Svoboda, spravedlnost a bezpečnost v září 2019

09.10.2019
Euroskop

Rada chce více spolupracovat na kontrole vývozu zbraní, Rada chce více spolupracovat na kontrole vývozu zbraní, Jmenována první evropská veřejná žalobkyně, Operace EU NAVFOR MED Sophia: mandát prodloužen do konce března 2020, Komise doporučuje zahájit jednání s Japonskem o předávání údajů jmenné evidence cestujících

 • Pravidla pro mezinárodní kontrolu vývozu zbraní aktualizována

 • První evropský žalobce zvolen

 • Operace EU NAVFOR MED Sophia prodloužena do konce března 2020

 • Jednání s Japonskem o předávání údajů jmenné evidence cestujících pokračuje

Krátce…

Rada chce více spolupracovat na kontrole vývozu zbraní

 • S vojenským materiálem a vojenskými technologiemi je třeba obchodovat zodpovědně.

 • Rada se zavázala k posílení kontroly vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu.

Rada 16. 9. 2019 přijala rozhodnutí, kterým se mění společný postoj Rady ze dne 8. 12. 2008 o kontrole vývozu zbraní. Kromě toho Rada přijala závěry o přezkumu společného postoje. Rozhodnutí Rady se se snaží zohledňovat změny na úrovni EU i na úrovni mezinárodní. Mezi uvedené změny patří především vstup Smlouvy o obchodu se zbraněmi v platnost, k němuž došlo dne 24. 12. 2014; touto smlouvou je regulován mezinárodní obchod s konvenčními zbraněmi. Všechny členské státy EU jsou stranami uvedené smlouvy. Cílem smlouvy je vytvořit a dodržovat přísnější společné mezinárodní normy pro regulaci nebo posílení regulace mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi, předcházet nedovolenému obchodu s konvenčními zbraněmi, vymýtit jej a zamezit přesunu těchto zbraní do sítí nedovoleného obchodu. Rada ve svých závěrech připomněla svůj závazek k posílení kontroly vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu a své odhodlání posílit spolupráci a podpořit sbližování v oblasti vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu v rámci SZBP. Měla by tak učinit stanovením, prosazováním a prováděním vysokých společných standardů, na jejichž základě budou všechny členské státy rozhodovat o převodech vojenských technologií a vojenského materiálu. Rada se opětovně zavázala k prosazování spolupráce a sbližování politik členských států s cílem zabránit vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, které by mohly být použity k vnitřní represi či mezinárodní agresi nebo by mohly přispět k regionální nestabilitě.

Jmenována první evropská veřejná žalobkyně

 • Laura Kövesiová bude jmenována na neobnovitelné funkční období 7 let.

 • V současné době se Úřadu evropského veřejného žalobce účastní 22 členských států EU.

EP a Rada se 25. 9. 2019 rozhodly jmenovat Lauru Kövesiovou na post prvního evropského nejvyššího žalobce. Úřad evropského veřejného žalobce má být nezávislým a decentralizovaným úřadem veřejné žaloby EU s pravomocí vyšetřovat, stíhat a předvádět před soud pachatele trestných činů ohrožujících rozpočet EU, jako jsou podvody, korupce nebo závažné přeshraniční podvody v oblasti DPH. Nařízení č. 1939/2017, kterým se zřizuje Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v rámci posílené spolupráce, bylo přijato v říjnu 2017 a vstoupilo v platnost v listopadu 2017. Do vzniku nového úřadu se zatím zapojilo 22 zemí EU – Belgie, Bulharsko, ČR, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko (více v příspěvku „Posílený Úřad evropského veřejného žalobce má bojovat proti přeshraničnímu terorismu“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2018). Úřad evropského veřejného žalobce bude sídlit v Lucemburku a Laura Kövesiová bude jmenována na neobnovitelné funkční období 7 let. Bude pověřena organizací práce Úřadu evropského veřejného žalobce, tedy zastupováním úřadu, řízením jeho činnosti a zajištěním jeho účinného fungování.

Operace EU NAVFOR MED Sophia: mandát prodloužen do konce března 2020

 • Celníci v EU zadrželi padělané a potenciálně nebezpečné zboží v hodnotě téměř 740 mil. €.

