Informační společnost v dubnu 2020

09.05.2020
Euroskop

Komise přijala doporučení pro používání dat z mobilních telefonů a aplikací

  • Mobilní aplikace a data mohou zlepšit situaci v EU spojenou s pandemií

Krátce…

Komise přijala doporučení pro používání dat z mobilních telefonů a aplikací

  • Útvary Komise se zabývají účinností mobilních aplikací při řešení krize a jejich dopadem na ochranu osobních údajů.

  • Digitální nástroje mohou hrát důležitou úlohu při postupném ukončování izolačních opatření.

Komise 8. 4. 2020 doporučila kroky a opatření pro vytvoření jednotného přístupu k používání mobilních aplikací a dat v boji proti pandemii koronaviru. Digitální nástroje mohou hrát důležitou úlohu při postupném ukončování izolačních opatření. Musí být ovšem v souladu s pravidly EU. Doporučení navrhuje postup, kterým má být ve spolupráci s členskými státy přijat soubor nástrojů zaměřených 2 směry: (1) na celoevropský koordinovaný přístup k používání mobilních aplikací, které pomohou občanům účinněji a cíleněji omezovat své sociální kontakty a umožní varování, prevenci a vysledování kontaktů, a (2) na jednotný přístup k modelování a předpovídání vývoje virové nákazy pomocí anonymizovaných a agregovaných lokalizačních dat z mobilních telefonů. Doporučení formuluje zásady používání těchto aplikací a dat z hlediska jejich bezpečnosti a dodržování základních práv EU, jako je ochrana soukromí a ochrana osobních údajů. Komise podporuje úsilí členských států v jejich boji proti šíření nového koronaviru. Útvary Komise se zabývají účinností aplikací při řešení krize a jejich dopadem na ochranu osobních údajů. Ústředním bodem doporučení je návrh společného souboru nástrojů pro jednotný koordinovaný přístup k používání aplikací pro chytré telefony, které plně respektují normy EU v oblasti ochrany osobních údajů. Soubor má tvořit: (1) specifikace k zajištění účinnosti mobilních informací, varovných a sledovacích aplikací z lékařského a technického hlediska; (2) opatření, která mají zamezit šíření nekompatibilních aplikací, podpůrné požadavky na interoperabilitu a podpora společných řešení; (3) řídicí mechanismy, které mají uplatňovat orgány v oblasti veřejného zdraví, a to i ve spolupráci s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC); (4) identifikace osvědčených postupů a mechanismů pro výměnu informací o fungování aplikací a (5) sdílení dat s příslušnými veřejnými epidemiologickými orgány, včetně souhrnných dat pro ECDC. Komise plánuje vydat pokyny mimo jiné ohledně dopadů na ochranu osobních údajů a soukromí. Komise je v kontaktu s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů, aby měla přehled o zpracovávání osobních údajů v souvislosti s koronavirovou krizí na vnitrostátní úrovni. Uvedený soubor nástrojů má být zaměřen rovněž na vytvoření jednotného přístupu k modelování a předpovídání vývoje virové nákazy pomocí anonymních a agregovaných lokalizačních dat z mobilních telefonů. Cílem je analyzovat vzorce mobility, včetně vlivu izolačních opatření na intenzitu kontaktů, a tím i rizika nakažení. To bude důležitým a vhodným vstupem pro nástroje pro modelování šíření viru. Díky těmto poznatkům pak bude možné vyvíjet strategie pro opětovné otevření společností. Komise v březnu 2020 zahájila diskusi s operátory mobilních sítí, aby obsáhla všechny členské státy. Data mají být plně anonymizována a předávána Společnému výzkumnému středisku (JRC) ke zpracování a modelování. Nemají být sdílena s třetími stranami a budou uchovávána pouze po dobu trvání krize.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V EU dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/11/v-evropske-unii-zacal-v-plnem-rozsahu-platit-zakaz-dovozu-ruskeho-uhli/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.