Hospodářská soutěž v září 2019

09.10.2019
Euroskop

Komise hodnotila fungování českých operátorů

  • Čeští mobilní operátoři podle Komise omezují hospodářskou soutěž

Krátce…

Komise hodnotila fungování českých operátorů

  • Dohoda o sdílení sítí mezi 2 hlavními českými mobilními operátory omezuje dle Komise hospodářskou soutěž.

  • Vzájemnou spolupráci v podobě sdílení sítí navázaly O2/CETIN a T-Mobile v roce 2011 a neustále ji rozšiřují.

Komise 7. 8. 2019 sdělila českým mobilním operátorům O2 a T-Mobile a provozovateli telekomunikační infrastruktury CETIN, že podle jejích předběžných závěrů jejich dohoda o sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž, čímž porušuje antimonopolní předpisy EU. Komise zahájila formální šetření v říjnu 2016. Analýza Komise byla vypracovaná podle zásad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), které jsou zakotveny v jeho společném postoji ke sdílení mobilní infrastruktury z 13. 6. 2019. Bere v úvahu současné i starší technologie (2G/3G/4G) a nevylučuje provedení dalších posouzení v budoucnu, která by se zaměřila na dohody o sdílení sítí zahrnujících vznikající technologie, jako je 5G, jež mohou mít velmi odlišné vlastnosti. Čl. 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP zakazují dohody a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod a vyloučit nebo omezit hospodářskou soutěž. Provádění těchto ustanovení se řídí antimonopolním nařízením (nařízení Rady č. 1/2003), které mohou uplatňovat i vnitrostátní orgány na ochranu hospodářské soutěže. Podle čl. 11 odst. 6 nařízení orgány na ochranu hospodářské soutěže členských států zahájením řízení ze strany Komise ztrácejí příslušnost aplikovat na předmětné jednání pravidla hospodářské soutěže EU. V čl. 16 odst. 1 nařízení se dále uvádí, že vnitrostátní soudy nesmí vydat rozhodnutí, jež by bylo v rozporu s rozhodnutím, které má Komise v úmyslu přijmout v řízení, jež zahájila. Společnosti O2 CZ a T-Mobile CZ jsou na českém maloobchodním trhu s mobilními telekomunikačními službami hlavními operátory. Společnost O2 převedla svou mobilní infrastrukturu a velkoobchodní služby na společnost CETIN, která funguje jako správce a provozovatel síťové infrastruktury a která patří do stejné skupiny. Vzájemnou spolupráci v podobě sdílení sítí navázaly O2/CETIN a T-Mobile v roce 2011 a neustále ji rozšiřují. V současnosti se spolupráce týká všech generací mobilních technologií (2G, 3G i 4G) a celého území ČR s výjimkou Prahy a Brna, tedy přibližně 85 % obyvatelstva. Sdílení sítí je běžná praxe, s jejíž pomocí lze snížit náklady a usnadnit rozvoj sítí elektronických komunikací. Ve většině případů vede k větší efektivitě. Za určitých okolností ovšem může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž. Komise při posouzení vzala v úvahu, že: český trh mobilních komunikací je s 3 mobilními operátory vysoce koncentrovaný a O2/CETIN a T-Mobile, 2 největší operátoři, kteří se dohodli na sdílení sítí, obsluhují přibližně 3/4 uživatelů. Komise proto předběžně dospěla k závěru, že dohoda o sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž, čímž brání inovacím, a porušuje tak antimonopolní předpisy EU. Komise se domnívá, že dohoda nevede k větší efektivitě a kvalitě služeb, ale spíše pravděpodobně k tomu, že daní operátoři nejsou motivovaní své sítě a služby zlepšovat ve prospěch uživatelů. Pokud se předběžné závěry Komise potvrdí, bude to znamenat, že dochází k porušování čl. 101 SFEU, který zakazuje protisoutěžní dohody.

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.