Frontex: Ostraha vnějších hranic EU na zemi i na moři


text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop, 15. 4. 2020

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, známá spíše pod zkratkou Frontex, pomáhá členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu se správou vnějších hranic, zvláště v situaci, kdy se ocitnou pod výjimečným tlakem. Zaměřuje se na řízení migrace, boj s přeshraničním zločinem či pátrací a záchranné akce.

AgenturyEU.Kollertova2020

Hlavním úkolem Frontexu, který byl zřízen v roce 2004, bylo původně řízení migrace. V reakci na migrační krizi však členské státy schválily rozšíření agentury a posílení jejího mandátu – v roce 2016 se tak stala Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž.

Dostala na starost správu vnějších hranic, získala také větší odpovědnost v boji proti přeshraniční trestné činnosti. Součástí jejího mandátu se oficiálně staly i pátrací a záchranné operace na moři související s ostrahou vnějších hranic. Frontex sídlí v polské Varšavě a disponuje více než 1500 pracovníky z členských států, kteří mohou být rychle nasazeni v celé Unii.

Za ochranu vnějších hranic Schengenu mají výlučnou odpovědnost samotné státy, Frontex jim však poskytuje potřebnou technickou podporu a odborné znalosti, které jim pomáhá tento úkol zvládnout.

Operace Minerva - Frontex
Společná operace Minerva koordinovaná agenturou Frontex v roce 2017 pomohla Španělsku s ostrahou hranic a identifikací možných hrozeb. Zdroj: Frontex

Frontex koordinuje operace na ochranu hranic

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž organizuje společné operace členských států na vnějších hranicích Unie, kde je potřeba dodatečná pomoc, například v Řecku, Itálii nebo Bulharsku. Koordinuje nasazení speciálně vycvičených pracovníků, letadel, lodí a dalšího vybavení k ostraze hranic. Její pracovníci jsou přítomni také na řadě mezinárodních letišť v Evropě.
Operace agentury Frontex zároveň plní úkoly související s bezpečností námořní plavby, bezpečnostními kontrolami, pátrací a záchrannou činností a ochranou životního prostředí.
Pohraniční stráž i technické vybavení poskytují zpravidla členské státy, které se společné operace účastní. Agentura hradí náklady na rozmístění stráže, na dopravu, pohonné hmoty a základní údržbu zařízení po dobu operace. Nově ale vznikají i vlastní oddíly Frontexu, do roku 2027 by měly mít 10 000 lidí.

Navracení osob a identifikace migrantů

Agentura hraje důležitou roli při návratu lidí, kteří nemají právo zůstat v EU, do jejich domovských zemí. Pomáhá členským státům při koordinaci a financování návratových operací, či při získávání potřebných cestovních dokladů pro navrácené osoby. Návratové operace může agentura zahájit i z vlastní iniciativy, o tom, kdo má být navrácen, ale rozhodují členské státy.
Zaměstnanci agentury pomáhají státům s identifikací a snímáním otisků migrantů, kterým zároveň poskytují první informace o možnostech mezinárodní ochrany. O jejím udělení opět mohou rozhodnout pouze členské státy.
Jednou z priorit Frontexu je i rozvíjení partnerství s pohraničními orgány v zemích mimo EU, zejména se sousedními státy a se zeměmi původu a tranzitu migrantů.

Operace Triton - Frontex
Společná operace Triton v roce 2016 podpořila Itálii při zvládání neregulérní migrace a přeshraničního zločinu. Zdroj: Frontex

Agentura posuzuje rizika pro bezpečnost hranic EU

Frontex neustále monitoruje a vyhodnocuje rizika pro bezpečnost hranic EU, zjišťuje trendy v oblasti nedovoleného přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti. Na základě této analýzy pak plánuje svou činnost, zároveň svoje poznatky předává členským státům a Evropské komisi.

Informace o osobách podezřelých z trestné činnosti, jako je pašování migrantů nebo terorismus, sdílí s příslušnými národními orgány, Europolem a dalšími evropskými agenturami. Podporuje také spolupráci donucovacích orgánů, agentur EU a celníků na námořních hranicích.

Frontex nastavuje společné normy pro výcvik pohraniční stráže

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž vypracovává také společné standardy odborné přípravy pro pohraniční orgány. Cílem je zajistit, aby se cestující setkali s jednotnými standardy pro hraniční kontrolu bez ohledu na to, kde vnější hranice EU překročí. Společné standardy zároveň umožňují efektivní spolupráci pohraniční a pobřežní stráže během společných operací.

Agentura zprostředkovává také spolupráci mezi odborníky na pohraniční kontrolu a zástupci průmyslu a výzkumu tak, aby mohly být při ochraně hranic využívány nejnovější technologie. Kromě toho Frontex vyvíjí a provozuje informační systémy, díky nimž si pohraniční orgány mohou snadno vyměňovat informace.

Autor: text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop

Nově vypsané výběrové řízení v agentuře Frontex

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (zkráceně Frontex) hledá vhodné kandidáty na post „vedoucího pracovníka v logistické jednotce“ („Heads of Sector in Logistics Unit“). Informace o náplni práce, požadavcích na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Evropu již dlouhé týdny sužuje extrémní sucho spojené s vysokými teplotami. Jedním z nejviditelnějších dopadů nízkých srážek je snížení průtoků hlavních evropských řek. Problémy zaznamenávají řeky ve Francii, Rýn, Dunaj či italský Pád. Více najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/18/vysychajici-evropske-reky-vice-nez-polovina-uzemi-eu-se-potyka-s-extremnim-suchem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.