Jak bude vypadat evropská populace v roce 2100?


Tereza Chlebounová, Euroskop, 11. 7. 2019

Jak se změní počet obyvatel Evropské unie do roku 2100? O kolik její populace zestárne a kolik pracujících připadne na každého důchodce? Nová projekce evropského statistického úřadu Eurostat poodhaluje budoucí vývoj populace v EU!

Populace Evropské unie k 1. lednu 2019 dosáhla podle odhadů Eurostatu 513,5 milionu obyvatel. Oproti počátku loňského roku to znamená nárůst počtu obyvatel o 1,1 milionu.

Podle nové projekce, kterou Eurostat zveřejnil 10. července, by růst by měl pokračovat až do roku 2044, kdy nastane zlom. V této době by mělo v EU žít 525 milionů lidí. Po tomto roce by ale měl následovat postupný pokles. V období od 1. ledna 2018 do 1. ledna 2100 by mělo v Unii ubýt 20 milionů lidí. Evropská populace se tak zmenší téměř o 4 %.

Projekce vývoje populace EU do roku 2100

Projekce vývoje populace EU do roku 2100. Zdroj: Eurostat

Klesne podíl dětí i pracujících

Z projekce také vyplývá, že obyvatelstvo EU jako celek bude nadále stárnout. Podíl dětí by se měl mírně snížit z 16 % v roce 2018 na 14 % v roce 2100.

Ubyde také lidí v produktivním věku, a to zhruba o 10 procentních bodů. Zatímco v roce 2018 jejich podíl v EU činil 65 %, do roku 2100 klesne na 55 %.

Podíl 80letých se téměř ztrojnásobí

V evropské populaci by podle Eurostatu naopak mělo přibýt osob ve věku 65 let a více. Podle projekce by se jejich podíl měl zvýšit z 20 % na začátku roku 2018 až na 31 % v roce 2100. Během stejného období by se měl téměř ztrojnásobit podíl osob starších 80 let, který stoupne z 6 % na 15 %.

V důsledku tohoto vývoje se víc než o 5 let zvýší věkový medián, a to ze současných 43,1 roku na 48,7 roku v roce 2100. Věkový medián neukazuje průměrný věk obyvatelstva, ale střední hodnotu. Rozděluje celou populaci podle věku na dvě stejně početné části a udává věk, kterého dosáhla nebo ho překročila právě polovina populace.

Populační pyramida EU, roky 2018 a 2100

Populační pyramida EU: vertikální osa udává věk, horizontální procento zastoupení dané věkové kategorie v populaci. Plná barva znázorňuje stav v roce 2018, průsvitná v roce 2100 (modrá barva značí muže a žlutá ženy). Zdroj: Eurostat

Na každého důchodce budou vydělávat méně než 2 lidé

Eurostat očekává, že do roku 2100 připadnou na každého člověka staršího 65 let méně než dva pracující lidé. Poměr mezi počtem lidí starších 65 let, tedy ve věku, kdy obvykle přestávají být ekonomicky aktivní, a počtem osob v produktivním věku (15-64) se má do roku 2100 téměř zdvojnásobit.

Zatímco v roce 2018 tvořil poměr seniorů k pracující populaci 31 %, v roce 2100 by měl podle projekce dosáhnout 57 %. Čím vyšší přitom tento poměr je, tím obtížněji vlády zajišťují potřeby závislé, ekonomicky neaktivní části obyvatelstva, jako jsou důchody nebo zdravotní péče.

Populace EU zatím roste, zlom má podle projekce Eurostatu přijít v roce 2044

Populace EU zatím roste, v současnosti především díky migraci, populační vrchol by podle projekce Eurostatu měl nastat v roce 2044. Zdroj: Pixabay.com

Nejlépe na tom bude Švédsko či Lucembursko

Tlak na pracující populaci se zvýší ve všech členských státech EU, poměr závislosti mezi produktivními a ekonomicky neaktivními obyvateli se však v různých zemích bude výrazně lišit. Nejnižší má zůstat ve Švédsku (52,7 %), Lucembursku (53,2 %) a Belgii (53,3 %) naopak nejvyšší poměr zaznamená Chorvatsko (72 %).

Česká republika by obsadila z hlediska poměru závislosti v EU 8. příčku, podle projekcí by se měl tento poměr zvýšit z 29,6 % v roce 2018 na 55,2 % v roce 2100.

Projekce vývoje populace České republiky do roku 2100

Populace České republiky by se podle projekce Eurostatu měla zmenšit ze současných 10,6 milionů na 9,9 milionů v roce 2100. Zdroj: Eurostat

Eurostat při tvorbě projekce vyšel z předpokladů ohledně budoucího vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace. Úřad nicméně upozorňuje, že projekce týkající se populace jsou nejisté a závisejí na řadě faktorů, které nelze dopředu předvídat. Neměly by tedy být považovány za přesnou předpověď demografického vývoje.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.