj Rady v zásadě zachovává podstatu návrhu Komise, ale obsahuje doložku o přezkumu vyzývající Komisi, aby nejpozději do 3 let od přijetí tohoto nařízení zhodnotila fungování nových pravidel a posoudila případnou potřebu rozšířit oblast působnosti na služby a práva duševního vlastnictví.

Rada schválila mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení pro řešení obchodních sporů

  • EU přijala opatření na ochranu klíčových prvků mnohostranného obchodního systému.

  • Odvolací orgán WTO nemůže od prosince 2019 projednávat odvolání.

Rada 15. 4. 2020 schválila mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení (MPIA), což je nový systém, který EU spolu s dalšími zúčastněnými členy WTO má umožnit překonat stávající ochromení Odvolacího orgánu WTO a řešit vzájemné obchodní spory. Toto nové ujednání má být dočasné a má být založeno na čl. 25 Ujednání o řešení sporů WTO (DSU). Odráží hlavní prvky odvolacího systému WTO. Mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení má umožnit zúčastněným členům získat závazné řešení obchodních sporů a poskytne jim právo na nezávislý a nestranný přezkum zpráv panelu na základě odvolání, jak je tomu v případě systému WTO. Toto prozatímní ujednání má být dočasným režimem, neboť EU je nadále odhodlána pracovat se všemi členy WTO na tom, aby bylo co nejrychleji nalezeno trvalé řešení ochromení Odvolacího orgánu WTO. Odvolací orgán WTO nemůže od prosince 2019 projednávat odvolání (více v příspěvku „Nový návrh má chránit obchodní zájmy EU i v případě blokování WTO“, Vnitřní trh v prosinci 2019). Důvodem je nedostatečný počet členů tohoto orgánu v důsledku zablokování nových jmenování od roku 2017. V březnu 2020 ministři členských zemí WTO (Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Čínská Tchaj-pej, Kolumbie, Kostarika, EU, Guatemala, Hongkong, Čína, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Singapur, Švýcarsko a Uruguay) oznámili, že budou-li dokončeny jejich příslušné vnitrostátní postupy, rozhodli se zavést mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení na základě dokumentu, který mezi sebou tyto země sjednaly. Prozatímní ujednání je otevřeno všem členům WTO, kteří se k němu připojí, a začne fungovat, jakmile bude oznámeno Orgánu pro řešení sporů WTO, což se očekává v nadcházejících týdnech.

Poskytnutá podpora ukrajinským uprchlíkům

V červnu 2022 udělilo Polsko mezi členskými státy EU, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší počet statusů dočasné ochrany Ukrajincům prchajícím z Ukrajiny (60 125) v důsledku ruské invaze. Po Polsku následovalo Rumunsko (10…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.