Komise představila další kroky v reakci EU na koronavirus

02.04.2020
Úřad vlády, foto: Evropská komise

Evropská komise dnes představila další balíček opatření na boj s krizí COVID-19. Co je jeho obsahem?

Cílem návrhů Evropské komise je umožnit členským státům EU lépe bojovat s epidemií a podporovat je maximální flexibilitou a všemi nástroji, které má EU k dispozici. Stále přitom platí, že hlavní díl odpovědnosti za řešení této krize musí s ohledem na evropské právo spočívat na členských státech. Dnešní návrhy se soustřeďují na podporu v oblastech nákupu a distribuce zdravotnických potřeb a ochranného vybavení, zajištění dodávek potravin a dalších primárních potřeb zejména ohroženým skupinám a přímou pomoc pro podnikatele.

Pomoc od začátku krize

Mezi prvními kroky Evropská komise představila flexibilnější pravidla veřejné podpory, která mohou využít členské státy na podporu domácí situace. V této oblasti Komise přijala již dva dočasné rámce a současně poskytuje členským státům rychlé konzultace schvalování notifikací jednotlivých národních opatření.

Drtivá většina členských států se také zapojila do série společných veřejných zakázek na zásoby ochranného vybavení (testy, masky, respirátory a další). Zároveň vznikla iniciativa jednotného skladovacího systému a monitoringu potřeb jednotlivých zemí. V neposlední řadě otevírá možnosti finanční podpory i Evropská centrální banka a skupina Evropské investiční banky.

Minulý týden schválil Evropský parlament a Rada první tzv. investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII). Jde o balíček opatření, jejichž cílem bylo urychleně uvolnit k okamžitému použití přidělené finanční prostředky ze strukturálních fondů EU (ESIF) ve výši až 37 miliard eur. Tyto peníze jsou nově určeny pro členské státy, které je využijí na podporu zdravotnictví, krátkodobých pracovních schémat na podporu zaměstnanosti a dostupnost likvidity zejména pro malé podniky, kterým se nedostával provozní kapitál.

Předsedkyně Evropské komise
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci představuje nová opatření k boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům. Zdroj: Evropská komise

Návrh nového balíčku podpory

Dnes přišla Evropská komise s návrhem nového balíčku, který navazuje na aktivitu v předešlých týdnech a otevírá nové možnosti podpory. Zahrnuje maximální flexibilitu stávajících nástrojů a rovněž představuje nástroje nové.

Komise nabízí řešení od nákupu a dodávky zdravotnického nebo ochranného vybavení, přes zajištění toho, aby lidé měli příjem a práci, do které se vrátí, až po usnadnění přístupu nejchudších občanů k potravinám a základním potřebám.

Prvním je nový finanční nástroj s názvem SURE, který má pomoci těm členským státům, které zavádějí programy na udržení zaměstnanosti po dobu krizové situace (označované též termínem Kurzarbeit). Z nástroje by měly čerpat ty státy, kterým v důsledku zavádění těchto opatření na národní úrovni rostou veřejné výdaje. Bude fungovat na bázi makrofinanční pomoci s garancí poskytovanou rozpočtem EU a členskými státy. Očekává se podpora až do výše 100 miliard eur. Schémata na udržení zaměstnanosti již zavedlo nejméně 18 členských států, proto se dá očekávat, že o podporu z tohoto nástroje bude značný zájem. Jaké budou mít národní programy na udržení zaměstnanosti podporu, již nechává návrh Evropské komise na členských státech.

Další návrh přináší rozšíření flexibility pro Fondevropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), zaměřený na nejchudší osoby v nouzi. Tyto osoby a poskytovatelé pomoci se totiž stávají nejvíce ohroženou skupinou v době krize.

Rozšířenou podporu slibují nová opatření i v zemědělském a rybářském sektoru, zejména pro zajištění dodávek potravin. V rámci Evropského námořního a rybářského fondu dnes Evropská komise představila výrazně rozšířenou flexibilitu pro podporu rybářství a akvakultury.

Na přímou pomoc v boji s epidemií navrhuje Evropská komise využít celkem 3 miliardy eur z rozpočtu na rok 2020, a to v rámci dvou nástrojů: Nástroje na podporu v případě nouze a programu RescEU. Členské státy i Evropská komise samotná je budou moci využít na rychlé nákupy životně důležitého vybavení a dodávek, od ventilátorů po osobní ochranné pomůcky, od mobilních lékařských týmů po lékařskou pomoc a nákup testovacích sad. Toto opatření také umožní Evropské komisi zadávat zakázky dodavatelům přímo jménem členských států.

Flexibilnější strukturální fondy

V oblasti kohezní politiky návrh CRII+ zajišťuje, aby byly strukturální fondy plně flexibilní. Zatímco první již přijatý balíček CRII umožnil rychlé zvýšení likvidity, nový návrh na základě požadavků členských států přináší lepší využití dalších disponibilních prostředků.

Mezi bezprecedentní nové flexibility se řadí možnost přesunu prostředků mezi fondy a mezi regiony, stejně jako zrušení národního kofinancování a rozvolnění tematické koncentrace. Stejně tak dojde ke snížení administrativní zátěže.

Všechny vydané návrhy budou nyní předmětem vyjednávání mezi členskými státy, Evropským parlamentem a Komisí. Očekává se, že by mohly být schváleny již tento měsíc.

Autor: Úřad vlády, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.