Vnitřní trh v červnu 2019

10.07.2019 Euroskop Rada schválila kontrolu vývozu zboží dvojího užití, Nová pravidla týkající se platební neschopnosti podniků schválena, Rada přijala nová pravidla usnadňující přístup k penzijním produktům a investičním fondům, Inovační…

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v červnu 2019

Výchova, vzdělání a mládež v červnu 2019

10.07.2019 Euroskop Vybralo se prvních 17 „Evropských univerzit“ Univerzity v EU mají spolupracovat v rámci aliancí Krátce…Vybralo se prvních 17 „Evropských univerzit“ Masarykova univerzita a Univerzita Karlova patří do Evropských…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v červnu 2019

Kam vyrážejí Evropané za prací, studiem či zážitky?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 10. 7. 2019 Za prací do jiného státu Evropské unie loni dojíždělo 1,3 milionu Evropanů, v jiném než domovském státě předloni studovalo 1,7 milionu vysokoškoláků. Vyplývá to…

Pokračovat ve čteníKam vyrážejí Evropané za prací, studiem či zážitky?

Životní prostředí v červnu 2019

10.07.2019 Euroskop Přísnější pravidla pro nejškodlivější chemické látky Rada zpřísnila pravidla platná pro perzistentní organické znečišťující látky Krátce… Přísnější pravidla pro nejškodlivější chemické látky Perzistentní organické znečišťující látky jsou látky,…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červnu 2019