 • Počet zabavených zásilek vzrostl z 57 433 v roce 2017 na 69 354 v roce 2018.

Rada 26. 9. 2019 prodloužila mandát operace EU NAVFOR MED Sophia o 6 měsíců do 31. 3. 2020. Nadále má být pozastaveno nasazování námořních prostředků operace a členské státy EU v rámci opatření navazujících na závěry Evropské rady z června 2018 pokračují na příslušných fórech v práci na řešení v souvislosti s vyloďováním. Hlavním posláním operace je přispívat k činnosti EU zaměřené na rozbití operačního modelu převaděčů migrantů a obchodníků s lidmi v jižní části středního Středomoří. Operace má i podpůrné úkoly – provádí výcvik libyjské pobřežní stráže a námořnictva, sleduje dlouhodobou účinnost tohoto výcviku a přispívá k uplatňování zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye. Operace rovněž v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN provádí činnosti dohledu a shromažďuje informace ohledně nedovoleného obchodování s ropou vyváženou z Libye. Operace jako taková přispívá k úsilí EU o opětovné nastolení stability a bezpečnosti v Libyi a k námořní bezpečnosti v oblasti středního Středomoří. Operace EU NAVFOR MED Sophia byla zahájena v červnu 2015 a je součástí komplexního přístupu EU k migraci. Velitelem operace je italský kontradmirál Enrico Credendino a její velitelství se nachází v Římě.

Komise doporučuje zahájit jednání s Japonskem o předávání údajů jmenné evidence cestujících

 • Zpracování údajů PNR se v EU i na globální úrovni považuje za významný a efektivní nástroj pro prevenci bezpečnostních hrozeb.

 • Komise by měla zahájit jednání o dohodě mezi EU a Japonskem o předávání a používání údajů PNR.

Rada 27. 9. 2019 přijala doporučení o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi EU a Japonskem o předávání a používání údajů PNR za účelem prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nim. Údaje jmenné evidence cestujících (PNR), uložené v rezervačních systémech leteckých dopravců, představují informace, které cestující aeroliniím poskytují při rezervaci letenek a registraci k letu – jméno cestujícího, termíny cest, cestovní itinerář, číslo sedadla, údaje o zavazadlech, kontaktní údaje a způsob platby. Zpracování údajů PNR se v EU i na globální úrovni považuje za významný a efektivní nástroj pro prevenci bezpečnostních hrozeb a boj proti nim. EU a Japonsko jsou dlouhodobými strategickými partnery, rovněž pokud jde o boj proti terorismu a závažné trestné činnosti, jak bylo potvrzeno v dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem podepsané v červenci 2018 (více v příspěvku „EU a Japonsko vytvoří prostor pro bezpečný pohyb dat“, Informační společnost v červenci 2018). Dohoda o partnerství vybízí obě smluvní strany, aby využívaly dostupné nástroje k prevenci terorismu a závažné trestné činnosti a boji proti nim. Strategický význam partnerství mezi EU a Japonskem byl potvrzen zahájením jednání ohledně dohody o PNR. Doporučení zahájit jednání s Japonskem o předávání údajů o cestujících na letech mezi EU a Japonskem zajišťuje, že budoucí dohoda má: (1) upravovat předávání a používání údajů PNR výhradně pro účely prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nim; (2) stanovit nezbytné záruky a kontroly týkající se ochrany osobních údajů, základních práv a svobod jednotlivců v souladu s požadavky, které ve své judikatuře formuloval SDEU; (3) omezit přístup k údajům PNR a jejich zpracování výlučně na účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti; a (4) má zajistit právo cestujících na účinnou správní a soudní nápravu, a to bez diskriminace. Komise v lednu 2019 ve vztahu k Japonsku přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně, jež umožňuje volný pohyb osobních údajů mezi oběma ekonomikami založený na silných zárukách ochrany těchto údajů. Rada by měla nyní doporučení posoudit a přijmout rozhodnutí, jímž Komisi zmocní k zahájení jednání s Japonskem. Konečnou dohodu uzavře Rada poté, co jí k tomu EP dá souhlas.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V EU dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/11/v-evropske-unii-zacal-v-plnem-rozsahu-platit-zakaz-dovozu-ruskeho-uhli/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.